Rubriek energie transitie oktober

Een update voor oktober soms ook wel stoptober genaamd. Een serie links over de noodzakelijke energie transitie. Met opnieuw sensationeel nieuws. Ook Trump gelooft in klimaatverandering! Wie durft nu nog te twijfelen? Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream media;

Trump: ‘Klimaatverandering bestaat toch, maar lost vanzelf op’

Trump: “Het klimaat verandert vanzelf wel weer terug”

Niet iedereen deelt het optimisme van Trump. De meeste politici denken dat er toch echt maatregelen nodig zullen zijn. Dat is niet eenvoudig te doen en zeker niet goedkoop. Maar business as usual is dat net zo min.

Klimaat: Het moet anders, maar beleid maken blijkt nog niet zo makkelijk

Ja, die CO2-kraan moet dicht, maar wat helpt nog meer?

KOSTEN ENERGIETRANSITIE: MAXIMAAL €159 MILJARD

Techneutentekort bedreigt energietransitie

Dat weerhoudt slimme ondernemers er niet van om een begin te maken. Het kost veel geld, dus er zijn veel mogelijkheden voor de ondernemers met initiatief en ook een kans op veel omzet en winst. Als je het niet voor het klimaat of milieu wilt doen, doe het dan om de poen. Maar doe wat en vlot wat. No Time to Waste. Een paar initiatieven;

Nederlandse batterijenmaker investeert 1,6 miljard in Chinese fabriek

Bill Gates en Ban Ki-moon in Nederlandse klimaatcommissie

Bill Gates en Europa investeren samen in duurzame energie

Proef met (klimaatvriendelijke) waterstof in de cv-ketel van start

Amsterdam en Tata Steel willen grote waterstoffabriek bouwen

Tata start grootste waterstoffabriek Europa

Ook gewone burgers zoals U en ik kunnen bijdragen aan de transitie. Betalen er voor moeten we toch maar de manier waarop maakt een verschil uit;

Wat is beter voor het milieu: met kaart of met cash betalen?

Dit was het weer voor oktober. Een maand met prachtig weer. Veel te warm en veel te droog voor de tijd van het jaar. Met vervelende gevolgen maar ook met positieve zaken;

Temperaturen blijven hoog door orkanen Leslie en Michael

Vennen staan droog, de bodem is keihard: natuurgebieden snakken naar water

Warmer klimaat bedreigt bierproductie

Er is heel veel geld verdiend door strandexploitanten

Dit was de update energie transitie voor de maand oktober.

 

Advertenties
Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Breaking the news

Een sensatie zo mag men de uitspraak van het gerechtshof in den Haag wel noemen.

In de zaak die Urgenda tegen de Staat heeft aangesponnen hebben ze opnieuw gelijk gekregen. De Staat der Nederlanden moet veel meer doen om de CO2 uitstoot te verminderen. Wat de uitspraak zo bijzonder maakt is dat het Gerechtshof zich beroept op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit is een internationaal verdrag dat als zodanig hoger is dan Nationale wet. De Staat kan deze uitspraak niet ongedaan maken door een Klimaatwet waarin staat dat de Rechter geen oordeel mag uitspreken over de vraag of de Staat wel genoeg doet om de burger te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is het opzeggen van het Europees Verdrag. Andere manieren zijn er niet. Een uitspraak met grote gevolgen. Als Urgenda of iemand anders vindt dat de Staat te weinig maatregelen neemt kan men naar de Rechter stappen en eisen dat de Staat meer maatregelen neemt.

Hof kraakt verweer Staat: Nederland moet uitstoot sneller terugdringen

Staat verliest opnieuw in klimaatzaak Urgenda, moet meer doen om CO2-uitstoot te verminderen

Hof: Staat moet uitstoot broeikasgassen sneller verminderen

De reactie van het kabinet op de uitspraak van het Gerechtshof;

Kabinet overweegt uit principe nieuwe stappen in zaak-Urgenda

Komt het principe voort uit de vrijblijvendheid die het kabinet prefereert in het nemen van maatregelen?

