Rubriek mobiliteit juni

Het is weer tijd voor een update van de rubriek mobiliteit. Door de lockdown is onze mobiliteit sterkt beperkt. Het was nodig omdat onze mobiliteit het ook voor het virus erg makkelijk maakt om snel en comfortabel van plaats A naar plaats B te verplaatsen. Maar het was en is nog steeds een enorme klap voor alle ondernemers die actief zijn in de markt. Hun inkomsten liepen extreem terug naar praktisch nihil terwijl de kosten voor een groot deel doorlopen. Dat hakt er flink in zeker als de lockdown over een langere termijn moet worden volgehouden. Persoonlijk denk ik dat de versoepeling voor de transport en vervoer sector te vroeg komt en te ruim is geregeld. Maar de economische schade is groot en de regering probeert deze enigszins te beperken. Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Algemeen

We worden steeds dommer: waarom ons IQ over het hoogtepunt heen is

‘Westerscheldetunnel kan eerder tolvrij’

Westerscheldetunnel wordt niet tolvrij

Automobilisme

Verkeersdrukte bijna terug op normaal niveau, maar files blijven uit

Europese autoverkoop in mei ruim de helft lager dan een jaar eerder

Tesla bouwt een vijfde minder auto’s na gedwongen sluiting fabriek

Tesla overvleugelt Toyota als duurste autofabrikant

Aandeel Tesla bestaat 10 jaar: waarde steeg ruim 4000 procent

Wie nu elektrische auto koopt kan subsidie aanvragen

Run op subsidie elektrisch rijden, pot voor nieuwe auto’s al bijna leeg

Drukte bij de dealer: ‘Subsidie maakt elektrische occasion interessant’

Planbureaus: ‘slimme spitsheffing’ mogelijke oplossing voor drukte in spits

Luchtvaart

Op vakantie met het vliegtuig? Virus vliegt mee

Vliegverkeer maakt vrije val: vorige maand 97 procent minder passagiers

Officieel advies RIVM: Volle vliegtuigen zijn veilig genoeg

RIVM-experts: ‘Kans dat iemand heel vliegtuig besmet is buitengewoon klein’

Common Sense: Kans dat iemand een hele trein besmet is heel klein, machinist zit in aparte ruimte.

EU steunt verzoek van luchtvaart aan VN om uitstootregels te versoepelen

Steunpakket KLM voor 3,4 miljard, banenverlies onvermijdelijk

20 procent minder nachtvluchten: wat levert dat op en wat kost het?

Piloten KLM moeten 20 procent salaris inleveren

Studie: Temperatuur meten op vliegveld niet genoeg om verspreiding virus te voorkomen

Corendon stelt omstreden Turkije-vakanties uit

Air France volgens Franse minister op de rand van de afgrond

Air France schrapt een op de zes banen

Harde klappen in de luchtvaart: massaontslag bij meerdere bedrijven

Vliegtuigbouwer Airbus schrapt 15.000 banen

Ryanair-piloten accepteren lager loon, minder banen op de tocht

Lufthansa gered van faillissement, Duitse staat wordt grootaandeelhouder

Vlucht geannuleerd vanwege corona? ‘Dat is lang niet altijd de echte reden’

Van Australië tot Zuid-Korea: vanaf morgen mogen EU-lidstaten hun grenzen weer openen voor deze landen

KLM mikt op vijfduizend Europese vluchten in juli, verdubbeling in augustus

Scheepvaart

Cruiseschepen mijden de Verenigde Staten tot zeker half september

Tienduizenden zeevaarders zitten vast op zee, Vlaming op Indische Oceaan doet zijn verhaal

Scheepsbemanningen niet afgelost, ‘Je zit eigenlijk gewoon gevangen aan boord’

Door corona gegijzeld op zee: ‘Dit is wat de sterkste zeeman breekt’

‘Wereldhandel in gevaar door zeelieden die vastzitten op schepen’

Bewoners probleemkanaal: ‘Een groot gevoel van onmacht en constante spanning’

Openbaar vervoer

Onderzoek: nieuwe spoorlijn Lelystad-Groningen goedkoper en sneller

NS: intercity Den Haag-Aken in 2025 haalbaar

Verkoop internationale treintickets krabbelt weer op na dramatische maanden

Ov per 1 juli voor iedereen beschikbaar, ook weer samen in de auto

NS neemt ingrijpende maatregelen om klap coronacrisis op te vangen

Albert Heijn en NS verlengen samenwerking voor stationswinkels

NS krijgt opnieuw alleenrecht om te rijden op landelijk spoorwegnet

Vaker handhaving op mondkapjes in ov, tot nu toe 120 boetes uitgedeeld

Roger van Boxtel vertrekt bij NS, Marjan Rintel volgt hem op

Fietsen

In het buitenland ontdekken ze dankzij corona de fiets

Vraag naar fietsen is hoog, aanbod neemt juist af

Recordaantal elektrische fietsen verkocht in mei

Dit zijn de beste steden voor fietsers

Dit was de update voor de maand juni. Ik probeer het een beetje niet al te negatief te maken. Probeer het dus een beetje positief te zien. Dat valt niet altijd mee. Maar waar staat geschreven at het gemakkelijk dient te zijn? Het leven gaat verder en dat is het toppunt van positief denken. Tenminste zo zie ik dat.

 

 

Geplaatst in mobiliteit, Rubriek | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Temperatuur anomalie voor de maand juni

De maand juni is voorbij. Het is dus tijd voor een update voor deze maand. Wat in deze maand vooral opviel waren de negatieve waarden voor de temperatuur anomalie voor het Zuidpool gebied. Een negatieve waarde wil zegen dat het Zuidpool gebied kouder was dan de gemiddelde waarde voor de maand juni over de basis periode 1979-2000. De afwijking was dusdanig groot dat er een aanpassing nodig was voor de verticale schaal. Dit was al een keer gebeurd voor het Noordpool gebied maar dan in positieve richting.

Laat ons beginnen met het weergeven van globale plaatje van de temperatuur anomalie inclusief de statistieken en kijken of er iets bijzonders aan te zien is;

global-ta-juni

Het lijkt er op dat er sprake is van een golfbeweging voor de gemiddelde waarden voor de globale afwijkingen. Misschien is hier sprake van een seizoenspatroon. Ik weet het niet maar het behoord tot de mogelijkheden.

Laat ons nu kijken naar het gemiddelde en de statistieken globaal en voor de regio’s;

globaal-regio-statistiek-juni

Het is voor een groot deel een herhaling van het patroon dat we al vanaf augustus zien. Het Noordelijk halfrond is warmer dan het zuidelijk halfrond en de tropen zijn vrijwel gelijk aan het globale gemiddelde. Het zijn de beide Poolgebieden die de steeds de grootste afwijkingen laten zien. Meestal heeft het Noordpool gebied hoge positieve afwijkingen en heeft het Zuidpool gebied grote negatieve afwijkingen. Dit is het meest opvallende denk ik van de opwarming van de Aarde. Het gaat mooi gelijkmatig in de meeste regio’s van de Aarde maar dat geldt niet voor de Poolgebieden. Het gaat hier vrij heftig aan toe. In delen van Siberië die binnen de Pool cirkel liggen was het meer dan 38 graden Celsius boven nul. Dat is heel extreem. Dit is het patroon van opwarming dat je dient te verklaren. In het volgende Deel van de serie artikelen ga ik me hier mee bezig houden. Dit hoop ik ergens deze maand nog af te krijgen. Als laatste de ontwikkeling van de gemiddelde afwijkingen globaal en per regio vanaf augustus;

globaal-regio-mean-juni

Hier komt het patroon duidelijk naar voren dat de waarde voor de Tropen vrijwel gelijk valt met die van de Aarde in zijn geheel. Dit hoeft ons niet zo heel veel te verbazen. De Tropen zoals ze door de Site van Climate reanalyzer worden gedefinieerd van 30 graden noorderbreedte tot 30 graden zuiderbreedte komt qua oppervlakte met de helft van de Aarde. Het Noordelijk halfrond had voortdurend een hogere waarde dan het Zuidelijk halfrond. DE beide pool gebieden laten hevige schommelingen zien en het Noordpool gebied heeft meestal flink hogere en afwijkingen dan het Zuidpool gebied. Dit is het voor de update van de rubriek temperatuur anomalie voor de maand juni.

