Rubriek temperatuur anomalie – september 2022

De maand september is voorbij en de data is binnen. Het is dus weer tijd voor een update. De maand september begon in Nederland veel te warm en droog en eindigde te koud en te nat. Het was een typische overgangsmaand van de zomer naar de herfst. Hoe zag de maand er globaal uit? Er was een begin van herstel voor het Noordelijk Halfrond. verder gebeurde er niet zo heel veel op het gebied van de temperatuur afwijkingen. Er was de gebruikelijke afwisseling van gebieden en tijdstippen die te warm zijn voor de tijd van het jaar met zulke die te koud waren voor de tijd van het jaar en ook voor gebieden en tijden die precies goed waren. Alleen voor het Zuidpool gebied waren weer zoals gebruikelijk voor dit gebied heel veel veel te hoge en veel te lage waarden. Maar dat is heel normaal zou ik bijna zeggen voor het Zuidpoolgebied. Het weer en het klimaat kenmerkt zich daar eigenlijk door louter extremen en zelden door gematigd weer en klimaat. Laat ons beginnen met de tabel die globaal en per regio het gemiddelde en spreiding voor de maand september weer geeft voor de temperatuurafwijking;

Zoals te zien is in de kolom verschil (tussen het gemiddelde voor september vergeleken met het gemiddelde voor de afgelopen 3 jaar) is er een begin van herstel voor het Noordelijk Halfrond (NH). Globaal en voor de overige regio’s is het verschil nog altijd negatief dat wil zeggen aan de lage kant. Maar 3 jaar is een heel korte periode. Men moet hier ook weer niet teveel in willen lezen. Het Zuidelijk Halfrond(ZH) en het Zuidpoolgebied(ZP) laten een negatieve afwijking zien. Hier is geen opwarming maar juist een afkoeling die kan samenhangen met zoals we in de vorige aflevering van deze rubriek (augustus 2022) hebben gezien een in wezen sterk La Nina. Dit heeft vooral een negatief effect op het Zuidelijk halfrond van de Aarde. hoe ziet het beeld er uit als we kijken naar de grafiek met de statistieken globaal en voor de regio’s? Dat ziet er als volgt uit;

Er is weinig spreiding rond het gemiddelde behalve voor de beide poolgebieden. Het Zuidelijk Halfrond en het Zuidpoolgebied zijn negatief en hebben met andere woorden afkoeling in plaats van opwarming. Dit is al een hele tijd zo. En zal nog wel even blijven zolang er La Nina condities heersen. Daarna kan er ook hier snel herstel volgen. De beide poolgebieden zijn extremer dan hun respectievelijke halfronden. Dit noemt men ook wel polaire amplificatie. Een bekend verschijnsel dat samenhangt met de aanwezigheid van sneeuw en ijs op de poolgebieden. Als die smelten krijg je te maken met donkere ondergrond die meer zonne-energie absorbeert. Ook heef het iets van doen met het energietransport van de tropen naar de poolgebieden. Zonder dit transport waren de poolgebieden veel kouder en de tropen veel warmer. Als de aarde opwarmt sturen de tropen nog meer energie naar de poolgebieden dan ze nu al doen die daardoor extra opwarmen. Dit is in het kort hoe het verschijnsel polaire amplificatie werkt.

Laat ons nu eens kijken hoe de tijdreeks van de afgelopen drie jaar er globaal uitziet;

De dalende trend die waarschijnlijk samenhangt met de La Nina condities die al een aantal jaren aanwezig zijn is nog steeds aanwezig. Of het binnenkort over is met La Nina of dat het nog wat langer duurt is niet te zeggen. Maar het zal nog wel een aantal maanden en in elk geval tot de Kerstdagen aanhouden. Dus het bekende patroon van de afgelopen jaren houdt nog wel tot het einde van het jaar aan en dan zien we wel weer verder. La Nina en El Nino zijn vrij sterke verschijnselen die zich een stuk verder uitstrekken dan alleen maar een wig van warmer of kouder zeewater in het zuidelijk deel van de tropen van de Grote Oceaan. Van de tropen loopt tenslotte ook nog de energiestroom naar de poolgebieden die dus door dit verschijnsel beïnvloed wordt. Hoe zien de tijdreeksen eruit als je naar de regio’s gaat kijken? Dat ziet er als volgt uit;

Er valt niet zo heel veel nieuws te zien aan het plaatje. De beide poolgebieden wijken in de regel sterk af van de globale en overige regio’s. Het weer en daarmee het klimaat is een stuk grilliger dan elders in de Wereld. Aan de hand van dit plaatje kun je niet goed zien of er een trend is in de ontwikkeling van de afwijkingen. De volgende tabel geeft hier een beter beeld van hopelijk;

Globaal en voor alle regio’s zijn de trends nog steeds negatief. Met andere woorden de Aarde is nog steeds in een periode van dalende temperaturen die in elk geval al drie jaar aanhoudt. Dat er echt een daling is kun je zien aan de veel sterkere daling voor zowel de Noordpool als wel de Zuidpool. Dit kun je zien aan de kolom index met globaal is 100. Ook hier is dus sprake van polaire amplificatie. Aangezien er niet zo heel veel sneeuw en ijs is bijgekomen in deze gebieden in de afgelopen drie jaar wijt ik de polaire amplificatie toch vooral aan veranderingen, in dit geval een afname, van het energietransport van de Tropen naar de Polen. Voor dit transport maken de Tropen gebruik van een aanzienlijk overschot in zonne-energie dat niet in warmte kan worden omgezet. Als het in de Tropen afkoelt dan uit zich dit in een geringere energietransport naar de Poolgebieden. Het is mogelijk dat het volgend jaar al weer afgelopen is met La Nina condities. Als dit zo is dan verwacht ik snel weer herstel naar hogere temperatuurafwijkingen zoals die nog in het begin van de waarneming plaatsvond. Toen waren de waarden globaal als nu alleen nog in het Noordelijk Halfrond worden waargenomen. Maar zoals gezegd als. Ik heb geen kristallen bol die mij kan zeggen hoe de omstandigheden volgend jaar zullen zijn. Dat blijft afwachten. Hiermee wil ik deze update van de rubriek afsluiten en u veel plezier wensen met het lezen van deze update.

Geplaatst in opwarming, Rubriek, temperatuur anomalie | Tags: , , | 2 reacties

Rubriek duurzaamheid – Opnieuw gaat het over stikstof

Het is weer eens tijd voor een update van de rubriek duurzaamheid. Helaas gaat het weer over stikstof want dat hoofdpijndossier is nog steeds niet opgelost. Nieuwe rapporten laten zien dat het probleem nog groter is dan gedacht, technische oplossingen blijken nauwelijks een verschil uit te maken, veehouders weigeren zich te laten uitkopen en de EU geeft geen enkele speelruimte voor Nederland. De uitzonderingspositie loopt binnenkort af en rechters tonen slechts ongeduld; Kom met maatregelen. Men verwacht nauwelijks nog iets van de politiek, boeren misdragen zich steeds erger en er worden nu wonderen verwacht van Remkes. Je zou bijna denken dat het hier om de Verlosser gaat ware het niet dat Johan Remkes natuurlijk geen Johan Cruijff is. Maar er liggen mogelijkheden voor een compromis en dat is waar het in de politiek omgaat. Dus misschien komt er weer eens een uitkomst uit de hoge hoed van Den Haag die niemand tevreden stelt en dus het hoogst haalbaar is in de geven situatie. Zie dit alles niet als een vorm van cynisme over het functioneren van de democratie in Nederland. Dat is het niet want het werkt nog steeds en daar is waar het om gaat. We modderen voort van het ene stroperige compromis naar de ander en dat moet ook. Je kunt nu eenmaal geen redelijkheid verwachten van extremisten van diverse pluimage. Mensen die geen greintje fatsoen kunnen opbrengen zijn per definitie extremisten die altijd en eeuwig hun zin willen doordrukken en niet willen snappen dat anderen dan precies het zelfde zullen doen. Je krijgt dan nooit een oplossing die op zijn minst werkbaar is. Bedenk dat in de politiek niets eeuwig is. Alles is in een flux. Krijg je vandaag niet je zin dan misschien de volgende keer. Lobbyen is een kwestie van net zo lang drammen tot je iets bereikt. Het doel heiligt de middelen denkt men blijkbaar.

Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Het probleem nog erger dan gedacht

Politiek seizoen begint met explosief trio: koopkracht, stikstof en asiel

‘Natuur nóg gevoeliger voor stikstof dan gedacht’, mogelijk strengere regels

Nieuw onderzoek: natuur gevoeliger voor stikstof dan gedacht

Natuur nog gevoeliger voor stikstof, om doelen te halen meer maatregelen nodig

Nieuwe feiten over de natuur: stikstofnormen moeten nog strenger

Van der Wal: nu eerst Nederlandse visie op internationaal stikstofrapport afwachten

Waar komt nieuw stikstofonderzoek ineens vandaan?

Dit lijkt een geschikt moment om over complottheorieën te beginnen maar ik geloof niet zo in complotten. Poetin heeft wel wat beters te doen dan in Nederland een stikstofcrisis te beginnen. Complottheorieën zijn zo vreselijk gemakzuchtig. Je hoeft je niet bezig te houden met een analyse. je hoeft alleen maar zondebokken aan te wijzen. Zo kinderachtig dit gedoe. Stikstof is gewoon een politiek probleem en dat vraagt om een politieke oplossing en dat kan op veel manieren. Maar sommige oplossingen werken niet. Uitkopen van veehouders lijkt nauwelijks te lukken, de uitzonderingspositie vanuit de EU vervalt, Rechters raken ongeduldig en technische oplossingen werken van geen meters. Van de boeren en de verwerkende industrie valt geen enkele medewerking te verwachten en fatsoen opbrengen kan men al evenmin. Dat schijnt voor boeren en hun sympathisanten ook niet nodig te zijn. Het wordt blijkbaar alleen van anderen verwacht.

Voor het eerst in Brabant boerenbedrijf uitgekocht in strijd tegen stikstof

Uitkoopregeling boeren geen succes: 20 overeenkomsten in 2 jaar

Makelaars: melkveeboerderijen populair door hoge melkprijs

Nederlandse boeren moeten minder mest gaan uitrijden

Conceptafspraak: Nederlandse mestuitzondering verdwijnt per 2026

130 miljoen extra vergoeding voor boeren door afbouwen mestregel

Nederland kwam beloftes aan Brussel over bestrijden mestfraude niet na

Raad van State haalt streep door vergunning emissiearme melkveestallen

‘Emissiearme’ stal houdt geen stand voor hoogste bestuursrechter

Boeren aan het woord: ‘Ik wist al jaren dat emissiearme vloer niet werkt’

Ook met nieuw opgerichte Ecologische Autoriteit moet stikstofuitstoot flink omlaag

Vrije-uitloopstal voor ‘minder stikstofuitstoot en blije zandkoeien’

Boer Gerjan gelooft in stikstofkraker: “Tot wel 80 procent minder uitstoot”

1 op de 3 luchtwassers in stallen haalt niet de beloofde stikstof uit de lucht: verwachten we te veel van technologie om uitstoot te verlagen?

Nederland Vleesland: boerentijdschrift spreekt met trots over dystopisch tafereel in varkensstal

‘Boeren houden van Koeien’-reclame is Liegebeest van het jaar

Er is in de politiek geen steun voor de boeren te verwachten behalve van oppositiespartijen die immers niet hoeven te leveren. Het zijn dan ook heel goedkope want loze beloften. De stikstofdoelen blijven uiteraard gewoon bestaan. En boeren die zich misdragen hebben worden bestraft net als ieder ander en zo hoort dat ook in een democratische rechtstaat. Hoewel niet zo heel erg streng als je mocht verwachten blijkbaar;

Teleurstelling en onbegrip bij boeren over Troonrede

Natuurorganisaties roepen kabinet op juist ‘door te pakken’

Tientallen organisaties vragen kabinet om natuurherstel: ‘Nu doorpakken’

Werkstraffen tot 100 uur voor boerenprotest bij huis minister

Politie stopt onderzoek naar boeren die Natura 2000-gebied Stroe vernielden

Vernieling van Veluws natuurgebied door boeren blijft onbestraft

Brekebeen minister Henk Staghouwer stapt op

Van der Wal: vertrek Staghouwer betekent geen vertraging stikstofreductie

Caroline van der Plas (BBB) maakt ruzie met Sander Schimmelpenninck op Twitter

Boeren én Omtzigt niet blij met troonrede: “We gaan de uitvoeringsproblemen zien”

Omgekeerde vlaggen bij werkbezoek koningspaar aan Peel

Weghalen protestvlaggen langs wegen kost provincie 75.000 euro

Groepje boeren met trekkers in Den Haag ondanks noodbevel

Trekkers in beslag genomen in Den Haag

Remkes mag de boel weer eens opknappen;

Boeren willen alleen in gesprek met Remkes als ze kunnen onderhandelen

Boeren gaan niet zomaar weer praten met Remkes: ‘Harde voorwaarde’

Remkes praat weer met landbouworganisaties over stikstofbeleid

Boeren alsnog om tafel met Remkes over stikstof na verandering agenda

Remkes komt 5 oktober met bevindingen na stikstofgesprekken

Remkes: halvering van stikstofuitstoot in 2030 niet ter discussie

Remkes: 2030 voor kabinet niet ter discussie, wel kijken naar meetmethode

Dit lijkt een een geniale vondst. De doelen blijven bestaan dus milieuclubs, EU, rechters en de politiek zijn tevreden. Het regeerakkoord blijft overeind maar je gaat anders. lees minder meten. Zo kan het ook. Wat niet gemeten is dat niet deert. Jammer voor de natuur maar je kunt niet alles hebben. Zo worden in Nederland problemen ook opgelost. Je veegt het probleem gewoon onder het tapijt. Maar hou kansrijk of kansloos is deze oplossing. Gen idee, de praktijk zal het uitwijzen;

‘Boeren bieden duizenden kilo’s stikstofruimte te koop aan’

Overheid en grote partijen kopen stikstofruimte over van stoppende boeren

Dit was het weer voor deze update van de rubriek stikstof. Er is een compromis in de maak en dat is hoe de politiek in een democratie nu eenmaal geacht wordt om problemen op te lossen. Niet door goedkope prietpraat wan t daar trapt niemand in, niet door met complottheorieën aan te komen en zondebokken aan te wijzen want dat werkt niet. Men probeert met oplossingen te komen door eindeloos te onderhandelen en te proberen om compromissen te vinden die weliswaar niemand echt blij maakt maar als men genoeg moeite doet en in elk geval eerlijk tegen zich zelf is zal zeggen; Niet ideaal maar onder de gegeven omstandigheden beter iets dan niets. Laten we het daar bij laten voor deze keer.