Geplaatst in opmerking, Rubriek | Tags: , , , , | 2 reacties

Rubriek klimaatverandering

Vandaag een extra rubriek over het waarom van de te nemen maatregelen. Het is de overtuiging van de meeste klimaatwetenschappers dat als we niets doen de meest vreselijke rampen op ons af zullen komen. Het gaat hierbij niet om toekomstvoorspellingen. Dat is iets wat wetenschappers net zo min kunnen als gewone mensen. Ze hebben geen kristallen bol tot hun beschikking die hun vertelt wat er gebeuren zal. Ze maken scenario’s waarin ze hun verwachtingen uitspreken wat er zal gebeuren als wij er niet in slagen om op tijd de te nemen maatregelen te treffen om de doelstellingen te halen die politici heel lichtzinnig in hun plannen en akkoorden opnemen. Maar zonder maatregelen die op tijd en in voldoende mate plaatsvinden is het “”Too little and too late”” Het zijn de te verwachten gevolgen van een beleid dat er in de praktijk neerkomt op “”business as usual”” . Een aantal links uit de Nederlandstalige mainstream media;

VN verwacht desastreuze gevolgen als CO2-uitstoot niet aangepakt wordt

‘Houd temperatuurstijging op 1,5 graad, anders zijn gevolgen desastreus’

Niet eerder vertoonde maatregelen nodig om opwarming te beperken tot 1,5 graad

‘Grote gevolgen als temperatuur 2 graden stijgt’

Grote gevolgen voor de mens als temperatuur twee graden stijgt’

‘Verschil 1,5 en 2 graden opwarming erg groot, zeker voor Nederland’

Infografiek: dit gebeurt er als de aarde niet met 1,5 maar met 2 graden opwarmt

Wetenschappers schatten dat de gemiddelde temperatuur van het Aardoppervlakte sinds het begin van de Industriële Revolutie in 1750 al met 1 graad Celsius gestegen is. Er is niet zo heel veel ruimte of tijd meer over. Als we wachten tot het eind van deze eeuw zijn we te laat. Wachten tot halverwege deze eeuw is dit vermoedelijk ook. We moeten nu beginnen met maatregelen. There is no time to waste!

Stijging zeespiegel van 1.80 m deze eeuw niet uitgesloten

Zijn de Deltawerken klaar voor een zeespiegelstijging van twee meter?

(2035) Dit is de deadline voor de opwarming van de Aarde

Klimaatdoelen Parijs zijn ver weg, situatie ‘alarmerend’

Waarom we niets doen tegen klimaatverandering (en wat je wél kunt doen)

Mike Pompeo(minister van buitenlandse zaken van de VS) gelooft niets van klimaatprobleem

Uniek: IJs op de Noordpool zo dun dat schip er zo door heen vaart

Harde milieudoelen vastgelegd in eerste Klimaatwet

Het is mogelijk om milieuproblemen op te lossen. Ook als daar internationale samenwerking voor nodig is. Zie onderstaande link;

Ozonlaag herstelt en dat geeft een beetje hoop voor het klimaatprobleem

Het wordt tijd dat we ophouden om milieu en klimaat als een linkse hobby voor te stellen. Het is een probleem dat iedereen aangaat. Tijd voor concrete maatregelen.

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , | 3 reacties

Rubriek mobiliteit oktober

Deze keer gaat het over de auto. De meeste kilometers en personen worden verplaatst en gemaakt per auto. Dit vervoersmiddel is niet weg te denken uit ons straatbeeld. Het zal nog decennia zo blijven. Er is nu eenmaal geen alternatief. Trein, metro en bus zitten in de spits overvol. Daar kan niemand meer bij en de fiets is leuk en aardig voor korte afstanden en bij mooi weer. Maar voor de rest van de verplaatsingen is het toch een stuk minder geschikt. Al dit autoverkeer heeft een schaduwkant. Het maakt lawaai, het emitteert kooldioxide maar ook fijnstof en dat laatste is niet fijn maar schadelijk voor de gezondheid. Tal van initiatieven vinden plaats om als het autogebruik al niet omlaag te krijgen is dan in elk geval de negatieve effecten te verminderen. Vandaag een serie links uit de Nederlandstalige mainstream media:

Toyota roept 2,4 miljoen hybrideauto’s terug wegens kans op stroomuitval

Aantal files in zomer flink toegenomen door hoge temperaturen

Vrachtwagens testen rijden in treintjes

VS wil zelfrijdende auto’s zonder stuur, pedalen en spiegels toestaan

Duitse inruilactie voor vieze diesels, maar wat doet Nederland?