Geplaatst in artikel, Rubriek, temperatuur anomalie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Deel 6 – Verklaring, modelvorming en dataverzameling

Deel 6 – Verklaring, modelvorming en dataverzameling

Deel 1 – De opwarming van de Aarde
Deel 2 – De toename van CO2
Deel 3 – Het verband tussen CO2 en de opwarming van de Aarde
Deel 4a – Broeikaseffect ja of nee
Deel 4b – De opwarming van de Aarde verklaard
Deel 5 – Een 5 zone model voor de Aarde
Inleiding

In deel 5 heb ik de data verzameld voor een voor de hand liggend 5 zone model. Dit model bestaat uit de beide poolgebieden, de beide gematigde gebieden en de tropen. Het bleek heel geschikt om een goed overzicht te geven van de temperaturen en de opwarming van de Aarde, globaal en per zone, voor het hele jaar en per seizoen. Ook het patroon van de opwarming liet zich goed weergeven. Ik sprak de hoop uit dat het ook als basis kon dienen voor een verklaringsmodel. Deze hoop is niet uit gekomen. Het volgend figuur laat zien dat het niet gaat lukken;

tab-1-5-zone-poging

Tabel I a – poging om het 5 zone model als verklaringsmodel te gebruiken

De eerste kolommen lukken nog wel. Maar het gaat mis bij de uit het stralingsevenwicht berekende temperaturen. Omdat er energie transport plaatsvindt van de tropen naar de polen en de berekening daar geen rekening mee houdt hoort de temperatuur zoals berekend te laag te zijn voor de polen en te hoog te zijn voor de tropen. Het blijkt precies andersom te zijn. Het heeft geen zin om hier mee door te gaan. Dit gaat niet lukken. Is het te ruw voor een model om de Aarde op te splitsen in slechts 5 zones. Het werkt zo helaas niet. Hoe nu verder? Uithuilen en opnieuw beginnen. Gelukkig kon ik terugvallen op een eerdere poging tot een verklaringsmodel te komen.
Correctie: Bij nader inzien bleek dat de temperaturen verkeerd berekend zijn. Na correctie voor deze fout bleek het wel te werken maar toen had ik al het nieuwe model plus de noodzakelijke dataverzameling. Misschien dat ik in een later artikel nog terugkom op het 5-zone model. Het werkt iets makkelijker en geeft meer inzicht. De tabel is gewoon een stuk kleiner dan bij het 19 zone model. Omdat het er goed uit ziet alsnog de correcte weergave van het 5 zone verklaringsmodel;

tab-1-correct-5-zone-model

Tabel I b – Correcte weergave 5 zone model

Maar er zijn wel vrij veel verschillen tussen het globale model en het gewogen model en dit kan men niet afdoen met afrondingsfouten. Het is te ruw. Je hebt gewoon meer verfijning nodig om er mee te kunnen werken. Vandaar mijn besluit om toch maar verder te gaan met het ontwikkelen van het 19 zone nieuw model.

Het oude model

Omdat ik niet verder kom met het 5 zone model en je ergens mee moet beginnen ben ik terug gevallen op een ouder model uit de serie Grand Theorie. Dit model hield zich vooral bezig met het verschil tussen de dag en de nacht. Hier heb ik eerst een gemiddeld globaal model gemaakt. Dit voldeed vrij goed. Daarna heb ik dit model opgesplitst naar de breedtegraden. Dit voldeed minder goed. Er waren dusdanig veel problemen mee dat ik het opgegeven heb er mee verder te gaan. Die problemen zal ik dus een voor een te lijf moeten gaan en proberen op te lossen. Laat ik beginnen met een korte beschrijving van het oude model.
De Aarde wordt op twee manieren weergegeven. De eerste manier is globaal. Hier wordt gekeken naar de gemiddelde waarden van de variabelen die van belang zijn. Deze gemiddelde is ook het gemiddelde voor een heel jaar. Het kent geen seizoenen en er is geen enkele dag in het jaar waarvoor het geldig is. Het lijkt heel abstract en theoretisch maar het werkt verrassend goed. De gemiddelde temperatuur van de Aarde is heel goed en heel eenvoudig te bepalen uit een handjevol variabelen dat nodig is voor een heel simpel Stefan-Boltzmann model. Met behulp van dit model wordt de temperatuur in stralingsevenwicht bepaald en vergeleken met de temperatuur zoals die uit metingen is vastgesteld. Het model werkt en dat is eigenlijk alles wat van een model verlangd kan worden dat gebaseerd is op wetenschap waarvan er geen twijfel bestaat dat het theoretisch juist is. De heren Stefan en Boltzmann behoorden tot de knapste koppen van een gouden generatie van theoretische natuurkundigen waar ook Einstein deel van uitmaakte.
Bij de tweede manier gaan we proberen om dichter bij de echte wereld te komen door het globale geheel op te splitsen in delen. In dit geval zijn de delen 19 zones van breedtegraden. Dit ziet er als volgt uit;

tab-2-oud-model-max-min-bg

Tabel II – Het oude model uit de Grand Theorie

Dit model levert een reeks van problemen op. Het gaat uit van de maximum en de minimum temperatuur, het gemiddelde er van en het verschil er tussen. Dit levert veel te veel kolommen op. Hier is vast iets dat aangepast dient te worden. Voor wat ik nu wil uitzoeken is het voldoende om ons te beperken tot de gemiddelde temperatuur. Hiermee kan het aantal kolommen aanzienlijk worden gereduceerd en blijft er meer ruimte over voor nuttiger informatie om weer te geven. Ook is het niet nodig om twee kolommen er op na te houden voor de gewichten van de breedtegraden. Weging 1 is al verwerkt in weging 2. Ook hier kan een kolom weg. Dat ruimt al vast flink op.
Bij het opsplitsen van het globale model in breedtegraden krijg je een reeks van complicaties die een voor een uit de weg dienen te worden geruimd wil je verder kunnen gaan met het onderzoek. Het is een beetje heel technisch verhaal maar het is toch nodig voor een beter begrip van het geheel.
De eerste complicatie is dat de som van het geheel geen simpele rekenkundig gemiddelde is. Dat gaat niet werken. De poolgebieden zouden dan te zwaar meewegen en de tropen te licht. Het oppervlakte van de tropen is veel groter dan dat van de poolgebieden. Het zou een veel te lage waarde opleveren voor bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur. Het is dus nodig om dit te corrigeren door wegingen aan te brengen. De weging komt tot stand door toepassen van de volgende formule: 2 * pi * straal Aarde * cosinus(breedtegraad) te berekenen en daar de som van te bepalen. Daarbij moet je rekening houden dat als je begint met de evenaar en een zone van 10 breedtegraden neemt, deze van -5 tot +5 graden loopt. Aan het eind krijg je de zone van de 80 graden. Deze loopt van 75 tot 85 graden. Dan houdt je nog een kapje over van 5 graden. Vandaar de eerste weging. Als je met beide weegt klopt het een stuk beter. Het vrij geringe verschil tussen de gewogen gemiddelde en het globale gemiddelde is te wijten aan afrondingsfouten. Alleen in een ideale wereld vallen die allemaal tegen elkaar weg. In de werkelijkheid zelden of nooit. Maar dat is van geen belang en kan blijven staan. Daarmee is het eerste probleem opgelost. Maar voor ieder probleem dat je oplost duikt wel weer een nieuw probleem op. Dat is het leuke van onderzoek. Je hoeft je geen moment te vervelen. Een prima manier om de lockdown door te komen.
Het volgende probleem is hoe te bepalen hoeveel zonne-energie de breedtegraden krijgen. Globaal is het simpel. Je past de cirkel methode toe; Je neemt een doorsnede door het midden van de Aarde. Dan krijg je een cirkel met oppervlak pi * straal Aarde *straal Aarde ofte wel Pi * R^2 met zonne-intensiteit TSI. Die verdeel je over het oppervlakte van de aardbol; 4*pi * R^2 . Het resultaat is als volgt ; pi * R^2 * TSI / 4*pi*R^2 = TSI/4. Dit is eenvoudig genoeg. Maar hoe bepaal je dit voor de breedtegraden? Is er een methode voor? Ja, die is er. Het is de Lamberts cosinus regel. Voor de gemiddelde waarde per jaar voor een breedtegraad is de zonne-energie ZE-BG = cosinus(BG) * TSI. Maar als je dit per breedtegraad uitrekent en hier het gewogen gemiddelde van berekent blijkt dit groter te zijn dan het globale gemiddelde van TSI/4. En dat mag niet. Je overtreedt hiermee een belangrijke natuurwet namelijk de Eerste Hoofdwet van de Thermodynamica en die zegt dat; Energie kan niet uit het niets te voorschijn komen of in het niets verdwijnen. Het kan slechts van de ene vorm worden omgezet in een andere vorm. Het is geen wet die je ongestraft kunt overtreden wil je nog serieus worden genomen. We hebben hier dus een probleem dat om een oplossing vraagt. Een van de twee waarden is fout maar welke? In een vorig onderzoek nam ik aan dat het gewogen gemiddelde juist was en dus de cirkel methode fout moet zijn. Dat blijkt niet zo te zijn. Dat wil niet zeggen dat het onderzoek verspilde moeite was. Dat is het nooit. Het is net als bij Lenin een kwestie van 1 stap voorwaarts en 2 stappen terug. Als de uitkomst van de cirkel methode juist is moet er iets fout zijn in de manier waarop de zonne-energie voor de breedtegraden wordt berekend. Want al het andere is juist. Er is een correctie nodig voor de manier waarop dit berekend wordt. De correctie bestaat uit de vaststelling dat je met mijn 19 zones eigenlijk te maken hebt met 19 cilinders die een bol benaderen. Hier komt het genoemde onderzoek toch nog te pas. Ik heb omdat het maar weinig extra werk is, ook gekeken of er een regel bestaat voor cilinders. Het antwoord is ja. Het gaat om een algemene regel hoe zonne-energie verdeeld wordt over het cilindervlak. Dat is een cilinder zonder deksel of bodem. Bij de cilinder is er geen cirkel die verdeeld wordt maar een rechthoek met als oppervlakte hoogte*doorsnede. In ons geval H*2*R met een zonne-intensiteit van TSI. Het oppervlak van een cilinder is H * 2* pi * R. Dat geeft dus H*2*R*TSI/H*2*pi*R=TSI/pi. Hiermee kunnen we de Lamberts cosinus regel aanpassen. Het wordt dan per breedtegraad ZE=cosinus(BG)*TSI/pi. Als we nu de berekening maken per breedtegraad en hier het gewogen gemiddelde van bepalen klopt het. Beide uitkomsten, globaal per cirkel methode op een bol en gewogen de rechthoek methode voor een cilinder geeft een gelijke uitkomst en dat is het doel waar naar we streven. Het heeft flink wat tijd gekost voor het kwartje viel maar het valt in het Eurotijdperk niet mee om een kwartje te vinden. Nu dit is opgelost kunnen we verder naar de volgende kolommen van het model.
Het gaat om de kernvariabelen albedo en emissiviteit. Dit is een wat lastige verhaal. Het gaat hier om kernbegrippen van het Stefan-Boltzmann model. Het gaat erom om de fractie van de zonne-energie die weerkaats wordt vast te stellen en de fractie van de door het oppervlakte van de Aarde uitgestraalde warmte die door de top van de atmosfeer weer wordt uitgestraald. Deze beide begrippen zijn niet helemaal los te zien van andere zaken. De albedo wordt beïnvloed door de hoeveel zonne-energie en de emissiviteit wordt beïnvloed door de gemiddelde temperatuur van het oppervlakte van de Aarde. Verder heerst er een evenwicht tussen de hoeveelheid zonne-energie die wordt ingestraald en de hoeveelheid die wordt weerkaatst door de atmosfeer en het oppervlakte en de hoeveel warmte die wordt uitgestraald. De TSI, gemiddelde temperatuur, de albedo en de emissiviteit staan in een onderling verband dat nogal ingewikkeld is. Het is handig om eerst maar eens een energiebalans van de Aarde er bij te nemen. Hiervoor maak ik gebruik van de goede oude Kiehl & Trenberth energiebalans van 1997. Het is een wat verouderde balans maar nog altijd heel bruikbaar. De essentie is niet veranderd met de tijd;

plaatje-4-kiehl-trenberth-1997-color

Figuur 1 – Energiebalans van Kiehl en Trenberth uit 1997

De hoeveelheid zonne-energie is de TSI/4. In dit voorbeeld is de TSI gelijk aan 1368 W/m2. De hoeveelheid zonne-energie is dan 342 W/m2. Hiervan wordt 77 W/m2 weerkaatst door de atmosfeer. Dat geeft een albedo voor de atmosfeer van 77/342 = 0,225. Dat wil zeggen dat 22,5% van de invallende zonne-energie wordt weerkaatst door de atmosfeer. Er wordt vervolgens een hoeveelheid van 67 W/m2 geabsorbeerd door de atmosfeer. Deze hoeveelheid bereikt het oppervlakte niet en kan dus ook niet door het oppervlakte worden weerkaatst. Wat wel het oppervlakte bereikt is 342–77–67 = 198 W/m2. Hier van wordt door het oppervlakte 30 W/m2 weerkaatst. Dat geeft een albedo voor het oppervlakte van 30/198 = 0,152. Dat wil zeggen dat 15,2 % van de zonne-energie die het oppervlakte weet te bereiken wordt weerkaatst. Dit geeft de volgende situatie dat men uiteraard wel de hoeveelheden kan optellen die door de atmosfeer en het oppervlakte worden weerkaats. Dat is 77 + 30 = 107 W/m2. Maar men kan niet de beide albedos bij elkaar optellen. Want 107/342 = 0,313. En de optelsom van de beide albedos is 0,377 en dat geef een behoorlijk verschil met de totale albedo van 0,313. Het is vanwege de absorptie van zonne-energie door de atmosfeer dat de totale albedo veranderd met de hoeveelheid zonne-energie. Dit geeft de Aarde een zelfcorrigerend vermogen tegen het schommelen van de hoeveelheid zonne-energie.
De hoeveelheid zonne-energie gemiddeld per jaar schommelt alleen maar heel gering door variaties in zonne-activeit zoals dat wordt weergeven door variaties in zonnevlekken. Maar als we kijken naar de hoeveelheid zonne-energie per seizoen krijgen we een heel ander beeld. De baan van de Aarde om de zon is geen cirkel maar een ellips. Dat geeft flinke schommelingen per seizoen. In de volgende tabel kunt u zien dat dit ook schommelingen geeft in de totale albedo van de Aarde.
Ook de emissiviteit is niet helemaal onafhankelijk van de andere kernvariabelen van het Stefan-Boltzmann model. Het begrip emissiviteit wat ik gebruik gaat niet over de emissiviteit van het oppervlakte van de Aarde. Die is heel hoog namelijk nagenoeg 1. Dit is ook de waarde die gangbaar is. Het wordt gelijk gesteld aan 1. De hoeveelheid warmte die het oppervlakte uitstraalt is dan alleen nog maar afhankelijk van de gemiddelde temperatuur van het oppervlakte van de Aarde. Dit is iets waar ik ook van uit ga. Maar ik stel ook vast dat de hoeveelheid warmte die de Aarde uitstraalt aan zich niet relevant is. Het gaat om de hoeveelheid warmte die uiteindelijk aan de top van de atmosfeer wordt uitgestraald naar het heelal. En deze hoeveelheid ligt in evenwicht vast. Het is de hoeveelheid zonne-energie die wordt ingestraald minus de hoeveelheid hiervan die weerkaatst wordt. Dat is dus 342-107=235 W/m2. De hoeveelheid warmte die de Aarde uitstraalt bij een gemiddelde temperatuur van 15°C is 390 W/m2. De effectieve emissiviteit, dat is wat er toe doet, is dan 235/390=0,603. Dat wil zeggen dat van de hoeveelheid warmte die het oppervlakte van de Aarde uitstraalt uiteindelijk 60,3 % weer uitgestraald wordt door de top van de atmosfeer in het heelal. Dan pas ben je er vanaf. Op deze manier zijn de de kernvariabelen zonne-intensiteit, die een functie is van de afstand tussen de Aarde en de zon, de totale albedo en de effectieve emissiviteit aan elkaar gekoppeld. De volgende tabel geeft een overzicht hiervan per jaar en per seizoen.