Veel plezier met het lezen en tot de volgende update.

Geplaatst in activisme, duurzaamheid, europa, politiek, Rubriek, stikstof | Tags: , , , , , , | 17 reacties

Rubriek energie transitie – september 2022

Het is weer eens tijd voor de rubriek energie transitie. Deze keer staat de rubriek in het teken van de sterk gestegen energieprijs. Deze prijsstijging is vooral het gevolg van het besluit van Vladimir Poetin om het buurland van Rusland Oekraïne binnen te vallen. Poetin had een snelle overwinning verwacht. Dat viel meteen heel erg tegen. Oekraïne vocht dapper en fel van zich af en het Russisch offensief liep al spoedig vast. Dit was het moment voor de NATO maar ook de EU om massaal hulp te verlenen aan Oekraïne. De gelegenheid was eenvoudig weg te gunstig om er geen gebruik van te maken. Men vreesde de toegenomen expansie van Rusland al langer. Massaal werd en wordt Oekraïne gesteund met wapenleveranties en Rusland gestraft met een reeks van sancties. Ook al gaat dit moeizaam. Niet iedereen in de EU vindt dit een goed idee. Men vreest escalatie en te veel mensen in de EU hebben nog altijd heel veel bewondering hoe dictator Poetin er in slaagt om vrijwel een totaal heerser van Rusland te worden . Het wemelt in de wereld en ook in Europa en de VS van de wannebees die precies de zelfde ambities hebben. Maar de sancties kwamen er. Rusland vond dit niet prettig en ging het Westen te lijf met allerlei tegenmaatregelen waaronder de gaslevering sterk te verminderen waardoor gas veel en veel duurder werd. Omdat Europa veel te afhankelijk is geworden van Russisch gas liep dit flink uit de hand. Het gevolg is een inflatie die flink uit de klauwen loopt. Dat heeft weer gevolgen voor het bedrijfsleven dat veel hogere kosten krijgt te verwerken en voor de huishoudens die veel minder te besteden hebben. Centrale banken ook in Europa en de VS beantwoorden de inflatie met forse rente verhogingen waardoor recessie dreigt. Dit remt de prijzen op termijn wel af maar op de korte termijn dreigt een loon-prijsspiraal want vakbonden proberen waar dat maar mogelijk is om de lonen fors omhoog te krijgen. Dat lukt want de economie herstelt zich tevens van de lock-down maatregelen waardoor op veel plekken en bedrijfstakken personeelstekorten zijn. Maar niet iedereen kan het inkomen zo sterk omhoog krijgen. Het is moeilijk staken voor gepensioneerden om maar een s een aanzienlijk omvangrijke groep te noemen. Niet iedere bedrijf kan deze loonstijgingen doorberekenen in de prijzen. Veel mensen dreigen een kille en gure winter tegemoet te gaan ook als het niet eens zo heel erg koud wordt. Men eist overal te wereld ook in de EU en dus ook in Nederland dat de regering meer doet dan tot nu toe om de mensen die in de kou dreigen te komen tegemoet te komen. Tenslotte heeft de regering wel veel voordeel bij hogere prijzen. Er stromen zo miljarden euro’s extra in de schatkist door veel hogere BTW afdrachten. De populariteit van de politiek, het kabinet en vooral van Rutte staat op een dieptepunt. Mensen beginnen er genoeg van te krijgen hoe het kabinet zich voortsleept van crisis tot crisis en over zo weinig empathisch vermogen schijnt te beschikken. Tijd om tot actie over te gaan ook in de politiek.

Een serie links over de energiecrisis uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Wanneer is nieuws belangrijk genoeg voor NU.nl?

NPO-ombudsman: NOS Nieuws besteedt genoeg aandacht aan klimaat

Wereldbank waarschuwt voor wereldwijde recessie door renteverhogingen

CHECK – Ja, mens is verantwoordelijk voor amper 4 procent van CO2-uitstoot, maar net dát verstoort balans

China stoot ondanks postcoronaopleving van economie minder uit

Wat betekent de energiecrisis voor ons klimaat? “Eerst door zure appel heen bijten, daarna profiteren van huidige inhaalmanoeuvre”

Veel zal toch echt in Europees verband dienen te gebeuren. We kunnen er niet omheen dat Nederland nu eenmaal lid is van de EU. Dat heeft ons tot nu toe altijd veel voordeel gebracht.

Paniek in Europa over de energierekening, maar wat is de oplossing?

Berlijn en Parijs: tijd voor terugkeer begrotingsdiscipline

Grootste renteverhoging ooit door ECB om inflatie terug te dringen

EU-ministers blijven verdeeld en bereiken geen akkoord over prijsplafond gas

Kaag: meer crisisoverleg EU-ministers van Financiën nodig

Noodplan Europese Commissie: maximumprijs voor elektriciteit

Frans Timmermans: “Bevries de energieprijzen voor burgers”

EU wil energiecrisis bestrijden met prijsplafond en door winsten af te romen

Wat gaan we merken van de Europese energieplannen? En drie andere vragen

Von der Leyen: plannen tegen hoge gasprijs leveren 140 miljard op

Europa verplaatst megawinsten energieproducenten naar consument

Von der Leyen: Poetin zal falen, Europa en Oekraïne zullen zegevieren

Von der Leyen roept in kleuren Oekraïne op tot solidariteit in ‘troonrede’

Goud en blauw zijn ook de kleuren van de EU.

Vooral energie is boosdoener bij hoogste inflatie ooit

Gas en elektriciteit op de beurs 12 tot 20 keer duurder dan vorig jaar: halen we zoveel elektriciteit uit gas?

ING: steeds meer mensen zien voorschotbedrag energie stijgen

Veel huishoudens gaan zware herfst tegemoet vanwege stijgende prijzen

Energiebedrijven waarschuwen: klanten passen hun maandbedrag niet aan

Energiebedrijven zien aantal klanten met betaalproblemen groeien

Vooral hogere energierekening gaat veel gezinnen pijn doen

Mkb’ers steeds vaker in de problemen door gestegen gasprijs

‘Snel afspraken nodig om massale energieafsluitingen te voorkomen’

Reden tot klagen? Zo staat Nederland ervoor ten opzichte van andere EU-landen

Koopkracht al jaar onder druk, portemonnee niet opgewassen tegen inflatie

Vattenfall-klanten gaan 35% meer betalen voor gas en 14% meer voor stroom: ‘Ronduit schofterig’

Duitsland steekt nog eens tientallen miljarden in lastenverlichting

Frankrijk beschermt huishoudens ook volgend jaar tegen stijgende energieprijzen

Koning Charles III: Klimaatactivist die zich niet in een malletje wil wurmen

Truss[UK] trekt 130 miljard pond uit voor bevriezen energierekening

Britse energierekeningen worden twee jaar bevroren

Discussie over megawinsten bij exploitanten zon- en windenergie

‘Nederland is laat met energiemaatregelen’

Kabinet werkt aan extra maatregelen tegen hoge energierekeningen

Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen

CU-leider Segers: kabinet moet prijsstijgingen extra compenseren

Grootverbruikers gecompenseerd voor dure energie, klimaatdoelen onder druk

Lilian Marijnissen boos op Kaag: ‘Zoveel mensen in de shit. En dan komt ze hiermee?!’

Enquête: vertrouwen in de politiek is enorm laag

Dikke onvoldoende voor kabinet-Rutte IV: een 3,3

Klaver (GL) en Kuiken (PvdA) over kostencrisis: ‘Kabinet laat middenklasse vallen’

Segers over Kaags ‘allemaal een beetje armer’: ‘Alsof je vanaf de maan toekijkt naar Nederland’

Jetten belooft: niemand deze winter in de kou in Nederland

Vakbonden gaan voor forse loonstijgingen in komend cao-seizoen

Maar te midden van alle ellende dient er ook ruimte te zijn voor goed nieuws. Het kost even zoeken maar het is er wel degelijk.

De lucht is veel schoner geworden, maar daardoor warmt de aarde wel sneller op

Record aan zonneschijn betekent ook recordopbrengst zonne-energie

Uitstoot broeikasgassen blijft dalen omdat we minder aardgas gebruiken

Fitch: Nederland nog steeds allerhoogste kredietwaardigheid

IEA: werkgelegenheid energiesector boven niveau voor corona

Hoe de energiecrisis kan meevallen. 5 scenario’s

Gasprijs flink omlaag nu landen haast maken met vullen reserves

Verrassing: de prijs voor elektriciteit daalt ineens spectaculair

‘Historische’ koopkrachtreparatie moet volgend jaar kostencrisis verzachten

Ook Nederlandse regering grijpt in om energiefactuur te milderen: basispakket voor iedereen aan prijs van vóór de oorlog

Schone energiebronnen voor het eerst het belangrijkst bij stroomproductie

Weer ruimte voor grootgebruikers op stroomnet Brabant en Limburg

8 tips om energie te besparen (zonder dat je er ongelukkig van wordt)

8 op de 10 Belgen proberen al energie te besparen, maar het kan nog beter: met deze ingrepen bespaar je het meest

Gasprijs daalt flink

ABN: stijging energiekosten nu nog beperkt, compensatie kan inflatie aanwakkeren

De inflatie is veel lager dan de regering beweert

Voor zo ver de rubriek energie transitie. Hoe gaat het nu verder. De politiek neemt uiteindelijk maatregelen. Door recessie angst en renteverhogingen dalen de prijzen van energie een beetje en alle kleine beetjes helpen. Oekraïne is bezig om de oorlog te winnen. Hoe lang nog voor Rusland om dit toe te geven. En hoelang is Poetin nog de baas in Rusland. Er is steeds meer kritiek tegen de volstrekt zinloze oorlog van Poetin. Misschien krijgen we opnieuw een milde winter. Dat scheelt enorm in de stookkosten. Komt het toch nog goed. Laat ons proberen om een beetje optimistischer te zijn. Al dat zwartkijken is niet echt bevorderlijk. Je kunt jezelf ook een crisis aanpraten terwijl het best wel meevalt voor de meeste mensen. Je kunt ook zelf het nodige ondernemen. Ga truien breien voor de lange winteravonden dan heb je ook geen last van verveling. Wees optimistisch zelfs al is dit tegen beter weten in.

Geplaatst in activisme, corona, energie transitie, energiecrisis, europa, inflatie, politiek, Rubriek | Tags: , , , , , , , , | 6 reacties

Rubriek mobiliteit – september 2022

Het is weer eens tijd voor een update voor de rubriek mobiliteit. De links zijn binnen en het is nu zaak om er iets leuks van te maken. Dat wil zeggen in zoverre dat gaat lukken. Ook voor de online media geldt dat goed nieuws eigenlijk geen nieuws is. Dat is jammer want hierdoor ontstaat er een beeld dat er niet veel is dat deugd in ons land en dat is heel erg overdreven. Meestal komen de mensen die op pad gaan aan waar ze naar toe willen. De meeste treinen rijden nog steeds op tijd. Het schijnt dat dit ook in een democratie mogelijk is. Daar hebben we dus geen sterke man voor nodig. Rutte voldoet eigenlijk heel goed. In een democratie krijgt ieder volk de regering die het verdient namelijk die waar voor men heeft gekozen. Blijkbaar valt er met Rutte als premier prima te leven in ons land. Maar dit is slechts een mening. Ook ik mag er meningen op na houden.

Laat ons over gaan tot de links uit de Nederlandstalige online mainstream nieuws sites;

Algemeen

Google betaalt techbedrijven miljarden om populairste zoekmachine te blijven

TNO kan in één seconde veertig blu-rayfilms aan data versturen via laserstraal

Aandeelhouders Twitter haasten zich met aanbieden aandelen voor overname

Musk zegt overname Twitter te hebben afgeblazen om onthullingen klokkenluider

Klokkenluider trekt beerput rond Twitter open: dit is er aan de hand

Betalen klokkenluider volgens Twitter niet in strijd met voorwaarden overname

De hashtag bestaat vijftien jaar: zo werd het bekende hekje wereldberoemd

Duizenden afwijzingen bij aanvraag opleidingsbudget STAP

Gratis uitjes steeds populairder: ‘Anders niet vol te houden’

FNV: thuiswerkvergoeding moet omhoog van 2 naar 6 euro per dag

Ziggo-monteurs stappen over op elektrische stepjes

We staan vaker en langer in de wacht bij klantenservices

Uitgaven aan televisiereclames na record in 2021 nog verder opgelopen

Bijna een miljoen kijkers voor terugkeer Arjen Lubach

Mijlpaal voor Apple: ‘iPhone groter dan Android in de VS’

Transportsector ziet omzet fors stijgen na afschaling coronamaatregelen

Asfalt door het oerwoud: de snelweg die de Amazone definitief de nek om kan draaien

Onder de noemer algemeen krijgt het begrip mobiliteit wel een heel algemeen beeld maar dit is waar het kopje algemeen om gaat. Het gaat wel degelijk om vormen van mobiliteit. Het begrip mobiliteit houdt meer in dan het verplaatsen van personen en goederen. Ook diensten kunnen mobiel worden gemaakt blijkt wel uit de links uit de media. Diensten zijn voor moderne economieën van veel groter belang dan het produceren van goederen aan zich. De industriële revolutie zo rond 1775 zou niet veel betekend hebben zonder de revolutie op het gebied van transport van goederen en personen dat in circa 1825 op gang komt. Weer later gevolgd door de opkomst van complete nieuwe takken van bedrijvigheid die als zodanig nooit hebben bestaan. Dan zijn we al lang en breed aanbeland in de derde revolutie. En moet de Twintigste Eeuw nog beginnen met weer nieuwe revolutionaire ontwikkelingen. Er zijn er minstens twee te ontdekken in de deze eeuw. Eigenlijk kun je stellen dat hier sprake is van een permanente revolutie van verder gaande ontwikkeling. Maar er zijn beslist golven in te ontwaren waarin ontwikkelingen veel ingrijpender lijken te plaats te vinden. Maar er zijn er heel veel van. Zelf heb ik een keer een schema gemaakt met maar liefst 5 golven of revolutie van technische en andere ingrijpende veranderingen. En denk niet dat het nu voorbij is en alles wat er uit te vinden valt al beschikbaar is. Onderschat het vernuft van de mensen niet die zich daadwerkelijk met het uitdenken van iets nieuws bezig houden. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Wat vandaag klinkt als science fiction is in het laboratorium al lang en breed beschikbaar als experimenteel iets. Sommige dingen worden al volop uitgetest om te zien of ze ook bruikbaar zijn voor algemene toepassingen.