Autoproductie Tesla in derde kwartaal fors hoger

Tesla-auto in semi-zelfrijdende stand bij fatale botsing

We hebben meer auto’s, maar rijden er iets minder mee

‘Er is een hetze tegen dieselauto’s ontstaan’

‘Jaguar Land Rover schrapt duizend banen na terugloop vraag dieselauto’s’

‘Inzet op emissieloos vervoer biedt Nederlandse bedrijven kansen in China’

Eerste kwartaal ruim twee keer meer elektrische auto’s verkocht dan jaar ervoor

Elektrische auto veel vaker gestolen

Voorlopig geen elektrische Ford-modellen uit Europa

Er is nog een lange weg te gaan voor vervoer en transport zelfs maar in de buurt kan komen van begrippen als duurzaam, groen, emissieloos, klimaatneutraal enz. Het zit er gewoon weg niet in. Mensen mogen auto’s kopen en dus ook gebruiken. Zo vaak als ze willen en waar en wanneer. Er is geen enkel draagvlak om een “”War on cars”” te beginnen.

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Rubriek duurzaamheid september

Een update van de rubriek duurzaamheid. Een selectie van links naar de Nederlandstalige mainstream media;

Nederland op kop met recycling

‘Nog geen tiende van alle materialen via recycling terug in economie’

238 wetenschappers ondertekenen manifest: “We groeien ons kapot”

Nederlandse bedrijven scoren goed op duurzaamheid

‘Europa wil verbod op plastic wattenstaafjes’

Akkoord bereikt over aanpak kleine plastic flesjes in zwerfafval

Nepal bereikt als eerste land verdubbeling tijgers in het wild

Jaarlijks sterven acht miljoen mensen door gevolgen luchtvervuiling

EU verbiedt veelgebruikte bestrijdingsmiddelen die giftig zijn voor bijen

‘Volop alternatieven voor bijengif en fipronil in landbouw’

Niet te veel in een keer. Duurzaamheid is belangrijk maar het moet wel leuk blijven.

 

 

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Rubriek energie transitie september

Een update van de rubriek energie transitie. Deze keer houden we ons specifiek bezig met CO2. CO2, ook wel kooldioxide genoemd, is het restproduct van het verbranden van koolstofhoudende materie. Dat kan biobrandstof zijn zoals hout. Het wordt in veel landen nog steeds op grote schaal gebruikt. Maar in de westerse industrielanden en opkomende groeitijgers gaat het vooral om fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en aardolieproducten zoals kerosine, benzine, diesel en stookolie. Het als maar toenemend gebruik van fossiele brandstof leidt tot een stijging van het CO2-gehalte en omdat CO2 een broeikasgas is leidt dit tot opwarming van de Aarde. Vandaar dat men op allerlei manieren probeert om de CO2-emissies omlaag te krijgen. Het is een probleem dat geen enkel land alleen kan oplossen. Hier is internationale samenwerking voor nodig.

Vandaag een aantal links naar Nederlandstalige mainstream media;

Zwaar vervuilende scheepvaart akkoord met halvering CO2-uitstoot

Kabinet zet zwaargewichten in bij terugdringen CO2-uitstoot

CO2-uitstoot in Nederland licht gedaald in vierde kwartaal 2017

Reisorganisaties maken CO2-compensatie onderdeel van reispakket

Zo hoog moet de CO2-belasting gaan worden

Europees akkoord over verlaging uitstoot broeikasgassen

Europees akkoord over handel in CO2-rechten

‘China gaat prijskaartje hangen aan CO2-uitstoot’

‘Haven Rotterdam werkt aan CO2-opslag onder Noordzee’

Drink biertje minder, dan zijn over drie jaar Vierdaagsefeesten energieneutraal

De maatregelen lijken succes te hebben. Althans dat zou je denken als je de volgende berichten mag geloven;

CO2-uitstoot in 2017 wereldwijd stabiel, broeikasgassen totaal wel gestegen

Coca-Cola kampt met CO2-tekort

Voor zover de rubriek energie transitie. Niet te veel in een keer. Overdaad schaadt.

