Opmerking

Er komt nog een vierde en laatste artikel over het broeikaseffect. Hierin worden punten uitgewerkt die wel zijn aangestipt maar waar geen tijd of ruimte voor was om dit in de bestaande artikelen te doen. De kladversie schiet al goed op. Er hoeven geen grafieken gemaakt e worden. Dat scheelt veel werk en tijd. Ik hoop binnen niet al te lange tijd het artikel te kunnen plaatsen. Het is veel rekenwerk. Maar als dit af denk ik een energiebalans van de pre-industriële wereld te kunne leveren, inclusief de veranderingen die sinds het begin van de industriële revolutie hebben plaatsgevonden, die in elk geval rekenkundig klopt.

Geplaatst in opmerking | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Artikel 3. Het antropogeen versterkt broeikaseffect

Het antropogeen versterkt broeikaseffect

Inleiding

Dit artikel gaat over het antropogeen versterkt broeikaseffect. Onder het antropogeen versterkt broeikaseffect verstaan we het verschijnsel dat door onder andere de emissie van koolstofdioxide(CO2), ontstaan door het verbruik van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas, het warmer wordt op Aarde. Het natuurlijk broeikaseffect waar ook CO2 een rol in speelt wordt versterkt. Dit roept de volgende vragen op. Wordt het warmer op Aarde en zo ja hoeveel? Is de opwarming dusdanig dat wij dit opmerkelijk mogen noemen? Kan deze opwarming vanuit een natuurlijke oorzaak worden verklaard? Indien niet, wat is dan het mechanisme waardoor het warmer wordt op Aarde? Is het versterkt broeikaseffect sterk genoeg om de opwarming te verklaren en hoeveel extra energie is daar voor nodig? Kan de opwarming op een andere manier worden verklaard?Dit zijn veel vragen. Hebben we ook antwoorden? En kunnen we verklaringen vanuit de theorie onderbouwen vanuit de empirie? Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Opmerking

Mijn derde artikel in de reeks broeikaseffect heeft wat vertraging opgelopen. Ik dacht bijna klaar te zijn tot ik besloot om me ook bezig te houden met iets heel anders namelijk heate waste. In goed Nederlands afvalwarmte. Afvalwarmte van bijvoorbeeld een kolencentrale kun je gebruiken voor bijvoorbeeld stadsverwarming. Je begrijp dat je als onderzoeker deze afvalwarmte met de beste wil ter wereld niet buiten beschouwing kunt laten. Thermodynamica is heel simpel; je kunt energie niet uit het niets te voorschijn toveren, je kunt het ook niet in het niets laten verdwijnen. Je kunt het alleen maar omzetten van de ene vorm in de andere. Van daar de vertraging. Mijn excuses hier voor.

Geplaatst in opmerking | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Artikel 2. Het natuurlijk broeikaseffect

Het natuurlijk broeikaseffect

Inleiding

Dit artikel gaat over het natuurlijk broeikaseffect. Mijn eerste artikel ging over de vraag wat het broeikaseffect is en hoe groot het is. Dit artikel gaat over de vraag hoe het broeikaseffect tot stand komt. Welke bestanddelen van de atmosfeer veroorzaken het en wat is er bekend over de eigenschappen van deze zo genoemde broeikasgassen. Dit zijn de gassen in de atmosfeer die geacht worden om de dragers van het broeikaseffect te zijn. De bekendste broeikasgassen zijn kooldioxide, methaan en stikstofoxide. Dit artikel gaat niet over het (antropogeen) versterkt broeikaseffect. Dit komt pas in mijn derde artikel aan de orde. Dit om eventueel misverstanden te voorkomen. Het artikel begint met allerlei beweringen op te noemen die over broeikasgassen de ronde doen, het bevat een aantal aannames voor mijn onderzoek, vertelt iets over de onderzoeksopzet, het bevat een verslag over wat er waar is aan de beweringen en besluit met de conclusies van mijn onderzoek.

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Artikel 1. Wat is het broeikaseffect en hoe groot is het?

Wat is het broeikaseffect en hoe groot is het?

Inleiding

Het broeikaseffect is volgens de klimaatwetenschap een eigenschap van de atmosfeer die het mogelijk maakt dat het oppervlak van de Aarde een hogere temperatuur heeft dan op grond van invallend zonlicht te verwachten valt. Dit broeikaseffect wordt ook wel het natuurlijk broeikaseffect. Dit ter onderscheiding tot het antropogeen, dat is door de mens, versterkt broeikaseffect. Dit laatste komt in mijn volgende artikelen aan de orde.

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Het broeikaseffect

Mijn volgende bijdrage aan het debat over het klimaat betreft een aantal artikelen over het broeikaseffect. Het broeikaseffect is een eigenschap van onze atmosfeer die het mogelijk maakt om de gemiddelde temperatuur op Aarde op een aangename 15ºC te brengen. Zonder het broeikaseffect zou het veel kouder zijn op Aarde. Mijn serie artikelen houdt zich bezig met het beantwoorden van de volgende vragen:

  1. Wat is het broeikaseffect en hoe omvangrijk is het?
  2. Hoe komt het broeikaseffect tot stand?
  3. Wat is het antropogeen versterkt broeikaseffect en is het sterk genoeg om de opwarming van de Aarde te verklaren?

De artikelen komen voort uit een omvangrijke verzameling van losse notities die de auteur de afgelopen jaren gemaakt heeft in zijn studie naar het klimaat en de klimaatverandering. Het doel is om dit complexe vraagstuk op een begrijpelijke en samenhangende wijze weer te geven.

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Een gedicht over het Circus

Het circus van Jeroen Bosch

 

Het circus streek neer in de stad

Ze besloten te blijven

Het rondreizen waren ze zat

 

De viswijven begonnen te kijven

“Dit kun je toch niet maken?”

Het begon me diep te raken

 

Het circus trok me aan

Bij nacht, ontij en volle maan

Het werd een deel van mijn leven

 

Ik wilde alles voor hun geven

Op een dag sprak ik ze aan

Pratend door het raam

 

En vroeg naar hun naam

Ze zeiden “je bent de klos”

Het laat je nooit meer los

Wij zijn het Circus van Jeroen Bosch

Geplaatst in gedicht | Een reactie plaatsen