Nog een klein stukje update over de asielopvang

‘Weinig overlast in gemeenten met grote asielzoekerscentra’

Ter Apel verboden gebied voor meeste ongeregistreerde asielzoekers

Ministerie zegt sorry voor afslaan hulp stichting bij opvang asielzoekers Ter Apel

Asielzoekers in Ter Apel wachten in de regen: ‘Weer aan hun lot overgelaten’

Asieldebat in teken van beperken gezinshereniging

Uiteindelijk is geen enkele partij echt tevreden met de asieldeal

CDA steunt rem op gezinshereniging, wacht eventueel rechter af

Dit is een nieuwe ontwikkeling. regeren is het afwachten van de onvermijdelijke rechtszaak. Daar hebben we al een hele reeks van gehad. Denk aan de Urgenda zaak of de uitspraak over de PAS. Ben ik de enigste die denkt dat dit niet de manier is waarop je een land behoort te regeren?

Kabinet belooft 60.000 studentenwoningen te bouwen tot 2030

Steeds minder arbeidsmigranten in kassen nodig door gascrisis

Automobilisme

Elon Musk verkoopt voor bijna 7 miljard dollar aan Tesla-aandelen, “voor het geval dat Twitter de deal doorduwt”

Elon Musk wil dat Tesla-klanten stoppen met klagen over duur rijhulpsysteem

Noorse Teslarijders in ‘hongerstaking’: na 24 uur stopten ze vanwege honger

Tesla overweegt bouw eigen lithiumraffinaderij in Texas

Drie miljoenste Tesla van de band gerold

Elon Musk wil tegen 2030 20 miljoen wagens per jaar produceren

‘Auto op te laden in 10 minuten met verbeterde laadmethoden’

Ruim kwart van consumenten overweegt ‘Apple Car’ als volgende auto

Ook overheid springt aan boord bij zonneauto Lightyear

Californië verbiedt verkoop nieuwe benzineauto’s vanaf 2035

50 procent méér ongevallen met elektrische auto’s: niet door technologie, wel door onaangepast rijgedrag

Wie krijgt de meeste boetes in Duitsland? Dit automerk staat 6 keer in de top 10

Deze man verleidde de Amerikaanse automobilist tot kleinere en zuinigere auto’s

Nicolas-Joseph Cugnot, de allereerste automobilist

De elektrische auto, het ‘vervoermiddel der toekomst’ (1899)

Bekijk de beelden: Burning Man eindigt in 15-baans file door woestijn: ’12 uur van camping tot festivaluitgang’

Weg naar festival Tuckerville was pad vol obstakels; verkeerschaos rond recreatieplas Rutbeek Enschede

821 kilometer file: op drie na langste spits van dit jaar

Meer dan 100 files door slecht weer en treinstaking

Olie- en pompprijzen zakken naar laagste punt in zeven maanden

UnitedConsumers: diesel en benzine nagenoeg even duur

Elektrisch rijden momenteel duurder dan op benzine

ANWB heeft ‘zeer drukke zomer’ achter de rug door vele autovakanties

Klimaatactivisten laten dagelijks de banden van honderden SUV’s leeglopen

Luchtvaart

Terugkeer reizigers na corona helpt Schiphol naar zwarte cijfers

‘Schiphol zet plan om nieuwe terminal te bouwen door’

Omwonenden: bereikbaarheid Schiphol lijdt niet onder minder vluchten

Geen gratis woon-werkverkeer meer voor KLM-piloten die in het buitenland wonen

KLM-piloten willen alweer meer geld

SAS-piloten stemmen voor cao, definitief geen stakingen meer

Piloten doen dit niet individueel maar via hun vakbond. Dit is waar vakbonden voor opgericht zijn. Kort en bondig; het doel is meer loon voor minder werken en dit volkomen legaal. Dit alles te bereiken met onderhandelingen en als het moet met stakingen en andere acties. Het mag in ons land. Dat is het mooie van het leven in een democratische rechtstaat. Het grappige is dat het nog werkt ook. Ons land is de loop van de afgelopen 150 jaar dat er vakbonden zijn veel korter gaan werken en veel meer gaan verdienen en de economie is gegroeid als kool. Dat geldt ook voor de bevolking. En de laatste 30 jaar gebeurde dat alles ook nog eens met een flinke reductie van de CO2-emissies. Het kan dus wel degelijk.

Opnieuw lange rijen voor vertrekhallen Schiphol

Schiphol wil dat vliegmaatschappijen vluchten annuleren om drukte

Na Schiphol verlengt ook Londen Heathrow limiet op aantal reizigers

Lange wachtrijen bij bloedheet Eindhoven Centraal vanwege werkzaamheden

Directeur van spookluchthaven Lelystad vertrekt naar Rotterdam Airport

Chaos op vliegvelden? Allerrijksten nemen gewoon privéjet

Arbonormen bagagepersoneel Schiphol jarenlang overschreden, deel heeft gezondheidsklachten

Inspectie heeft 12 jaar niet gecontroleerd op Schiphol: gezondheidsnormen werknemers overschreden

Aantal reizigers op Schiphol nog lang niet op niveau van voor corona

Brussels Airport deze zomer op 81 procent van niveau voor crisis

Ryanair-baas: tijd van spotgoedkoop vliegen is voorbij

Vliegtaks drie keer over de kop in 2023: ruim 28 euro per reis

TUI verwacht aanhoudende vraag naar vakantiereizen

Elektrisch vliegtuig vliegt boven Twente tijdens speciale pop-up

Scheepvaart

Ook hier kommer en kwel. De komkommertijd is dit jaar blijkbaar overgeslagen. Niets dan ellende al doe ik echt mijn best om ook goed nieuws te vinden en door te geven.

Belangrijkste Britse haven plat: daar hebben ze vooral zelf last van

Circa tweeduizend havenmedewerkers Felixstowe leggen werk neer

Ook staking in haven Liverpool ophanden na afwijzen loonbod

P&O Ferries wordt niet vervolgd voor plots ontslag honderden medewerkers

Goed nieuws (?) uit de scheepvaartbranche: Zeecontainervervoer wordt weer goedkoper

Suezkanaal kort geblokkeerd door vastgelopen tanker

Rijn bereikt laagste waterstand ooit op plek waar rivier Nederland binnenkomt

Problemen voor ondernemers stapelen zich op door laag water

Europa’s droogvallende rivieren in beeld

Hoe maak je rivieren klimaat- en toekomstbestendig?

EU-havens zijn vanaf woensdag gesloten voor Russische kolen

Eerste schip met tarwe verlaat Oekraïense haven na graandeal

Grootste containerschip ter wereld komt naar Rotterdam

Gondelvaart op elektrische toer: ‘Vooruitlopen op regelgeving’

Gelukkig heb ik dan toch nog wat goed nieuws bijeen kunnen sprokkelen maar soms valt dit echt tegen. Het hele idee achter de rubrieken is om een goed en afgewogen beeld weer te geven en dan moet er ergens toch ook goed nieuws te vinden zijn. alleen maar slecht nieuws laat zo’n triest beeld achter en zo verschrikkelijk slecht gaat het nu ook weer niet met ons land.

Openbaar Vervoer

Ook hier lijkt het weer goed fout te gaan. Stakingen en ander ellende wat de klok slaat. treinen die blijkbaar de grootte moeite hebben om ergens op tijd aan te komen als ze al vertrekken. Wat een ellende maar ook hier is dit een vertekend beeld. Ook hier het streven om dit met een beetje goed nieuws af te sluiten. We zullen kijken of dit nu ook gaat lukken. Ik kan toch moeilijk nieuws gaan verzinnen.

Volle treinen en vaker overstappen: ook volgend jaar karige dienstregeling bij NS

Vanaf volgende maand minder treinen NS vanwege personeelstekort

Op 378 stations komt de trein nu vaker te laat of zelfs helemaal niet aan

Meer treinen met minder personeel: waarom het NS-personeel staakt in cijfers

FNV: NS-staking vrijdag treft ook internationaal treinverkeer

Geen Thalys en Eurostar: vandaag treinstakingen in Noord-Holland

Geen NS-treinen in hele land door regionale staking personeel

Geen treinen in het hele land door staking, kabinet maant NS tot een oplossing

Wat er ook gebeurt: NS-personeel staakt níet in Grand Prix-weekend

Rover roept bonden en NS op tot zaken te komen over cao

Harbers roept vakbonden niet te staken tijdens overleg met NS

Reizigers vragen massaal geld terug van NS

Vakbonden en NS dit weekend opnieuw om de tafel

Doorbraak in cao-onderhandeling met NS, stakingen opgeschort

9,25 procent erbij voor NS-personeel: ‘Zo’n deal heeft gevolgen voor andere bedrijven’

Treinkaartjes duurder door nieuwe cao? ‘Spelregels liggen best vast’

Gaat ook Nederland experimenteren met goedkope treinen?

Treinkaartje wordt duurder, maar niet door nieuwe loonstijging NS-personeel

Gevaarlijk gedrag bij spoorlijnen, aantal bijna-ongelukken stijgt

Minder provinciegeld voor Arriva vanwege uitval trein en bus in Limburg

Medewerkers streekvervoer leggen werk neer in zuiden van het land

Streekvervoerders staken donderdag in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg

FNV verwacht duizenden buschauffeurs bij landelijke manifestatie

Duizenden treinmachinisten in VK leggen werk neer

Spanje komt met gratis treinreizen tegen gevolgen hoge inflatie

Minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) wil btw schrappen op alle openbaarvervoer-tickets

Goedkoop Duits 9 euro-ticket voor openbaar vervoer heeft 1,8 miljoen ton CO2 uitgespaard

Duitse treinen voller door goedkoop ov-kaartje, maar autogebruik neemt niet af

De trein is allang niet meer veel duurder dan het vliegtuig

Tweewielers

Ook hier is het nieuws niet een en al rozengeur en maneschijn. Maar het kan nu niet altijd goed nieuws zijn wat ik breng. Vergeet niet als u het nieuws slecht vindt dat ik alleen maar de brenger ben van dit slechte nieuws.

Ruim een derde meer brommers en motoren gestolen tussen januari en juli

Nederland op een na grootste importeur van e-bikes binnen EU

E-bike opvoeren? Veilig Verkeer Nederland wil dat dat wordt verboden

Rotondes gevaarlijk voor fietsers door verschillende voorrangsregels

Veel ouderen verongelukken in het verkeer: is daar wat aan te doen?

Razend populair in Zweden: de airbag voor op de fiets

Moordende concurrentie flitskoeriers en maaltijdbezorgers eist slachtoffers

Soms vraag je jezelf we eens af wie nu de koppen boven de artikelen verzint.

Nieuw, landelijk systeem voor fietsmarkering op komst: hoe zal het werken?

Fietsende Nederlanders geven wereld goede voorbeeld voor minder CO2-uitstoot

946.000 kijkers voor ploegentijdrit La Vuelta in Utrecht

Duizenden boeren voeren actie tijdens Vuelta

Vuelta-renners klagen over parcours in Nederland: ‘Dit kan niet’

Vuelta aan Nederland goed besteed: ‘Behoort organisatorisch tot beste leerlingen’

Vuelta-organisatie: bijna een miljoen mensen langs parcours

Hiermee heb ik geprobeerd om toch nog met wat goed nieuws af te sluiten. Omdat ik het gevoel heb dat dit niet helemaal goed gelukt is als afsluiting wat goed nieuws zoals door de redactie van deze online nieuwsdienst bijeen geharkt;

Goed nieuws: Flamingo’s terug op Galapagos-eilanden | Tarweprijs flink gedaald

Ik wens u veel plezier met het lezen van al dit goede en minder goede nieuws. Het is mij een waar genoegen om ze voor u bijeen te sprokkelen. Deze rubriek zal ik dan ook beslist blijven updaten.

Geplaatst in activisme, asielzoekers, corona, hittegolf, immigratie, mobiliteit, Rubriek, urgenda | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Extra rubriek – asielcrisis of opvangcrisis

Het zal u niet ontgaan zijn dat het weer eens goed fout gaat met de opvang van asielzoekers. Veel te weinig plek om ze op te vangen, te weinig personeel, te weinig woningen voor de doorstroom van statushouders, dat zijn asielzoekers die mogen blijven. Asielzoekers die buiten moeten slapen vanwege te weinig plek in Ter Apel, gemeenten die niet mee willen werken, bewoners die heel christelijk geen asielzoekers wensen in hun woonplaats. De politiek die maar blijft roepen dat asielzoekers welkom zijn maar tegelijkertijd alles doet om ze te ontmoedigen. Denk alleen maar aan de keuze om asielzoekers in een uithoek van Groningen te laten registreren. Het is puur en alleen bedacht door de politiek als als een ontmoedigingsmaatregel. Dat weerhoudt asielzoekers totaal niet. Sommigen hebben de halve Aarde rondgereisd om in ons land te komen. Dat laatste stukje kan er ook nog wel bij. Maar om personeel te vinden die in zo’n uithoek van het land wil wonen en werken zal niet mee vallen. Dit kan men echt veel beter regelen door de registratie te verdelen over een aantal centra. Je zou kunnen denken aan de as van oost naar west dwars over het land, Enschede, Hengelo, Almelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort, Amsterdam en Rotterdam. Mooi verdeeld en centraal en dus altijd mensen te vinden die dit werk willen en kunnen doen. Maar dit zal wel niet gebeuren. Het zal zo niet lukken om deze opvangcrisis op te lossen. De politiek in Nederland is gewoon niet goed in het oplossen van wat dan ook. Misschien dat het lukt om suiker in de koffie te doen oplossen maar daar blijft het veelal bij. We zien het zelfde beeld steeds weer opduiken. Gebrek aan daadkracht en het onvermogen om keuzes te maken. Als je geen asielzoekers meer wenst dien je het beleid in deze richting aan te passen. Ga op werkbezoek in Denemarken. Daar weten ze precies wat ze willen namelijk zo min mogelijk asielzoekers toelaten. Maar dan moet je hier duidelijke beleidskeuzes maken en niet blijven voortmodderen. Overigens is het niet typisch iets voor Nederland. Overal in Europa doen zich problemen voor met asielzoekers maar ook met illegale immigratie. Dit zijn twee totaal verschillende problemen overigens.

Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

‘Is dit een asiel- of opvangcrisis?’ Grafieken geven antwoord op jullie vragen

Een kroniek van een situatie die razend snel uit de hand loopt

04/08 – Half miljoen illegalen in Spanje, asielzoekers op straat in België: overal in Europa loopt het vast

06/08 – Massale vechtpartij aanmeldcentrum Ter Apel, één persoon naar het ziekenhuis

08/08 – Kabinet wil nog eens 5600 crisisopvangplekken in hele land voor asielzoekers

09/08 – IND-baas: vaker voordeel van twijfel voor asielzoekers

09/08 – Asielzoekers slapen nog steeds op straat aan Klein Kasteeltje: “Dit is beschamend, maar we doen al het mogelijke”

10/08 – Boot met migranten zinkt bij Griekenland, tientallen mensen vermist

10/08 – Asielcrisis ‘bewust beleid’: ‘Lekkende tenten tonen dat Nederland streng asielbeleid heeft’

13/08 – COA: mogelijk slapen paar honderd mensen buiten in Ter Apel

16/08 – Ook ouderen, vrouwen en kinderen slapen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

16/08 – ‘Veiligheidsregio’s hebben minder plek dan beloofd voor asielzoekers’

17/08 – Asielzoekers Ter Apel slapen buiten, tentjes in beslag genomen

17/08 – Initiatiefnemer tenten Ter Apel: ‘Geen dringende reden om ze weg te halen’

17/08 – Waarom een asielstop geen oplossing is: het mag niet

17/08 – Gemeente Tubbergen kwaad op kabinet om gedwongen opvang asielzoekers

18/08 – Verbazing over gedwongen opvang asielzoekers Albergen, honderd betogers op de been

19/08 – Asielzoeker meestal ‘echte’ vluchteling: één op vijf moet terug

19/08 – Opnieuw protest tegen azc in hotel, ook Kamerleden in Albergen

19/08 – Staatssecretaris verwacht niet snel een herhaling van situatie Tubbergen

19/08 – Weer vluchtelingen uit Afghanistan aangekomen in Nederland

19/08 – COA: nooit eerder sliepen zoveel mensen buiten aanmeldcentrum Ter Apel

20/08 – Ongeveer 250 asielzoekers sliepen buiten bij Ter Apel

21/08 – Anti-azc-protest staat niet op zichzelf: ‘Mensen denken: en wij dan?’

22/08 – Oekraïners sneller aan het werk dan andere vluchtelingen, ‘minder belemmeringen’

22/08 – Van ‘nexit’ tot ‘priktatuur’: besluit azc Albergen ook voer voor andere onvrede

22/08 – Opstand in VVD tegen asielbeleid Rutte

22/08 – Recordaantal van 400 asielzoekers sliep afgelopen nacht buiten in Ter Apel

22/08 – Afgenomen tentjes Ter Apel kunnen terug naar terrein

22/08 – Ooit een warm welkom, nu protest: oud-vluchtelingen over ontvangst in Nederland

23/08 – Informatieavond moet ongerustheid over ‘asielschip’ Zwolle wegnemen: “Hoe hard is de einddatum?”

23/08 – Recordaantal migranten steekt Kanaal naar Engeland over

23/08 – Voor tweede nacht op rij sliepen 400 mensen buiten in Ter Apel

23/08 – Veiligheidsregio wil dat veld voor aanmeldcentrum in Ter Apel vrijdag leeg is

23/08 – Burgemeester Groningen wil tijdelijke opvang in de buurt van Ter Apel

24/08 – Burgemeester praat buurtbewoners bij over ‘asielzoekersboot’ Zwolle: “Het kon niet anders”

24/08 – 700 mensen slapen buiten in Ter Apel, personeel staakt uit onvrede: ‘Waar doe ik het voor?’

24/08 – Kamer wil opheldering over chaos asielopvang en dood baby Ter Apel

24/08 – Coalitiefracties flink verdeeld over oplossing asielcrisis

25/08 – Artsen zonder Grenzen gaat medische hulp in Ter Apel aanbieden. ‘Voor het eerst in Nederland’

25/08 – Gezondheidsproblemen door smerige wc’s Ter Apel: ‘Valt niet tegenop te poetsen’

25/08 – Enquête: toestroom buitenlandse studenten zet kwaliteit onder druk

25/08 – Politiechef Amsterdam: extra hulp in Ter Apel loopt tegen grenzen op

25/08 – BN’ers verbijsterd over Ter Apel: #Gaafland en #Schaamjekapot

25/08 – Omroepen NPO denken na over actie rond Ter Apel

25/08 – Ter Apel vergeleken met vluchtelingenkamp Moria: ‘Ook hier gebrek aan alles’

25/08 – Vrijwilligers bij Ter Apel kunnen ogen niet geloven: ‘Wat gebéúrt hier?’

25/08 – Aanmeldproces in Ter Apel duurt maanden in plaats van enkele dagen

26/08 – Filosofe over ‘onverteerbare’ asielcrisis: “Nederland moet afspraken nakomen”

26/08 – VNG: ‘Vandaag akkoord verwacht over asielcrisis’

26/08 – Apeldoorn vangt asielzoekers uit Ter Apel op in sporthallen

26/08 – Kabinetsplan tegen asielcrisis: meer geld, meer woningen, géén asielstop

26/08 – Kabinet wil asielcrisis oplossen met 20.000 plekken en meer geld

26/08 – Kabinet eens over beperking instroom asielzoekers, rem op gezinshereniging

26/08 – Buitenland over Ter Apel: ‘Systeem op instorten’ en ‘onmenselijke situatie’

26/08 – Minderjarige asielzoekers slapen op stoelen in kantoor IND in Ter Apel

26/08 – Eigenaar wil asielhotel Albergen toch niet verkopen, COA stapt naar rechter

26/08 – ‘Extra noodopvang voor Ter Apel komt in Emmen’, gemeente weet van niets

27/08 – Veel meer alleenstaande kinderen in Ter Apel dan toegestaan

27/08 – Nu het wereldnieuws is gaat de inspectie kijken in Ter Apel en slaat alarm: asielzoekers geëvacueerd

27/08 – Evacuaties uit Ter Apel na hygiënenoodkreet inspectie

27/08 – Vluchtelingenwerk en gemeenten: noodkreet inspectie Ter Apel erg laat

27/08 – Bijna alle vluchtelingen opgevangen in buurlanden en Nederland vangt relatief weinig mensen op

27/08 – Kabinet ‘overtuigd’ dat pakket asielmaatregelen crisis zal oplossen

27/08 – Hoe het kabinet de opvangcrisis hoopt te bezweren

28/08 – Boze ChristenUnie-leden willen dat asielplannen worden teruggedraaid

28/08 – Nieuwe asielregels voor uitstel gezinshereniging tegen internationale verdragen: ‘Harteloos beleid’

28/08 – Buitenslapers Ter Apel moeten onder ‘vod’ overnachten bij ‘verschrikkelijke kou’

28/08 – 250 mensen gedwongen tot buiten slapen voor azc Ter Apel

28/08 – Gemeente Doetinchem opent noodopvang voor vluchtelingen Ter Apel

28/08 – Bruls vraagt gemeenten mensen op te vangen: ‘Geen luxe permitteren’

28/08 – Ook in landen om ons heen piept en kraakt de asielopvang

29/08 – Asielzoekers slapen op straat in Brussel: ‘Als je ziek bent, mag je naar binnen. Dat zal niet lang meer duren’

29/08 – Kinderombudsman: asieldeal is in strijd met Kinderrechtenverdrag

29/08 – Deze route leg je af als asielzoeker in Nederland

29/08 – Opvangcentrum voor honderden asielzoekers in Zoutkamp moet Ter Apel ontlasten

29/08 – Verkoop asielhotel in Albergen aan het COA gaat door

29/08 – Hoe Denemarken het imago kreeg van ‘strengste West-Europese asielland’

29/08 – Voor het eerst in lange tijd slapen geen asielzoekers gedwongen buiten in Ter Apel

30/08 – Amsterdam gaat duizend asielzoekers opvangen op cruiseschip

31/08 – Ook bij de VVD veel vragen en onvrede over asielakkoord

31/08 – Verzet tegen plan kabinet om gezinshereniging asielzoekers te beperken groeit

31/08 – Krijgt de raad in Tubbergen wel zijn zin met de eis ‘maximaal 150 asielzoekers’?

31/08 – Opvang asielzoekers ‘s-Gravendeel blijft nog 5 jaar open

31/08 – Zo wil het kabinet binnen vier maanden huizen regelen voor 20.000 statushouders

31/08 – VVD-Kamerlid De Neef stapt op om ‘ijskoude aanpak’ Ter Apel

02/09 – Raad van Europa: mensenrechten in het geding in Ter Apel

02/09 – Van der Burg: compromis Albergen is beter dan dwang

04/09 – Kleine groep veiligelanders ‘verpest het voor de rest’: wie zijn zij?

05/09 – Bewoners Albergen verliezen vertrouwen in college

08/09 – Kabinet wacht lang en zwaar debat over juridisch wankele asieldeal

08/09 – Commissie-Meijers noemt asieldeal coalitie in strijd met Europese wetgeving

Langzamerhand gaat het ergste deel van de crisis over en stabiliseert de toestand op het huidig niveau. Het is nu een permanente situatie die niet al te lang zal standhouden. Het is wachten tot het opnieuw fout gaat in de opvang. Er is veel te weinig opvang voor asielzoekers en niet of nauwelijks doorstroom naar reguliere woningen voor statushouders. Deze blijven in de opvang die daar nu eenmaal niet voor bedoeld is. Het kabinet ontkomt er niet aan om pijnlijke keuzes te moeten maken. Kunnen we nog doorgaan met dweilen met de kraan open door het totaal ontbreken van grenscontroles in het Schengen gebied. Het werkt gewoon niet. De buitengrenzen zijn zo lek als een mandje en daar is nu eenmaal niets aan te doen. Het is gewoon te makkelijk alhoewel erg gevaarlijk om illegaal de Middellandse zee over te steken vanuit Azië of Afrika. Een groot en onbekend aantal komt om maar een veel groter en onbekend aantal maakt de oversteek en wenst hier te blijven. Dat is de realiteit van immigratie en asielzoekerij.

Geplaatst in asielzoekers, europa, immigratie, mobiliteit, Rubriek, welkom | Tags: , , , , , , , | 13 reacties

Rubriek temperatuur anomalie – augustus 2022

De maand augustus is weer voorbij. De benodigde data is binnen dus is het weer tijd voor een update van de rubriek. Augustus is zoals gezegd voorbij en daarmee ook de meteorologische zomer. Deze zomer was heet en droog. Daar kan een ieder het wel mee eens zijn. Om te beginnen een aantal links die aangeven dat afgelopen maand en zomer inderdaad heet en droog waren;

Het is weer voorbij die – veel te hete – zomer: kurkdroog en zonnig

Zomer van extremen: het lijkt de klimaatopwarming in actie, maar is dat ook zo?

Juli en augustus 2022 worden droogste zomermaanden sinds 1833, augustus was ook veel warmer dan normaal

Hittegolf in China houdt aan, inwoners gaan op creatieve manieren op zoek naar afkoeling

Europa kampt met ‘ergste droogte in 500 jaar’: zo ziet dat eruit

Europa geteisterd door ergste droogte in 500 jaar: ‘Nederlandse natuur wordt steeds mediterraner’

Nu al zonnigste zomer sinds begin van de metingen

Je zou verwachten dat je dit terug vindt in de temperatuur anomalieën van de maand augustus. Maar dit is niet het geval. Onderstaande tabel laat zien hoe de afwijkingen waren ten opzichte van de basisperiode 1979-2000 en hoe dit zich verhoudt tot de gemiddelden over de waargenomen periode van de afgelopen 3 jaar;

De regio’s zijn de standaard gebieden zoals die door de geografen worden onderscheiden. TA-37 maand is de gemiddelde waarde van de afwijkingen over de afgelopen 37 maanden dat ik nu bezig ben met dit bij te houden. STDEV is de standaardafwijking van de maandgemiddelden, TA-augustus is de gemiddelde afwijking van augustus ten opzichte van de periode 1979-2000. En het verschil is diep in het rood en laat zien dat globaal maar ook per regio de maand augustus beslist geen record is geweest. Het was beslist warm deze zomer in Nederland en Europa en ook in China maar het was dus niet overal warm. Er waren in augustus 2022 dus ook massa’s gebieden waar helemaal geen hittegolf heerste maar waar het kouder geweest moet zijn dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Onderstaand plaatje geeft het geheel weer van alle afwijkingen voor een bepaalde redelijk willekeurig gekozen dag op aarde;

Dit is de situatie voor zondag 14 augustus 2022. Rode gebieden wil zeggen dat het er warmer was dan gemiddeld voor de periode 1979-2000. Blauw wil zeggen dat het er kouder was. Hoe intenser de kleur des de groter is de afwijking ten opzichte van de basisperiode. Wit wil zeggen dat het er nagenoeg gelijk was aan de gemiddelde temperatuur voor de basisperiode. Dit alles is bepaald voor gebieden die 1 graad lengte en breedte in afmeting zijn. Dit is dan grafisch bewerkt om het er gladder uit te laten zien. Je ziet dat er massa’s blauwe gebieden waren. Vooral in het Zuidpoolgebied zien we heel veel koude gebieden. Nu is het daar winter en dan is het altijd koud in Antarctica. Maar het is nog veel kouder dan gebruikelijk. Dit wordt ten dele toegeschreven aan het fenomeen La Nina. Hierover wil ik het hebben in de volgende paragraaf.

La Nina is het in zekere zin het omgekeerde van El Nino. Bij El Nino is het zeewater in de oostelijk tropische gebied van de Grote Oceaan veel warmer dan gemiddeld. Bij La Nina is het zeewater oppervlakte daar juist veel kouder. We verkeren momenteel in wat in de ONI-index een moderate La Nina noemt. Maar aan deze index kleven mijn inziens wat problemen. Deze index vergelijkt de oppervlakte temperatuur van het zeewater in de oostelijke tropen van De Grote Oceaan met het gemiddelde van een basisperiode van 30 jaar. Maar de temperatuur van het zeewater wordt niet alleen bepaald door de fase van het ENSO verschijnsel zoals men La Nina – El Nino wel noemt. De temperatuur wordt ook beïnvloede door de opwarming van de Aarde. Het lijkt er op dat dit niet wordt gecorrigeerd door de stijgende trend van de opwarming er uit te werken. Het gevolg is dat de El Nino, de warme fase steeds sterker worden en de La Nina, de koude fase juist veel zwakker lijkt te worden. Onderstaande grafiek laat zien wat ik hier mee bedoel;

Hier is de ONI-index weergeven van 1950 tot heden. Deze grafiek komt van de site van de organisatie die zich met de index bezighoudt. De brede lijnen in de kleuren rood, groen en blauw heb ik er zelf aan toegevoegd om mijn punt duidelijk te maken. De sterke El Nino’s worden inderdaad steeds sterker en lopen zelfs van de schaal af. terwijl de sterke La Nina’s inderdaad steeds zwakker lijken te worden. Maar zoals gezegd deze index gaat uit van de afwijking van de temperatuur van het tropisch zeewater ten opzichte van een basisperiode. Het zeewater wordt ook opgewarmd door globale opwarming van de Aarde. En dit wordt niet veroorzaakt door El Nino. Dit hoort dan gecorrigeerd te worden in de index. Als je dit achterwege laat kom je halverwege deze eeuw uit in een situatie van een blijvend El Nino en vinden er geen La Nina meer plaats. Je hebt dus een correctie nodig voor globale opwarming van de Aarde. Dit is een voorbeeld van hoe dit er uit zou kunnen zien. Het is slechts simpel lijntjes trekken maar het geeft een indruk van wat ik probeer uit te leggen. Als je deze correctie toepast zie dat de huidige slechts moderate La Nina in feite een sterke La Nina is. Dit verklaard waarom deze La Nina zo veel meer uitwerking heeft op het Zuidelijk Halfrond dan je zou verwachten van een moderate La Nina verschijnsel. Als je de correctie toepast blijkt dat het is helemaal niet moderate is maar sterk. Laat ons verder gaan met de update van de rubriek;

De grafiek met de statistieken van augustus 2022;

Het is weer het vertrouwde beeld wat we hier zien. De globale waarde is aan de lage kant zoals we al in de tabel konden zien. het Noordelijk Halfrond heeft een positieve afwijking en het Zuidelijk Halfrond heeft een negatieve afwijking. De Noordpool gebied heeft een hogere positieve afwijking dan het bijpassende halfrond en het Zuidpool gebied heeft een veel hogere negatieve afwijking dan het halfrond waar het bijpast. De Tropen scoren ook tamelijk aan de lage kant. Nogmaals zoals eerder gezegd het gaat hier niet om de gemiddelde temperaturen van de Aarde en deze regio’s opzichte maar om de afwijkingen ten opzichte van de basisperiode. Wat ook weer te zien is eigenlijk al van de eerste keer dat ik dit plaatje drie jaar geleden plaatse is dat de spreiding rond het gemiddelde steeds vrij gering is met uitzondering van het Zuidpoolgebied. Daar is de spreiding juist heel groot. Het is een duidelijk afwijkende regio.

Laat ons nu eens kijken naar de hele periode van de waarnemingen globaal, voor de regio’s en de bijbehorende statistieken;

De dalende trend zet zich gewoon door en zal dit nog in elk geval tot het eind van dit jaar blijven doorzetten. Het is bekend dat El Nino en La Nina zich het sterkst manifesteren aan het eind van het jaar waarin ze optreden. De R-kwadraat van de trend is aan de lage kant maar dat kan te maken hebben met het optreden van een seizoen patroon. Dit is een van de redenen dat ik in mijn onderzoek meestal gebruik maak van jaarcijfers. Dan ben je deze bron van ruis op het signaal in elk geval weer kwijt. Maar dit zijn nu eenmaal maandelijkse updates.

Ook voor de regio’s heb ik de trends bepaald. Alle trends zijn negatief. De Aarde is de afgelopen 3 jaar bezig geweest niet met opwarmen maar met afkoelen. Dit kan verklaard worden met het feit dat de Aarde in 2015-16 een heel sterk El Nino beleefde. Dan is het globaal een stuk warmer dan je zou verwachten. Nu verkeren we in een La Nina fase. Vandaar de afkoeling die plaatsvindt. Dit is niet zo heel bijzonder. Na het zeer sterke El Nino in 1997-98 zag je de zelfde ontwikkeling. Ook toen werd vol op gespeculeerd dat de opwarming van de Aarde voorbij zou zijn en we misschien wel een nieuwe Kleine IJstijd krijgen. Helaas pindakaas. Toen kwam er weer een heel sterk EL Nino en de temperaturen spoten globaal omhoog naar record waarden. Maar eerst de trends. De trends staan in de volgende tabel;

Deze tabel is uitgebreid ten opzichte van de vorige keer. Deze keer is ook de r-kwadraat van de trend lijnen er aan toegevoegd. Zoals u ziet zijn die erg laag zowel voor de globale trend als wel voor alle regio’s. Alleen voor de tropen ziet het er iets beter uit. Als de R-kwadraat zo laag is kan dit betekenen dat de dalende trend statistisch niets voorstelt. Er is dan veel te veel ruis op het signaal om er nog betekenis aan toe te kennen. Dat is mogelijk. Maar als deze lage waarden worden veroorzaakt door een seizoenspatroon is dat een andere zaak. Voor seizoensinvloeden kun je in principe corrigeren. Maar dan moet je dit wel aantonen. Ik heb een tijd geleden aangekondigd dat ik dit beslist nog een keer wil doen maar daar ben ik niet aan toegekomen. Er komen steeds te veel andere dingen tussen door die ook mijn tijd en aandacht vragen en het is heel vel werk om dit te doen. Onderzoek kost altijd veel werk en tijd en die moet je wel hebben wil je er mee aan de slag kunnen gaan. Misschien dat ik later in het jaar de tijd vindt om me hier mee bezig te houden. Maar deze belangrijke informatie over de vermeende trends wil ik u niet onthouden. De r-kwadraten zijn veel kleiner dan de verlangde waar de van 0,5 zoals de vuistregel dit voorschrijft.

Last but not least de tijdreeksen voor de Aarde als geheel en de regio’s. Die staan in het volgende figuur weergegeven;

De tijdreeksen van de Aarde als geheel, de Tropen en het Noordelijk en Zuidelijk Halfrond liggen dicht bij elkaar en laten slechts geringe schommelingen zien. Zonder de tabel met de trends zou de daling van de temperatuur niet opvallen. Misschien hechten we inderdaad te veel waarde aan de trendlijnen. Zoals gezegd waren de r-kwadraten vaak ver onder het verlangde minimum van 0,5 om er veel betekenis aan te hechten. Het Noorpoolgebied en het Zuidpoolgebied schommelen heftig heen en weer. Ook hier heb je de tabel met trends nodig om te zien waar het naar toegaat. Misschien gaat het de afgelopen 3 jaar nergens naar toe en gaat de opwarming van de Aarde niet netje volgens trends maar eerder sprongsgewijs door steeds weer een sterk El Nino te veroorzaken die voor de opwarming zorgt. Misschien moet er steeds weer een drempelwaarde overschreden worden om de opwarming in gang te zetten. De Aarde heeft een behoorlijk hoog bufferend vermogen tenslotte in de oceanen opgeslagen. Blijkbaar moet die buffer eerst gevuld en dan pas komt het geheel van processen opgang. De weer op Aarde is een complex systeem. Iedere meteoroloog zal dat bevestigen. Klimaat is tenslotte niets anders dan het gemiddelde weer over een langere periode. Hiermee wil ik deze update van de rubriek afsluiten. Het was weer een waar genoegen om hier mee bezig te zijn. Ik hoop dat u evenveel plezier beleeft aan het lezen van de rubriek als ik aan het schrijven er van. Ik leer nog steeds iedere keer weer wat bij.

Geplaatst in artikel, hittegolf, opwarming, Rubriek, temperatuur anomalie, wetenschap | Tags: , , , , | 3 reacties

Rubriek duurzaamheid – The continuing story of Stikstof

Ook deze maand gebeurde weer het een en ander op het stikstoffront. Protesten van boeren, openbrief van wetenschappers, ruzie in de tent van het kabinet, een spoeddebat in de Kamer en het overleg van Remkes met allerlei betrokkenen. Niet dat iedereen met Remkes wilde praten. Sommigen wilden dit uitdrukkelijk niet hetgeen op zijn minst onbeleefd is. Remkes is speciaal aangesteld om uit te zoeken wat er nu precies aan de hand is in het land in de stikstofcrisis. Het is de gelegenheid om te laten horen wat je te zeggen hebt. Blijkbaar had men helemaal niks te zeggen. Dat is prima maar waarom dan zo’n toestand er van maken. Kortom het was dit jaar eens geen komkommertijd wat de klok sloeg.

Een overzicht van links over het stikstof probleem in de Nederlandstalige online mainstream nieuws sites;

Algemeen

Hoe Nederland in de stikstofcrisis terechtkwam

De feiten op een rij: wat is stikstof eigenlijk, en wat is nou het probleem?

‘Kan er niet wat natuur weg?’ Antwoord op jullie vragen over de stikstofcrisis

Bij voedselbedrijven gaat winst voor de boer

Milieuclub MOB mogelijk naar Europa bij uitstel stikstofdeadline

Een kwart van Nederland is van de koe

Een kwart van Nederland is voor koeien, en die grazen het kapot

Meer koeien in de wei, maar ze staan er steeds minder lang

Deel herkomst stikstof in duinen onbekend, kustprovincies willen duidelijkheid

36 wetenschappers trekken aan de bel: ‘Pak door in stikstofcrisis’

Ieder Nederlands gezin betaalt jaarlijks € 500 extra belasting om boeren te steunen

Plannen

Rutte wil betere prijzen voor boeren desnoods afdwingen

Provincies kritisch op kabinet: stikstofdoelen niet helder

Kritische vragen coalitiepartijen in Kamer over stikstofplannen

Kabinet wil stikstofprobleem aanpakken door honderden miljoenen naar voren te schuiven

Voorzichtig positieve reacties na versnelde financiering stikstofaanpak

Protesten

Miljardenconcerns hebben flinke vinger in de pap bij boerenprotesten

Boeren voeren actie bij Wereld Muziek Concours in Kerkrade

Boeren blokkeren ingangen van papierfabriek in Renkum

Trekkers rijden weg bij stadhuis Almelo na demonstratie voor muurschildering

Zuid-Holland bedreigd om weghalen omgekeerde vlaggen langs wegen

Nieuwe omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen

Verkeersinfarct in Twente door opnieuw ontwrichtende boerenacties

OM voorziet meer boerenprotesten bij negatieve uitkomst overleg

OM kan alleen beelden van Rijkswaterstaat van nieuwe boerenacties bekijken

Boerenorganisaties fel over stikstofoverleg, dreigen met ‘hardste acties’ ooit

Van der Wal wil overleg met Justitie over intimidatie van boeren

Agractie roept boeren op op tot blokkades op drukke plekken

Boeren delen wortels en appels uit op Lowlands

Boeren grijpen Vuelta aan voor protesten, maar beloven: ‘Geen blokkades’

Protesten van boeren en tuinders bij Vuelta, renners niet gehinderd

Radicale ‘beroepsdemonstranten’ kapen boerenprotesten: ‘Wij kennen ze helemaal niet’

Kritiek op boerenacties zwelt aan: ‘Stop met ontregelen samenleving’

Meerderheid heeft begrip voor boerenprotesten, maar wil toch minder stikstofuitstoot

Topman bouwbedrijf Heijmans over boerenprotest: ‘Dit moet stoppen’

Bruls: Tegen extremistische boerenacties moet hard worden opgetreden

Oud-landbouwminister: kabinet dreef boeren in de hoek, ‘maar er zijn grenzen’

De hamvraag nu: wie is de baas? Rutte of de boeren?

Remkes in gesprek wie maar wil

Doelen, tijdpad, taal: dit ligt op tafel bij de stikstofgesprekken

Hoe toverformule ‘geen taboes’ de boeren aan tafel moet krijgen

Boerenorganisaties in overleg om ‘op een lijn te komen’

Zeker elf boerenorganisaties gaan met Remkes om tafel

Remkes: uitkopen dan wel halveren boerenbedrijven is eenzijdig beeld

Volgende halte bemiddeling stikstofcrisis: Remkes spreekt bouwers en werkgevers

Grote bedrijven agro-industrie weigeren stikstofoverleg met Remkes

Ook veevoerbedrijf ForFarmers gaat niet in gesprek met kabinet en Remkes

Gesprek met natuurorganisaties over stikstof was zinvol, zegt Remkes

Natuurorganisaties tegen Remkes: geen ruimte voor stikstofuitstel

Remkes praat met provincies en overheidsinstanties over stikstof

Provinciebestuurders dringen bij Remkes aan op eenduidig en duidelijk stikstofbeleid

Ruzie in de tent

Hoekstra: 2030 ‘niet heilig’ voor halveren stikstofuitstoot

Rutte: vraagteken bij uitspraken Hoekstra over stikstofdoel, ‘maar het kan net’

Stikstofminister Van der Wal: ’We houden vast aan halvering uitstoot in 2030’

Kaag en Rutte over interview Hoekstra: we blijven bij onze afspraken

LTO: mooi dat coalitiepartij eerste stap zet over stikstofdoel

Natuurorganisaties niet blij met uitspraken Hoekstra: ‘Dit is buigen voor terreur’

Ligt een kabinetscrisis op de loer of lijdt CDA gezichtsverlies?

Sigrid Kaag tegen Wopke Hoekstra: ‘Het vertrouwen is weg’

Kamer terug van reces voor spoeddebat over uitspraken Hoekstra

Hoe eensgezind is het kabinet? Extra ingelast Kamerdebat na uitspraken Hoekstra

Wilders heeft motie al klaar: ‘Tijd voor Rutte IV om af te treden’

GroenLinks wil coalitiepartijen kleur laten bekennen over ‘2030’

Coalitiegenoten D66 en CDA lijnrecht tegenover elkaar in stikstofkwestie

Kamer verwerpt moties, debat over stikstofdoelen afgesloten

De tussenstand

Stikstofminister had niet zóveel onrust verwacht: ‘Iemand moet de nare boodschap brengen’

Uitkoopregeling voor veeboeren loopt vertraging op in Brussel

Stikstofminister Van der Wal: nieuwe uitkoopregeling boeren vertraagd

Veel EU-landen rapporteren cijfers stikstof niet aan Brussel

Na week in de luwte wegens bedreigingen gaat Van der Plas (BBB) weer aan de slag

Kamerleden willen bewijs verband tussen stoppende veehouders en natuurherstel

Hoekstra: genoeg vertrouwen om verder te spreken over begroting

Farmers Defence Force ziet af van harde acties ‘als blijk van goede wil’

Politieke crisis stikstofaanpak afgewend, coalitie wacht op rapport Remkes

Alle toestanden ten spijt. De plannen van het kabinet blijven overeind. Daar hebben debatten, overleg met Remkes, protesten en de proefballonnetjes van Hoekstra niets aan kunnen veranderen. Dit is de kracht van plannen. Eenmaal gemaakt liggen ze vast en probeert men ze tot uitvoer te brengen. Het wachten is nu op het rapport met aanbevelingen van Remkes. Dan zien we wel weer verder in the continuing story of het stikstofprobleem. Het zal nog wel een heel tijdje bezig blijven. Het is wat men noemt een complex beleidsprobleem met vele betrokkenen en vele standpunten en erg veel belangen.

Geplaatst in activisme, duurzaamheid, europa, luchtvervuiling, Rubriek, stikstof | Tags: , , , , , | 5 reacties

Extra rubriek – de 30st landelijke hittegolf

Het is uiteindelijk het weer weer gelukt. Een landelijke hittegolf. Eerdere pogingen deze zomer zijn allen op een haartje na mislukt maar deze keer was het raak. Misschien dat je langzaam aan begint te wennen aan de hitte maar op de zondag na viel het best wel mee. Maar misschien was de lucht deze keer iets droger. het schijnt dat je er dan iets beter tegen kunt. Maar het is ook een kwestie van aanpassen en braaf het hitteprotocol te volgen. Dan valt het wel te doen. Het is zomer en dan zijn hittegolven niet zo bijzonder. Dat is waar in een zomer is een hittegolf beslist niet ongebruikelijk. In de lente en herfst is het al heel wat minder waarschijnlijk en de opwarming van de Aarde moet gierend uit de klauwen lopen wil dit ooit in de winter plaatsvinden. Dat zie ik niet direct gebeuren maar in de worstcase scenario’s van de klimatologen is zo’n beetje alles mogelijk. Maar soms vraag ik me wel af of het niet een vorm van science fiction is. Ook en vooral in dit genre is zelden of nooit sprake van een utopie. Eerder is er sprake van het tegendeel namelijk een dystopie. Een regelrecht nachtmerrie waar alle plagen van Egypte tegelijk plaats lijken te vinden. De echte wereld in dit geval de lage landen aan zee vallen eigenlijk best nog wel mee. Het zijn schatrijke landen en dat zijn we al heel lang. De 30st hittegolf is dus een feit en hoe bijzonder is dit nu. De metingen in de Bilt beginnen in 1900. Met 30 hittegolven in 122 jaar is de kans op een hittegolf ongeveer 1 op 4. Maar dit is niet gelijk verdeeld. De afgelopen decennia komen ze veel vaker voor dan in de eeuw er voor. De kans lijkt toe te nemen. Is dit een gevolg van de klimaatverandering. Dat is heel goed mogelijk. Is het problematisch. De hitte op zich viel deze keer wel mee. Maar waar we deze keer vooral last van hebben is de droogte en daarmee samenhangende problemen zoals een zeer lage waterstand in de rivieren. Lastig voor de scheepsvaart en waar haal je koelwater vandaan als er zo weinig water staat. Ook de landbouw verwacht problemen. De fris, bier en ijsfabrikanten en verkopers verwachten gouden tijden met fors verhoogde prijzen. Ook de strandententen en cafés met terras maken nu gouden tijden mee. De een zijn nood is de ander zijn brood.

Een korte opmerking over de 30st landelijke hittegolf. Critici zullen zeggen dat dit niet klopt. Het horen er aanzienlijk meer te zijn. Als een landelijke hittegolf is gedefinieerd als een aaneengesloten periode van minimaal vijf dagen dat men in de Bilt 25 of meer graden Celsius heeft gemeten en daarvan minimaal drie dagen bij zijn waar het minimaal 30 graden Celsius is dan hebben critici niet eens ongelijk. Er waren meer perioden waar dit wel degelijk gemeten werd, genoteerd werd en gepubliceerd werd. Deze hittegolven hebben officieel bestaan tot dat op een dag werd besloten dat de metingen niet voldeden. Dat gold met name voor warme en hete dagen die dan flink neerwaarts zijn bijgesteld. Met als gevolg dat er 16 hittegolven zijn geschrapt. Dat is best wel veel. Nu is het best mogelijk dat er iets mis was met de manier waarop toen werd gemeten. De methode hield dan een systematische afwijking in. Dat wil zeggen onvermijdelijke afwijkingen door een andere manier van meten vielen niet willekeurig uit maar in een bepaalde richting. De waarden vielen daardoor te hoog uit voor warme en hete dagen vooral in het late voorjaar en de vroege herfst. Dan kan het best wel heel warm worden in de Lage landen aan Zee. Er was zeker een kanttekening te plaatsen bij de vele hittegolven die er in de veertiger jaren waren. Maar was het verstandig om de weergeschiedenis te herschrijven. Had men niet beter de oude waarden kunnen laten staan. Wel de oude gemeten waarden zijn niet verwijderd. Wie het wil kan ze downloaden en er mee aan de slag gaan. Maar de 16 hittegolven zijn geschrapt en het is onwaarschijnlijk dat ze nog terug keren. Een recent artikel in NUcheckt over dit onderwerp;

NUcheckt: KNMI heeft niet plotseling 16 hittegolven van vroeger weggemoffeld

Ze zijn dan niet weggemoffeld maar als je op zoek gaat naar een verklaring van het voorkomen van hittegolven over de tijd maakt het een groot verschil of je deze hittegolven laat mee tellen of weg laat. Hier over probeer ik binnenkort een klein artikel te schrijven. Hierin wil ik ook koudegolven in de winter meenemen en kijken of mijn algemene verklaring die ik in deel 1 en deel 1a van mijn serie Business as Usual heb aangestipt voor de opwarming van de Aarde stand houdt voor dit specifiek vraagstuk. Voor zover de Geschiedenis van de verdwenen hittegolven.

Ook deze keer een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Algemeen

23/07 – Hittegolven buitelen over elkaar heen: puffen in Azië, Europa en Amerika

31/07 – Augustus wordt waarschijnlijk een bovengemiddeld warme zomermaand

01/08 – Het is geleden van 1885 (!) dat juli nog zo droog was

03/08 – Tot half september blijft het warm en droog

04/08 – Door hitte-eilanden is het tot 6 graden warmer in de stad dan op het platteland: ontdek hier wat dat betekent

07/08 – De eerste echte hittegolf komt eraan vanaf dinsdag

09/08 – Afgelopen weekend vroor het in de duinen. En ook dat komt door klimaatverandering

11/08 – Waarom het deze hittegolf niet voelt alsof het heel warm is

12/08 – Regionale hittegolf is een feit, heet en benauwd weekend op komst

13/08 – Eerste hittegolf van het jaar is een feit – en waarschijnlijk zijn we over de helft

13/08 – Landelijke hittegolf een feit, na het weekend koelt het af en is er kans op onweer

12/08 – Warm begin van de winter kan energieshock Europa beperken

14/08 – Officieel warmste 14 augustus sinds begin van de metingen

Hoe er mee om te gaan

17/06 – Hete dagen: hoe hou je het hoofd koel en wat doe je beter niet?

15/07 – Zo bescherm je de tuin tegen droogte en hitte

25/07 – Europese vakbonden willen maximumtemperatuur voor werk in buitenlucht

28/07 – Bezuinigen op drinkwater? ‘Daar is het te goedkoop voor’

29/07 – Planten water geven in de zon: hier moet je op letten

03/08 – Dijken, bodem en natuur krijgen zo lang mogelijk water

03/08 – Ook donderdag hitteprotocol Rijkswaterstaat in oosten en zuiden

04/08 – Doorspoelen met regen en zeewater zoet maken, want ‘watertekort wordt nijpend’

07/08 – De langdurige hitte kruipt onder ons vel: welke gevolgen heeft dat op onze (mentale) gezondheid?

08/08 – Nationaal Hitteplan: vooral voor ouderen, maar ook een reminder voor jongeren

10/08 – Uv-werende kleding wint aan populariteit: een nuttige investering om je te beschermen tegen de zon?

08/08 – Adviesgroep Droogte stelt voorlopig geen bijkomende maatregelen voor, “maar situatie is wel degelijk ernstig”

09/08 – Het is droog én het wordt heet, toch is er geen paniek

10/08 – Rode Kruis: Nederlanders onderschatten het gevaar van hitte

10/08 – Tropische dagen op komst, Nationaal Hitteplan van kracht

10/08 – Hitteplannen, pauzes en frisco’s: zo pakken verschillende sectoren de hitte aan

10/08 – Vanaf morgen code rood in alle Vlaamse provincies voor brandgevaar in natuur- en bosgebieden

11/08 – KNVB voert komend weekend drinkpauzes in bij profvoetbal vanwege hittegolf

12/08 – Van je hart tot je hersenen: dit doet een hittegolf met je lichaam

14/08 – Tropische zondag verloopt op drukke stranden zonder grote problemen

Gevolgen van de hitte – droogte

28/07 – Veel blauwalg en ook botulisme in open zwemwater

30/07 – Neerslagtekort in Vlaanderen ligt opnieuw historisch hoog: “Veel meer aan de hand dan te weinig regenval”

02/08 – Speuren naar scheuren: dijken onder druk door droogte

03/08 – Watertekort in Nederland: wat betekent het, en wat niet?

04/08 – Wanneer ons drinkwater duurder wordt, dan staat dat los van de droogte

08/08 – De oplossing tegen waterschaarste? Broers zetten zeewater om in drinkwater

08/08 – Zwaaikom aan Albertkanaal in Ranst wordt spaarbekken van 4 miljard liter water

10/08 – Om droogte echt op te lossen, moeten we ’s winters soms natte voeten accepteren

10/08 – Nederland ‘barst van het water’, maar hoe houden we dat vast?

10/08 – Droogte bezorgt muggen lastige zomer, maar overlast verschilt lokaal

12/08 – Droog, droger, droogst: foto’s van een waterloos Europa (ook vanuit de ruimte)

13/08 – Verzakking door droogte dreigt: ‘Tot een miljoen kwetsbare huizen’

14/08 – Golfclubs mogen blijven sproeien in Frankrijk: klimaatactivisten vullen holes met cement

Lage waterstanden

26/07 – Bootjes liggen op het droge, pontons liggen er spookachtig bij: valt Spaanse regio rond Málaga zonder water?

03/08 – Boten aan de grond en zichtbare fietswrakken: 10x droogte in beeld

04/08 – Uniper waarschuwt voor minder stroomproductie door laag peil Rijn

05/08 – Nederlander gebruikt steeds meer water

09/08 – Binnenkort geen sangria meer? IJsblokjes in Spanje zijn op

12/08 – Crisis op crisis: de Rijn dreigt droog te vallen (en dat gaan we merken)

14/08 – Dramatisch weinig water in Gardameer: “Nog nooit meegemaakt”

15/08 – Rivieren leggen hongerstenen en oeroude bossen bloot door droogte

landbouw

27/07 – Een vroege herfst voor bomen: nu al vallen de bladeren door “droogtestress”

03/08 – Betalen we binnenkort meer voor olijfolie? Extreme droogte bedreigt olijfoogst in Italië en Spanje

13/08 – Hitte in Europa slecht voor oogst suikerbieten, mogelijk komt productie snoep en chocolade in de problemen

04/08 – Zeeuwse aardappelen en uien lijden onder extreme droogte

08/08 – Franse zoutboeren verwachten recordoogst: “We zijn een van de weinige winnaars van de hitte”

09/08 – Ook beregeningsverbod in Brabant vanwege extreme droogte

11/08 – Paniek in Frankrijk: Dijonmosterd is op

13/08 – ‘Met iedere dag droogte wordt de situatie voor boeren urgenter’

bosbranden

21/07 – Aboriginal gemeenschap heeft oplossing voor natuurbranden wereldwijd

21/07 – Dit jaar al meer oppervlakte door bosbranden verwoest in de EU dan tijdens heel 2021

23/07 – Parasite-acteur doneert geld aan slachtoffers bosbranden Korea

24/07 – Nieuwe bosbrand in Californië, verwoest in 9 uur bijna 1800 hectare aan natuur

25/07 – Van brandend strand op Lesbos tot gevaar van niet-ontplofte bommen uit WO I in Slovenië: branden teisteren Europa

26/07 – Zware bosbrand in Duitsland: 850 hectare getroffen en bluswerk kan dagen duren door sterke wind

11/08 – Brandweerlieden uit zeven landen helpen Frankrijk bij bestrijding natuurbranden

14/08 – Spanje zwaar geteisterd door bosbranden in regio rond Zaragoza, 1.500 mensen geëvacueerd

Voor zover de extra rubriek over de 30st landelijke hittegolf. Het was te doen maar viel niet mee. Vooral op zondag werd het knap benauwd en in de regio is de hittegolf nog niet voorbij. Ook de droogte is niet verdwenen. Hier in het Oosten waar we hoog en droog zitten viel maar bar weinig regen. Voorlopig zijn we nog lang niet van het neerslagtekort af.

Geplaatst in bosbranden, europa, hittegolf, mobiliteit, Rubriek | Tags: , , , | 11 reacties

Rubriek energie transitie – augustus 2022

Energie transitie wil zeggen dat een samenleving de overgang maakt van een situatie waar de ene energiedrager dominant is naar een situatie waarin een andere energiedrager dominant is. In Nederland hebben we al flink wat van deze overgangen gehad. Niet iedereen weet dat misschien.

Algemeen

In de middeleeuwen gingen we over van hout naar turf. Onze bossen waren voor een groot deel omgekapt om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Het werd te schaars en te duur om wat restte te verstoken. Men moest op zoek naar een alternatief. Nood maakt vindingrijk. Hout dat steeds vaker moest worden geïmporteerd om er huizen en schepen van te bouwen werd te duur om te verstoken. Aan turf was geen gebrek. Hoog en laagveen gebieden waren er in overvloed destijds. Dat was dus een van onze eerste energietransities. Het bleef er niet bij. Turf en windenergie waren de basis van onze gouden eeuw.

Vervolgens raakte aan het begin van de industriële revolutie een belangrijke bron van turf op namelijk het hoogveen. Het grootste deel was afgegraven en de bodem kwam in zicht. Er was wel is waar nog genoeg laagveen. Maar om dat te winnen moest men steeds dieper baggeren en liet zo enorme gaten achter die vrij snel vol liepen. Deze meren kon men dan wel weer droogmalen met windmolens maar er waren grenzen aan de technologie. Opnieuw moest men op zoek naar alternatieven. Nood maakt vindingrijk en deze werden gevonden. Men ging over op stoommachines voor bemaling. Je kunt stoommachines laten draaien op hout(te duur) en zelfs turf(schaars aan het worden). je kon ook steenkool importeren uit andere landen die veel eerder begonnen waren met de industriële revolutie. We waren in Nederland wat aan de late kant. We zijn nu eenmaal wat voorzichtig als het gaat om nieuwerwetse dingen en willen eerst overtuigd worden van het nut en noodzaak van dit soort veranderingen. Maar uiteindelijk gingen we ook in Nederland over op de industriële revolutie en haalden onze achterstand vrij vlot in. We gingen massaal over van turf naar steenkool die we spoedig ook zelf gingen winnen in Limburg. Niet dat er geen mensen meer waren die nog op hout of turf stookten. Daarvan waren en zijn er nog genoeg. Het is geen totale overgang. Slechts een overgang van de ene bron die dominant is naar de andere bron die dit wordt. Het gaat om de dominantie.

Energie transities komen niet altijd voort uit gebrek aan de dominante energiedrager. Het Stenen Tijdperk kwam ook niet tot een einde door gebrek aan stenen. Er dienden zich alternatieven aan zoals brons, ijzer en later staal en toen kwamen de kunststoffen. Ook het vinden van een alternatief kan een energietransitie veroorzaken. In het begin van de vijftiger jaren ontdekte men een megagroot aardgasveld in Groningen. In die tijd dachten de verantwoordelijken dat we wel heel snel over zouden gaan op kernenergie. Men vroeg zich af of het wel loonde om het gas nog uit de grond te halen. Men besloot uiteindelijk om het wel te doen een het was een goed idee. Ook al zal niet iedereen dat vinden. Er zullen altijd mensen overblijven voor wie al dat gedoe niet hoeft. Al dat veranderen alleen maar omdat het kan. Wat was er verkeerd aan het gebruik van steenkool. Het is echter een illusie om te denken dat je alleen maar een overgang kunt maken nadat iedereen zonder enige vorm van voorbehoud het eens is met het besluit van regering en parlement om massaal over te gaan naar aardgas. Men deed het gewoon. En weer kregen we een overgang van. Deze keer van steenkool dat dominant was naar aardgas die deze rol overnam. Niet dat nu meteen alles op aardgas overging. Auto’s reden niet op aardgas. Het kan wel maar is niet gebruikelijk. Auto’s bleven rijden op lpg, benzine en diesel. Er bleven mensen over die gewoon vasthielden aan houtkacheltjes en de winning van turf kwam ook niet volledig tot stilstand. Ook blijven er nog genoeg toepassingen over waar het juist makkelijker is om vast te houden aan steenkool. Denk bijvoorbeeld aan hoogovens. Overgangen zijn nu eenmaal zelden volledig. Nu staan we niet aan het begin van een nieuwe overgang. We staan er al midden in. Het is de overgang van een situatie waar energiedragers hoofdzakelijk fossiel zijn. Dus brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas naar een situatie van duurzame bronnen van energie zoals waterstof, windenergie, zonne-energie, biomassa en misschien ook wel kernenergie dat gaan worden. Door de plotselinge en overvloedige beschikbaarheid van aardgas kwam het er niet van om massaal de overgang naar kernenergie te maken. Dit gaat niet van de ene dag op de anderen en ook niet omdat er actievoerders en milieuclubs zijn die dit graag al dan niet willen. Hun rol wordt grotesk overschat maar je kunt ze mooi als zondebokken gebruiken. Ook onze tijd schijnt nu eenmaal niet zonder te kunnen. Maar de transitie volstrekt zich en laat zich eenmaal begonnen nauwelijks nog tegen houden. Duurzame energie is allang niet meer alternatief gedoe van hobbyisten. Het is big business en die is goed georganiseerd en heeft lobbyisten overal. Je houdt het niet tegen en waarom zou je dit ook willen?

Ik zelf heb inmiddels een handjevol zonnepanelen op dak en die werken heel goed. Met de stroom die ze in de zomer opwekken kan ik het hele jaar mee rondkomen. Het loont, het werkt en dat is waar het omdraait. Of of de stroom uit de panelen nu links of rechts is kan ik me niet druk om maken. Stroom is stroom, bier is bier en schnaps is schnaps. Ze zijn ook keurig uit zicht. Niemand die er last van kan hebben. Het is voortuitgang of je het nu leuk vindt of niet. Je houdt het niet tegen.

Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites die ik de afgelopen maanden heb verzamelt om met u te delen. Er staat van alles en nog wat bij. Doe er uw voordeel mee;

De prijs van energie

het zal niemand ontgaan zijn dat energie de afgelopen maanden heel duur is geworden. Er is een link naar de oorlog in Oekraïne. Plus tal van andere oorzaken. Maar je kunt er niet omheen. Hoe te besparen op de energierekening?

‘Nederland onderschat de enorme klap die er aan komt van de energiecrisis’

Energieprijs: ‘We gaan af op een totale systeemcrisis’

Donkerste scenario een feit: steeds meer Nederlanders in wurggreep van hoge energierekening

Energie Beheer Nederland: vooral zorgen om betaalbaarheid energie

Incassobureau: betalingsachterstand op energierekening stijgt hard

Variabele contracten worden steeds vaker (maandelijks) aangepast

Ook de open haard stoken wordt peperduur

Alle alternatieven voor Russisch gas onder druk door droogte en warmte

Energie-experts: ‘Gronings gas echt beste optie’

Meer gas in Noordzee dan gedacht: boren maar?

Vanaf 1 maart nieuw energielabel voor huishoudtoestellen: “Consument beter informeren, producent meer stimuleren”

BENG-eisen en nieuwe energielabels: wat betekent dat voor de consument?

De zuinigste koelkast van gisteren scoort vandaag een F

Woningcorporaties gaan niet sneller verduurzamen nu gasprijzen stijgen

Miljoenen huishoudens krijgen gratis geld: wel compensatie, geen hogere energierekening

Zoals economen al sinds het begin der tijden beweren en zullen blijven beweren, er bestaat niet zoiets als gratis. Het is belastinggeld en dat wordt rondgepompt. Politici zijn hier dol op. Dat is gewoon zo. Ze kunnen dit niet laten. Links doet dit net zo graag als rechts. Ze hebben alleen andere stokpaardjes die ze willen berijden.

Duizenden mensen laten energietoeslag van 800 euro liggen

Helft energietoeslag nog niet uitgekeerd in vier grote steden

Energiebedrijven bezorgd over klanten met een te laag maandbedrag

DNB: steun voor bedrijven vanwege energiecrisis niet nodig

Miljoenen om bedrijven aan energiebesparingsplicht te houden

Jetten zet groene subsidie stop wegens malafide adviseurs

Rutte zegt woedende Kamer 500 euro toe voor koopkrachtreparatie laagste inkomens

Is er dan alleen maar slecht nieuws. Nee hoor

Houtkachels enorm populair: ‘Volgend jaar ben je de eerste’

Eerste subsidievrije windpark op zee levert voor het eerst stroom

Shell begint komende zomer met Europese productie van groene waterstof

Te veel zon? Fabriek casht op overschot groene stroom

Hoeveel ruimte is nodig om de hele wereld van zonne-energie te voorzien?

2022, nu al een grand cru-jaar voor hernieuwbare energie: nog nooit zoveel zonne-energie als vorige maand

Energieagentschap verwacht geen acuut olietekort door oorlog in Oekraïne

Boorplatforms schroeven winning op: miljarden kuub gas extra uit Nederlandse bodem

Na Duitsland laat ook Nederland kolencentrales harder draaien om eventuele gastekorten op te vangen

Grootste Duitse kerncentrale blijft mogelijk langer open

Het gaat niet altijd even soepel

Meer cv-ketels verkocht, alternatieven winnen maar moeizaam terrein

Heeft het wel nut om ‘s avonds de verwarming uit te zetten?

Dit zijn de grootste energieslurpers in huis

Koken met microgolf en maximaal 100 km/u rijden: zo wil overheid dat we energie besparen, maar hoe zinvol is dat?

Run op subsidies voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers

37 miljoen Japanners moeten lichten doven om elektriciteit te besparen

Volt: snel noodplan energiebesparing, geen komkommers uit de kas

Vier grote steden blij met verplichte warmtepomp, plaatsen wel kanttekeningen

Gas- en kerncentrales lobbyen voor groene subsidies van Europa

Nachtelijk daltarief voor stroom wordt steeds onlogischer door zonne-energie

Zonnepanelen vallen uit door overvol energienet: ‘Wordt nog erger’

Fouten ontdekt in energienota’s bij teruglevering zonnepanelen

Olie en gasbedrijven en overheden hebben er voordeel mee. Ze verdienen geld als water. De last van de een is een lust voor de ander.

Oliereus Saudi Aramco noteert winst van 110 miljard dollar

Oliemaatschappij Aramco verdringt Apple als waardevolste bedrijf

“Recordwinsten zijn immoreel”: Oliereuzen boekten 56 miljard dollar winst in 3 maanden tijd, maar oogsten ook kritiek

Oproep: megawinsten Noors olie en gas moeten worden gedeeld

VN-baas roept landen op om olie- en gasbedrijven aan te pakken: “Excessieve winsten zijn immoreel”

Jetten: kabinet kan energiebedrijf desnoods steunen

Jetten: energie besparen blijft de crux in aanloop naar de winter

Ons net raakt verstopt

Mijn plaatselijke super kan wel 400 zonnepanelen plaatsen en wil dit ook graag maar helaas zit het net vol. Dit probleem moet eerst worden aangepakt dan pas kun je verder. Dit probleem doet zich steeds vaker voor.

Netbeheerder Enexis verwacht knelpunten op elektriciteitsnet

TenneT schroeft investeringen in stroomnet verder op

Liander pompt miljarden euro’s in uitbreiding van het stroomnet

Netbeheerder Fluvius wil 4 miljard om ons elektriciteitsnet aan te passen aan meer elektrische auto’s en warmtepompen

Miljardeninvesteringen nodig in elektriciteitsnet voor klimaatdoelen Parijs

Klimaatdoel nóg lastiger dan gedacht: elektriciteitsprobleem haast onoplosbaar

Tennet kan het overschot aan groene stroom niet aan: burgers en bedrijven zijn de pineut

Overbelast elektriciteitsnet zorgt voor problemen: ‘Vergunningen moeten sneller’

Overbelast stroomnet raakt bedrijven en woningbouw

Brabant en Limburg: stop op hoogspanningsnet ‘onacceptabel’

Coördinator moet problemen overbelast net Brabant en Limburg vlot trekken

Netbeheerder Enexis kan deel slimme energiemeters al maanden niet uitlezen

Problemen dreigen voor grote stroombedrijven: kabinet overweegt miljardeninjectie

ACM wil dat laadpaal of zonnepaneel straks binnen twaalf weken aangesloten is

‘Energienota omhoog door miljardeninvestering netbeheerders’

Iemand zal de regie moeten nemen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen dat Rutte dat moet doen maar ervaringen in het recente verleden laten zien dat Rutte geen regisseur is. Hij is de volmaakte voorzitter van de ministerraad en dat is wat tradities en grondwet voorschrijven in Nederland. Maar we hebben wel degelijk een regisseur nodig. Vanuit de bestuurskunde is een heel handig instrumentarium ontwikkeld waarmee je het beleidsveld in beeld kunt brengen. Met behulp daarvan krijg je een veel beter beeld waar je dient in te grijpen om de toch al plaatsvindende energietransitie beter en soepeler te laten plaatsvinden. Het gaat daarbij letterlijk om het beeld. Teksten schrijven is niet zo moeilijk maar het gaat om inzicht.

Geplaatst in energie transitie, europa, Rubriek | Tags: , , , | 6 reacties

Rubriek mobiliteit – augustus 2022

Een tijdje terug heb ik u belooft om weer eens met een echt artikel te komen waarin ik probeer dingen uit te zoeken en weer te geven. Het was een simpel dingetje dacht ik heel optimistisch. Iets actueels over hittegolven en de voor de hand liggende vraag; zijn de huidige zomers werkelijk zoveel warmer dan de zomers van pak weg veertig jaar geleden. Het antwoord zal u niets verbazen. Dat zijn inderdaad. Waar ligt dan het probleem? Het probleem ligt daar in dat ik in feite een steekproef van maar 10 zomers vergelijk met een andere steekproef van maar 10 zomers. Dit zijn heel kleine steekproeven. Natuurlijk vind je dan verschillen tussen beide steekproeven. Dat kan niet uitblijven. Er zijn nu eenmaal altijd verschillen als je twee steekproeven naast elkaar legt en ze op iets vergelijkt. Maar heeft dit ook betekenis? Dat is waar alles omdraait in de wetenschap. Betekent het verschil iets of niets. Dat is dus de reden dat de wetenschap de statistiek heeft uitgevonden. In dit geval gaat het om iets meer dan alleen maar de beschrijvende statistiek. Dit is iets wat de meeste mensen ook met slechts middelbare schoolkennis nog wel kunnen snappen. Het wordt een stuk lastiger als het gaat om vergelijkende statistiek. Want dat is wat je moet toepassen. Betekent het iets of is het puur toeval dat de zomers van de afgelopen 10 jaar een stuk warmer zijn dan die van veertig jaar geleden. Misschien waren de zomers veertig jaar geleden gewoon ronduit bedroevend. Als je kijkt naar de gegevens van bijvoorbeeld het KNMI voor de Bilt dan zou dat heel goed kunnen. Er is een periode van maar liefst 26 jaar dat er in Nederland geen enkele landelijke hittegolf werd geregistreerd. Dit kan ook een verklaring zijn. De zomers van veertig geleden waren misschien inderdaad erg slecht. De conclusie dat er sprake is van klimaatverandering moet logisch uit je onderzoek volgen en niet er van te voren worden ingestopt.