 

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe kom je van de zomertijd af?

Als eerste is er de vraag wat de zomertijd nu precies is. Daar voor verwijs ik u naar de eerste link;

Wikipedia – zomertijd met een uitvoerige uitleg over het fenomeen.

De huidige zomertijd werd ingevoerd in 1977 als een maatregel tegen de Eerste Oliecrisis.  Deze crisis ontstond niet door een gebrek aan olie maar door een doelbewuste poging van de OPEC landen om de prijs flink op te drijven. De regering verzon allerlei maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Zo kwam men met het idee van een autoloze zondag. Hierna kregen we de Tweede Oliecrisis door het afzetten van de Sjah van Iran en de daarop volgende oorlog tussen Irak en Iran.  Later gevolgd door nog veel meer onrust in het Midden Oosten. De regio is een waar kruitvat dat van alle kanten in brand vloog en vliegt.

Het idee achter de zomertijd is dat men het daglicht tijdens de zomer beter kan benutten door de klok een uur terug te draaien. Men had ook iedereen kunnen opdragen om een uur eerder op te staan en aan het werk te gaan. Maar dat zou heel omslachtig zijn en lang niet iedereen had er aan mee willen doen. Door de zomertijd in te voeren moest men wel mee doen. Je kunt nu eenmaal niet in een eigen tijdzone gaan leven. Dat zou niet erg praktisch zijn.

Het voornaamste voordeel dat werd genoemd was dat het energie zou besparen. Maar daar wordt tegenwoordig heel erg aan getwijfeld of dit wel zo is. Er zijn betere manieren om stroom te besparen. Bijvoorbeeld door energiezuinige lampen te gebruiken. Er zijn ook diverse nadelen die aan de zomertijd worden toegeschreven;

Zomertijd weer ter discussie: de voor- en nadelen op een rij

Een schijnargument om verwarring te stichten en de besluitvorming in een puinhoop te veranderen;

Afschaffen wintertijd: “Pas om tien uur ‘s ochtends licht”

Dit is dus niet de bedoeling. Het gaat om het afschaffen van de zomertijd. De wintertijd is de normale tijd. Die blijft gewoon staan.

Afschaffen van de zomertijd: een strijd tussen Noord- en Zuid-Europa

Een ander argument dat geen hout snijdt. Immers in Zuid-Europa is er via de zomertijd nauwelijks een energiebesparing te halen.

De zomertijd is opgelegd in Europees verband en kan dus niet door Nederland eenzijdig worden afgeschaft. Ook dit dient weer in onderling overleg te gebeuren. Er is zoals opgemerkt een heuse discussie op gang gekomen of men de zomertijd nog wil houden of afschaffen. Een klein overzicht van de discussie en de weg die afgelegd moet worden om van die ellendige zomertijd verlost te worden;

Deel Europarlement wil stemming over afschaffen zomertijd

Europees Parlement wil onderzoek naar effecten zomertijd

Gedoe met zomer- en wintertijd mag geen minuut langer duren

Enquête: veel Europeanen willen af van klok verzetten in de zomer

Duidelijk signaal Europeanen: stop de zomertijd

Europese Commissie wil zomertijd afschaffen: “Dat gaan we vandaag beslissen”

EU-Parlement stemt over afschaffen zomertijd, hoe zinvol is dat?

EU schaft zomertijd en wintertijd af: voortaan is het altijd kwart voor twee

Lidstaten EU moeten uiterlijk in maart voor zomer- of wintertijd kiezen

Maar zoals gezegd, dit is het issue niet. het gaat niet om het een of het ander. Het gaat erom de zomertijd al dan niet af te schaffen. Als je de zomertijd afschaft kom je automatisch terecht in de wintertijd. En dat is de normale tijd. Deze tijd noemt men ook wel de normaliteit. Dit is waar het werkelijk om gaat;

Europese Commissie: klok niet meer verzetten in Europa

Kabinet hakt binnenkort knoop door over zomertijd

Wiebes vindt het ‘middeleeuws’, Rutte zwijgt over wintertijd

Zou het eindelijk een keer lukken om van een maatregel af te komen die nooit meer is geweest dan een symbolische maatregel tegen een tekort aan olie dat helemaal niet bestond?

 

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen