Een nieuwe serie in voorbereiding

Ik ben voornemen om een nieuwe serie van artikelen te schrijven. Een daarvan gaat over een model dat pretendeert om de gemiddelde temperatuur van het oppervlak van Aarde en Maan te voorspellen met een afwijking van minder dan 1 procent. De berekeningen zijn gemaakt. Nu nog het artikel schrijven. Dat duurt iets langer.

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Antropogeen CO2 – Inleiding en inhoudsopgave

Inleiding

Dit is een serie artikelen met als thema antropogeen CO2. De artikelen komen voort uit een onderzoek dat de auteur de afgelopen maanden heeft verricht. Het doel is om een complexe vraagstuk op een begrijpelijke en samenhangende wijze weer te geven. Het betreft een zoektocht naar de vraag of de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer antropogeen is. Leidt een toename van CO2 tot een temperatuurstijging en wat is nodig om een al te sterke stijging van de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak van de Aarde te voorkomen. Welke maatregelen zijn nodig om te zorgen dat de afspraken die in het Klimaatverdrag van Parijs staan na worden gekomen. Het gaat om een serie van 5 artikelen die ik in de periode van februari tot en met augustus 2017 heb geschreven. In deze serie ben ik voor het eerst met databestanden aan de slag gegaan en heb met behulp van het spreadheetprogramma van Open Office de data-analyse en de plaatjes gemaakt. Dit was heel leerzaam en ook leuk om te doen.

Inhoud – Serie Antropogeen CO2

Inleiding

Deel 1 – Algemeen
• Het CO2-gehalte in de atmosfeer
• Climate of Concern

Deel 2 – Omrekenen van kiloton naar ppm
• Inleiding
• Kooldioxide
• Molair volume
• Volume troposfeer
• Het resultaat

Deel 3 – Het onderzoek 1960-2016
• Inleiding
• Ontwikkeling 1960-2016
• Onderscheid tussen natuurlijk CO2 en antropogeen CO2.
• Twee manieren om CO2-uitval te definiëren
• Conclusies

Deel 4 – Simulatie CO2-gehalt atmosfeer
• Inleiding
• Relevantie van het onderzoek
• Noodzaak model
• Beschrijving van het model
• Kwaliteit van het model
• Vergelijking FE-variant met FA-variant
• De rol van El Nino en La Nina
• Scenario’s in het kort
• Conclusies

Deel 5 – De scenario’s
• Inleiding
• Scenario’s
• Doelstellingen Parijs
• Business as usual
• Stabilisatie CO2-emissie op huidig hoog niveau
• Reductie CO2-emissie:
◦ De FA-variant onder de 1,5 °C
◦ De FE-variant onder de 2 °C
◦ De FE-variant onder de 1,5 °C
• Samenvatting van de scenario’s
• Conclusies
• Eindconclusies van de serie

 

Geplaatst in artikel, inhoud | Tags: , , , , , | 1 reactie

Antropogeen CO2 – Deel 5 – De Scenario’s

Inleiding

In dit laatste deel van de serie – Antropogeen CO2 – gaan we ons bezig houden met scenario’s. Een scenario is een sterk vereenvoudigd beeld van de complexe werkelijkheid. We reduceren deze complexe werkelijkheid tot een set van betrekkelijk simpele formules. Vervolgens gaan we spelen met een aantal inputvariabelen, in dit geval CO2-emissies per jaar en 2 varianten van CO2-uitval per jaar en kijken wat er precies gebeurt met enkele outputvariabelen, namelijk CO2-toename per jaar, CO2-gehalte en de te verwachten temperatuurtoename. De scenario’s zijn gelinkt aan de afspraken zoals vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs. Hierin heeft de Wereld afgesproken dat de opwarming van de Aarde maximaal 2 °C mag zijn ten opzichte van het begin van de Industriële Revolutie. Wetenschappers hebben aanbevolen om de opwarming te beperken tot slechts 1,5 °C. We hebben in het vorige deel twee scenario’s ontwikkeld. We zullen kijken en vaststellen dat in het eerste scenario, business as usual genoemd, de doelstellingen niet worden gehaald. Het CO2-gehalte verdubbeld voor het einde van de eeuw en dan zit je duidelijk boven de doelstellingen van Parijs. De temperatuurtoename is dan minstens 2,55 °C. Dit is wat er gebeurt als je niets doet. In het tweede scenario is afgesproken om de stijging van de vraag naar energie volledig op te vangen met hernieuwbare energie. De CO2-emissies worden bevroren op het huidige hoge niveau. Voor de FE-variant van CO2-uitval (airborn fraction) zal het CO2-gehalte nog steeds verdubbelen. Het gebeurt iets later maar het gebeurt en daarmee wordt de doelstellingen van Parijs nog steeds niet gehaald. Voor de FA-variant krijg je een piek in het CO2-gehalte aan het eind van de eeuw en daarna zal het CO2-gehalte langzaam dalen. De temperatuurtoename zal halverwege de 1,5 °C en de 2 °C uitkomen. Daarmee worden de doelstellingen van Parijs gedeeltelijk gehaald. Om de doelstellingen van Parijs volledig te halen is duidelijk meer nodig. De CO2-emissies dienen daadwerkelijk gereduceerd te worden. Hoeveel? Voldoende om de doelstellingen van Parijs te halen. We zullen eerste kijken wat nodig is om de FA-variant onder de 1,5 °C te krijgen en vervolgens zullen we kijken wat nodig is om de FE-variant respectievelijk onder de 2 °C  en de 1,5 °C te krijgen. We zullen zien dat hiervoor aanzienlijke reducties nodig zijn in de CO2-emissies. Is dit haalbaar? Is dit reëel? Is er voldoende fossiel brandstof om het einde van de eeuw te halen? We zullen proberen een antwoord te vinden op deze vragen en het geheel afsluiten met conclusies voor deel 5 en eindconclusies over de serie – Antropogeen CO2 en de lezers en volgers bedanken voor het geduld en de getoonde interesse en aanmoediging.