Dus de vraag of huidige hittegolven iets van doen hebben met de klimaatverandering is niet eens zo makkelijk te beantwoorden. Het zou best kunnen. Het lijkt allemaal redelijk voor de hand te liggen. Het is wel degelijk een kwestie van kansberekening. Als het warmer wordt neemt de kans toe dat er meer dagen zullen zijn dat de temperatuur boven de 25 °C komt. Ook de kans dat de temperatuur boven de 30°C uit komt neemt toe. Het aantal dagen in een maand neemt nu eenmaal niet toe dus ja de kans op hittegolven neemt uiteraard toe. Maar daar los je het probleem niet mee op. Want je moet je weer een stapje verder gaan en dan betreed je het gebied van de verklarende statistiek. Mijn onderzoekje toont niet aan dat de hittegolven het resultaat zijn van de opwarming van de aarde. Het toont slechts aan dat de zomers van de afgelopen decennia warmer waren dan de zomers van veertig jaar geleden. Dit is dus te mager voor een artikeltje. Vandaar dat ik het laat bij dit korte stukje.

Laat ik nu ik hier toch ben overgaan tot de orde van de dag en me bezighouden met het topic van deze rubriek; Mobiliteit.

Een serie links over wat ik in een eerdere update een grondrecht heb genoemd. Het recht om zonder al te veel beperkingen je te verplaatsen van A naar B of iets om een of andere reden van C naar D wilt verplaatsen. Dit iets hoeft niet eens een tastbaar iets te zijn. Dit grondrecht kan om heel veel redenen beperkt worden en niet altijd zonder een goede reden maar soms lijkt het verdacht veel op automobilistje pesten als je als boer met je trekker de snelweg op gaat enkel en alleen omdat je een probleem hebt met een of ander plan van de overheid waar je het niet mee eens bent. De overheid maakt zo veel plannen. Er is altijd wel iets waar je het niet mee eens bent. Maar om dan maar meteen om het minste en geringste met de trekker de snelweg op te gaan slaat echt nergens op. Er zijn tal van andere manieren om je ongenoegen kenbaar te maken. Het zijn maar plannen en iedereen weet dat het maar zeer de vraag is of er ooit wel iets van terecht komt. Regeren is vooruitschuiven van de problemen tot iemand een echte oplossing vindt. Toegevenen de agrarische sector in Nederland is van heel groot belang. We zijn de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld na de USA. Zo’n klein landje met zo iets groots. Het is niet niks wat er op het spel staat. Maar dat geeft je niet het recht om anderen te belemmeren in het uitoefenen van hun grondrecht om zich ongestoord van A naar B te verplaatsen. Laat ons wel zijn. Dit doen de boeren dus al decennia. Het is een keer mooi geweest. Verzin eens iets anders waar we geen last van hebben. Hang een poster voor je raam.

Na dit intermezzo over iets anders dan het zou moet gaan alsnog de series links uit de Nederlandstalige online mainstream nieuws sites;

algemeen

Testvluchten met transportdrones boven Enschede

Elon Musk beëindigt poging om Twitter over te nemen

Elon Musk beschuldigt Twitter opnieuw van fraude in eigen rechtszaak

Europese satellietbedrijven fuseren in concurrentieslag met Musk

Affaires en wangedrag: hierom is Tesla-topman Elon Musk in opspraak

Duitsers klagen Tesla aan over beveiligingscamera’s en CO2-claims

Tesla schrijft 170 miljoen dollar af vanwege gekelderde bitcoinkoers

T-Mobile haalt Huawei uit zendmasten, kernnetwerk ‘volgt later’

Bruls voorziet problemen in opvang als oorlog Oekraïne aanhoudt

Vluchtelingenwerk stapt naar rechter voor humane asielopvang

Slapen op het gras en opvang op cruiseschepen: de puinhoop van de asielcrisis

Brandbrief: Rutte, neem regie om asielcrisis op te lossen

Inspectie: veel distributiecentra overtreden veiligheidsregels

Logistieke sector blijft last houden van ICT-problemen douane

Duitse werkgeversorganisatie: snel meer arbeidsmigranten werven

Randstad: arbeidsmigratie nodig in jacht op hoogopgeleide mensen

Aantal inwoners Nederland stijgt sterk, mede door oorlog Oekraïne

Aantal migranten die van buiten Europa naar Nederland komen weer toegenomen

Zoek op: dit paspoort geeft toegang tot de meeste (en minste) landen

‘Er zijn dit jaar 350 miljonairs uit het buitenland naar Nederland verhuisd’

Aantal thuiswerkuren verdubbeld na coronajaren

Rusland heft ook coronamaatregelen aan grenzen op

het begrip mobiliteit wordt misschien wat breed uitgemeten. Maar dit is het algemene deel en het gaat wel degelijk om beperkingen op je grondrecht om je ongehinderd van A naar B te begeven.

automobilisme

Hitte slecht voor asfalt: moeten onze wegen op de schop nu de aarde opwarmt?

‘Neelie Kroes lobbyde heimelijk voor Uber, negeerde verbod Europese Commissie’

Ze is een VVDer en dan mag dit blijkbaar. We zijn een heel tolerant volkje. Dat blijkt steeds maar weer. Dus geen gezeur. Dit weten we dus ook weer. Over tot de orde van de dag.

Bijna alles wordt duurder, maar benzine en diesel juist niet

Prijzen aan de pomp dalen al weken uit angst voor recessie

CNG tanken in België vaak duurder dan in de buurlanden: vanwaar komt dat prijsverschil?

Steeds minder mensen wassen hun auto zelf: waarom is die dure wasstraat zo populair?

Zuid-Holland doet aangifte van bedreigingen om weghalen protestvlaggen

Man (32) uit Westerkwartier opgepakt voor afvaldumpingen A7

Fastned verhoogt prijs voor snelladen vanwege hoge energieprijzen

Ferrari breekt verkooprecords en schroeft de verwachtingen op

Mercedes verwacht meer winst dankzij hogere verkoopprijzen

Moederbedrijf Opel en Fiat boekt recordwinst, ondanks chiptekort

Nieuwe cashcow voor automerken: een abonnement bij je auto

Renault verkoopt duurdere auto’s en maakt vertrek uit Rusland goed

Tesla boekt kwartaalwinst van 2,3 miljard dollar en gaat banen schrappen

Lidl verkoopt elektrische budgetauto en laat je gratis opladen tijdens het shoppen

De heilige koe van de een is een melkkoe voor de ander. Eigenlijk is het een heel simpel trucje. Je verhoogt de prijzen en op de korte termijn maak je beslist meer winst. Automobilistje pesten kan veel vormen aan nemen.

Een echte klassieker? Steeds minder monteurs weten hoe je die moet onderhouden

Mysteries ontrafeld: de Minerva Minervette uit 1904 is de oudste wagen uit Antwerpen die nog rijdt

Aansluiten maar! Drukste weekend van het jaar op Europese wegen verwacht

Dit zijn de voordelen van 100 kilometer per uur rijden in de avond en nacht

Ongelimiteerd scheuren op Autobahn binnenkort verleden tijd?

Bijna 1 op de 3 nieuwe wagens in België is hybride of elektrisch, maar levertermijnen blijven oplopen

Dieselauto in sommige provincies nog steeds geliefd

Onrust in luchtvaart kan topdrukte op Europese wegen veroorzaken: waar let je best op als je met de wagen vertrekt?

Luchtvaart

Weer volop ellende op Schiphol. mensen moeten uren wachten.. Wacht even mensen moeten helemaal niets. Dit doen ze volkomen vrijwillig. Wie niet een rij wil staan hoeft helemaal niet in de rij te staan. Een vliegvakantieboeken doe je helemaal vrijwillig. Niemand dwingt je hier toe. feit.

Top luchtvaartindustrie voor overleg bijeen in Doha

Schiphol verwacht geen grote problemen nu heel Nederland op vakantie gaat

Onze luchthavens verwerken nog altijd minder passagiers dan voor de pandemie

Aantal passagiers op Schiphol moet ook na zomer omlaag

Door extra beveiligers kunnen weer meer mensen vliegen vanaf Schiphol

Vliegmaatschappijen: miljoenen schade door extra beperkingen Schiphol in september en oktober

KLM ziet tweede topman binnen een week vertrekken

Air France-KLM maakt weer winst, voor het eerst sinds uitbreken corona

Rechtszaak tegen KLM om CO2-compensatie: ‘Nieuwe bossen niet gegarandeerd’

Ryanair buigt verlies om in winst, maar herstel blijft ‘broos’

Ryanair annuleert komend weekend meer dan 80 vluchten vanuit en naar ons land

American Express profiteert van herstel toerisme en luchtvaart

Problemen op luchthavens zorgen voor fors verlies bij easyJet

Eerste kop rolt in luchtvaartchaos: topman van EasyJet neemt ontslag

Het kan erger, maar Schiphol staat in top van lijst met ‘luchthavens om deze zomer te vermijden’

Lufthansa en vakbond akkoord over meer loon grondpersoneel

Nog één keer de cijfers: waarom je echt minder moet vliegen

De 10 slechtste luchthavens met de meeste vertragingen

Vakantieganger is banger voor inflatie dan voor nieuwe coronagolf

Milieufederaties: 150.000 woningen worden te dicht bij Schiphol gebouwd

Niet Schiphol, maar Eindhoven heeft meeste vertragingen deze maand

Eindhoven Airport verwacht tot herfstvakantie extreem lange rijen

Reisbranche bang voor verplaatsing drukte Schiphol naar Eindhoven

Vliegveld Eelde: genoeg ruimte om vluchten Schiphol over te nemen

Vliegvelden zat in Nederland. Daar ligt het niet aan dat je uren moet wachten op Schiphol.

Scheepsvaart

Veel last van droogte en dus lage waterstanden in de rivieren plus ellende door de oorlog in Oekraïne.

Drie schepen met graan verlaten Oekraïense havens

Waterpeil in Rijn zakt deze maand naar uitzonderlijk lage stand

Droogte raakt vooral scheepvaart en boeren, gewone burger merkt er weinig van

Extreem lage waterstand haalt op meerdere plekken veerponten uit de vaart

Drukte bij veerboten in haven Dover neemt af

Waterfile bij sluizen door achterstallig onderhoud: ‘Ik vind het asociaal’

Stormvloedkering Ramspol bij Kampen krijgt na twintig jaar software update: hinder voor scheepvaartverkeer

Lage waterstand in grote rivieren door droogte, passeerverbod op de IJssel

Meeste goederen in Nederlandse havens vorig jaar uit Rusland

Gasunie stelt levering vloeibaar gas in Eemshaven zeker

Geslaagde proef op Westerschelde: megacontainerschip scheert langs bodem

Tall ships varen binnen voor Sail Harlingen

OV

Ultimatum van spoorvakbonden: NS krijgt week tijd, anders acties

Nieuwe ov-chipkaart vertraagd: volgend jaar pas gereed

Goedkoop met de trein op vakantie? Michel bouwde prijsvergelijker voor tickets

Passagiers Britse slaaptrein worden wakker op station van vertrek: ‘Dit slaat alles’

Thalys rijdt komende tijd minder vaak van en naar Parijs

Reizigers met 40 graden urenlang vast in Thalys: ‘Mensen sloegen ruiten in’

Keolis krijgt 600.000 euro boete voor probleembussen

Kortere treinritten vier maanden lang gratis in Spanje

Gratis met de trein om recessie tegen te gaan? ‘Gaat miljarden kosten’

Greenpeace: goedkope vervoerskaart Duits ov moet blijven

Zo als economen nu al decennia lang proberen uit te leggen; Gratis bestaat niet. Uiteindelijk zal iemand moeten betalen. Als het niet de gebruiker is is het dus iemand die helemaal geen gebruik maakt van het openbaar vervoer. Waarom zou je moeten betalen voor iets waar je helemaal geen gebruik van hebt gemaakt. Dit klinkt te zot voor woorden.

Druk in internationale trein: ‘Meer boekingen door druk op Schiphol’

Drie weken geen treinen Utrecht-Den Bosch, amper bussen ingezet wegens personeelstekort

Opnieuw mondkapjesplicht in lokaal ov in Nice

Fietsen en andere tweewielers

Two weels good een steengoede album van een steengoede band.

Artsen hekelen aanpassing helmplicht snorscooters: ‘Vier jaar geduurd, en dan krijg je dit’

Verkoop van snorfiets met benzinemotor toch niet verboden vanaf 2025

Voor het eerst meer elektrische bromfietsen dan benzinebrommers verkocht

Verkoop nieuwe motoren stijgt tot hoogste niveau in dertien jaar

PostNL wil postbodes behouden en lokken met vast contract

Minder bestellingen en miljardenafschrijving bij Just Eat Takeaway

Kabinet wil met nieuw plan meer mensen op de fiets krijgen

De fiets is bezig aan een stevige Europese opmars

Na alle ellende kunnen we toch nog met goed nieuws afsluiten.

Dit was het weer voor de rubriek mobiliteit. Het is een grondrecht. Laat het u niet afpakken. Dat de boeren het heel moeilijk hebben met de stikstofplannen van het kabinet is mooi en aardig maar dat geeft hun geen recht om uw grondrecht af te pakken en dat doen ze wel.

Geplaatst in artikel, hittegolf, mobiliteit, Rubriek, stikstof | Tags: , , , , , , | 8 reacties