Het natuurlijk broeikaseffect

Het natuurlijk broeikaseffect

Inleiding

Dit artikel gaat over het natuurlijk broeikaseffect. Mijn eerste artikel ging over de vraag wat het broeikaseffect is en hoe groot het is. Dit artikel gaat over de vraag hoe het broeikaseffect tot stand komt. Welke bestanddelen van de atmosfeer veroorzaken het en wat is er bekend over de eigenschappen van deze zo genoemde broeikasgassen. Dit zijn de gassen in de atmosfeer die geacht worden om de dragers van het broeikaseffect te zijn. De bekendste broeikasgassen zijn kooldioxide, methaan en stikstofoxide. Dit artikel gaat niet over het (antropogeen) versterkt broeikaseffect. Dit komt pas in mijn derde artikel aan de orde. Dit om eventueel misverstanden te voorkomen. Het artikel begint met allerlei beweringen op te noemen die over broeikasgassen de ronde doen, het bevat een aantal aannames voor mijn onderzoek, vertelt iets over de onderzoeksopzet, het bevat een verslag over wat er waar is aan de beweringen en besluit met de conclusies van mijn onderzoek.

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wat is het broeikaseffect en hoe groot is het?

Wat is het broeikaseffect en hoe groot is het?

Inleiding

Het broeikaseffect is volgens de klimaatwetenschap een eigenschap van de atmosfeer die het mogelijk maakt dat het oppervlak van de Aarde een hogere temperatuur heeft dan op grond van invallend zonlicht te verwachten valt. Dit broeikaseffect wordt ook wel het natuurlijk broeikaseffect. Dit ter onderscheiding tot het antropogeen, dat is door de mens, versterkt broeikaseffect. Dit laatste komt in mijn volgende artikelen aan de orde.

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Het broeikaseffect

Mijn volgende bijdrage aan het debat over het klimaat betreft een aantal artikelen over het broeikaseffect. Het broeikaseffect is een eigenschap van onze atmosfeer die het mogelijk maakt om de gemiddelde temperatuur op Aarde op een aangename 15ºC te brengen. Zonder het broeikaseffect zou het veel kouder zijn op Aarde. Mijn serie artikelen houdt zich bezig met het beantwoorden van de volgende vragen:

 1. Wat is het broeikaseffect en hoe omvangrijk is het?
 2. Hoe komt het broeikaseffect tot stand?
 3. Wat is het antropogeen versterkt broeikaseffect en is het sterk genoeg om de opwarming van de Aarde te verklaren?

De artikelen komen voort uit een omvangrijke verzameling van losse notities die de auteur de afgelopen jaren gemaakt heeft in zijn studie naar het klimaat en de klimaatverandering. Het doel is om dit complexe vraagstuk op een begrijpelijke en samenhangende wijze weer te geven.

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Een gedicht over het Circus

Het circus van Jeroen Bosch

 

Het circus streek neer in de stad

Ze besloten te blijven

Het rondreizen waren ze zat

 

De viswijven begonnen te kijven

“Dit kun je toch niet maken?”

Het begon me diep te raken

 

Het circus trok me aan

Bij nacht, ontij en volle maan

Het werd een deel van mijn leven

 

Ik wilde alles voor hun geven

Op een dag sprak ik ze aan

Pratend door het raam

 

En vroeg naar hun naam

Ze zeiden “je bent de klos”

Het laat je nooit meer los

Wij zijn het Circus van Jeroen Bosch

Geplaatst in gedicht | Een reactie plaatsen

De Maan, haar temperatuur en de karakteristieken


Inhoud

Inleiding

De waarnemingsfase van het onderzoek

De verklarende fase van het onderzoek

 •     Stefan-Bolzmaan Model
 •     Klassiek Model
 •     Alternatief model ontwikkeld voor de Aarde
 •     Alternatief Model met buffer
 •     Samenvatting tot nu toe

Voorspellende fase van het onderzoek

 •     De zonneconstante SI
 •     Het seizoenspatroon van de SI
 •     Albedo of weerkaatsend vermogen
 •     Bufferend vermogen B
 •     Emissiviteit
 •     Samenvatting van de simulaties

ConclusiesInleiding

Het artikel wat U nu leest dient om een omissie goed te maken. In mijn aantekeningen voor het artikel “”Had Fourier ongelijk?”” las ik dat ik de maan zou gebruiken als vergelijking voor de aarde. Het kwam er niet van. Het werd een soort gedrocht als de aarde zonder atmosfeer. Zoiets bestaat niet en als het wel bestond zou het veel lijken op de maan. Waarom de maan dan niet meteen mee genomen? Wel nu, om deze omissie goed te maken ga we ons nu bezig houden met de maan.

We gaan eerst de temperatuur bepalen van het oppervlak van de maan. Vervolgens gaan we kijken hoe goed het klassiek model deze temperatuur en haar karakteristieken kan verklaren. Vervolgens wordt gekeken of mijn alternatief model beter voldoet en hoe het eventueel kan worden verbeterd. Daarbij zullen we nog een paar andere omissies rechtzetten. Vervolgens zullen we een serie simulaties draaien voor de variabelen in ons model en kijken wat wij hier uit kunnen leren. We sluiten het artikel af met conclusies en wat er verder nog te onderzoeken valt. De opbouw van het artikel volgt de drie basistaken van de wetenschap; waarnemen, verklaren en voorspellen.

Ik wens U veel “”leering en de vermaak”” met het lezen van het artikel en hoop dat U net zo veel plezier beleeft in het lezen er van als ik had tijdens het onderzoek en het schrijven van het artikel.
terug naar inhoud Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De berekeningen zijn af.

De berekeningen en de plaatjes voor mijn artikel over de temperatuur van de Maan zijn af. Zoals mijn mentor J.W. van Deth zo optimistisch wist te vertellen, dan schrijft het artikel zich vanzelf. Komt dat even goed uit. dan kan ik mooi naar de Sail. Bootjes en mensen kijken en als ik dan terug kom ligt het artikel kant en klaar op mij en U te wachten om gepubliceerd te worden en gelezen te worden. Geloof me het zal een belangrijk artikel worden. Maar nu op naar de Sail. Ik wens u allemaal prachtig weer en veel plezier toe, of u nu wel of niet naar de Sail gaat.

Geplaatst in artikel | Tags: , | 2 reacties

Mijn links bijgewerkt. Het werd wel eens tijd

Vandaag ben ik begonnen om mijn links bij te werken. Het is slechts het begin. Er komt nog wel meer bij. Eerst maar een paar algemene links en dan een aantal links die aangeven waarom ik het nodig vond om een eigen artikel toe te voegen aan de reeds velen die al over het onderwerp Klimaat en Klimaatverandering bestaan en waarom je daarvoor een eigen blog voor nodig hebt. Alle info over mijn links staat op de bladzijde links.

Geplaatst in artikel | Tags: , , | Een reactie plaatsen