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , | 2 reacties

Antropogeen CO2 – deel 4 – Simulatie van het CO2-gehalte van de atmosfeer.

Inleiding

In dit artikel zal ik me eerst bezighouden met de relevantie van het kooldioxide gehalte in de atmosfeer. Aangetoond zal worden dat er een grote samenhang bestaat tussen het CO2-gehalte van de atmosfeer en de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlakte. Dit verband is ook theoretisch verklaarbaar. CO2 is het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer. Als het CO2-gehalte stijgt zal het warmer worden en dat gebeurt dus ook. Verder zal ik een model introduceren dat de toename en het CO2-gehalte in de atmosfeer simuleert. Het zal blijken dat dit model heel eenvoudig is. Het CO2-gehalte aan het eind van het jaar is het CO2-gehalte aan het begin van het jaar plus de antropogene toename. CO2-toename is CO2-emissie minus de CO2-uitval. CO2-uitval kun je op 2 manieren definiëren. Namelijk als fractie van de CO2 emissie (FE-variant) en als fractie van antropogeen CO2, dat is het CO2-gehalte boven het pre-industrieel niveau van 275 ppm (FA-variant). Beide varianten zijn statistisch gezien even goed. Op grond van de statistiek is er geen voorkeur voor de een voor de ander. De voorkeur kan uiteindelijk alleen op grond van de theorie over CO2 uitval worden bepaald.  De kwaliteit van het model blijkt heel hoog te zijn en is dus prima te gebruiken voor het schrijven van scenario’s over hoe de ontwikkeling van het CO2-gehalte er in de toekomst uit kan zien. Er zal gekeken worden naar de rol van el Nino en la Nina. Er zullen een aantal scenario’s worden voorgesteld. Het daadwerkelijk uitwerken van de scenario’s vindt in een volgend artikel plaats.

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Reacties van Mainstream online Media op het besluit van Trump

Zoals bekend heeft Trump besloten om de VS uit het Verdrag van Parijs terug te trekken. Het was een verkiezingsbelofte van hem. Trump gelooft niet in door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het zou een hoax zijn van de Chinezen om de Amerikaanse economie te schaden. Trump werd gekozen en probeert nu zijn beloften waar te maken. Dit is wat de kiezers verwachten van hun gekozen leiders. Hij wil een betere deal voor Amerika.

Hier onder een overzicht van de reacties die in de Nederlandse Mainstream online media verschenen over het besluit van Trump. De reacties zijn gerangschikt per media en zijn beslist niet volledig. Het is slechts wat in het oog springt en bevestigt dat het klimaat een onderwerp is dat leeft in de mainstream media.

Lees verder

Geplaatst in artikel, opmerking | Tags: , , , , , , | 1 reactie

De toename van het kooldioxide gehalte in de atmosfeer is antropogeen – Deel 3

De toename van CO2 in de atmosfeer is antropogeen – deel 3

Inleiding

In de vorige twee artikelen hebben we gekeken naar het algemene beeld van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer en naar de omrekening van kiloton CO2 naar ppm CO2 voor een enkel jaar. In dit deel zullen we kijken naar het beeld voor alle jaren waar ik gegevens over heb. Dat is vanaf 1960 tot en met 2016. We zullen zien dat voor al deze 57 jaren geldt dat de emissie van CO2 veel hoger is dan de toename. Dat wil dus zeggen dat voor al deze jaren geldt dat de toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer antropogeen is geweest, dat wil zeggen door toe doen van de mens. We zullen een onderscheid maken tussen de begrippen natuurlijk CO2 en antropogeen CO2. Voor al deze jaren geldt dat de toename van CO2 gelijk is aan de emissies van CO2  minus de uitval van antropogeen CO2. We zullen vaststellen dat er 2 manieren zijn om CO2-uitval te definiëren. Op het eerste gezicht zal het lijken of het niks uitmaakt hoe je de CO2-uitval definieert maar het maakt wel degelijk een groot verschil uit.

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , | 3 reacties

Klimaatverandering en de mainstream media in Nederland

Ik heb een nieuwe bladzijde toegevoegd op mijn blog. Op deze bladzijde wil ik proberen om aan te geven dat de mainstream media in Nederland een duidelijk beeld proberen te geven van klimaatsverandering. Er wordt vrij veel aandacht aan gegeven en men lijkt geneigd te zijn om klimaatverandering als wetenschappelijk bewezen te beschouwen. Het is niet een kwestie van de mening van alarmisten en activisten versus die van ontkenners. Klimaatverandering is voor de Nederlands mainstream media een feit. Het wordt dan ook meestal weergegeven in de wetenschappelijke bijlage en die is een beetje verborgen. Via deze bladzijde wil ik proberen om het nieuws over de klimaatverandering wat beter zichtbaar te maken. Het is geen uitgebreide analyse van wat de media brengen. Het is slechts een lijst van verwijzingen naar de websites zelf. Het resultaat van een maand turfen. Handig voor iedereen die geïnteresseerd is in klimaatverandering en wat dat voor ons kan betekenen.

Geplaatst in opmerking | Tags: , , , | 2 reacties