tab-3-jaar-seizoen-sbm

Tabel III – Schommelingen in kernvariabelen Stefan-Boltzmann model

Ondanks de vrij grote verschillen in de zonne-energie per seizoen is er maar weinig verschil in de gemiddelde temperatuur. Dit wijst er op dat de Aarde tot op zekere hoogte een zelfcorrigerend vermogen heeft voor dit soort schommelingen. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat de veel geringere schommelingen zoals veroorzaakt door de zonnevlekken cyclus enig effect kunnen hebben. Dit is een opvatting die door veel klimaatwetenschappers wordt gedeeld.
De emissiviteit van het oppervlakte van de Aarde is standaard op 1 gezet maar is iets lager. Deze iets geringere waarde maakt dat het oppervlakte iets minder warmte uitstraalt. Dit is een noemer effect dat er voor zorgt dat de effectieve emissiviteit wel iets hoger kan worden maar hier door niet lager. Immers de teller is bepaald door de hoeveelheid zonne-energie minus de hoeveelheid die wordt weerkaatst. Voor de emissiviteit heb ik geen idee hoe dit eventueel verandert met de de breedtegraad. Daarom laat ik deze waarde maar gewoon staan. Dit is niet op grond van enige theoretische kennis maar gebaseerd op gebrek daaraan. Het is niet helemaal bevredigend maar het is niet anders. Je kunt geen variabele gaan aanpassen alleen maar omdat dit betere resultaten gaat opleveren. Het model doet ook zo al gekunsteld genoeg aan.
Voor de albedo heb ik wel enig idee hoe dit veranderd met de breedtegraad. Dit heeft te maken met de invalshoek van het zonlicht. Hoe kleiner deze is des te meer wordt er zonne-energie weerkaats. In de tropen is de albedo, de fractie van de zonne-energie die wordt weerkaats lager dan het globaal gemiddelde. In de poolgebieden is het juist hoger. In de gematigde zones is het min of meer gelijk. Voor het vaststellen van de albedo per breedtegraad is een formule. Dit kun je verwerken in de tabel voor de breedtegraden. Voor het jaargemiddelde mag je er van uitgaan dat de invalshoek van het zonlicht gelijk is aan de breedtegraad. Dat is niet zo voor de seizoen. Maar dit komt pas in een volgend deel aan de orde. Ik moet eerste nog een manier vinden hoe dit weer te geven voor de breedtegraden. Nu hebben we alle variabelen gehad voor het Stefan-Boltzmann model. Nu kunnen we aan het rekenen gaan. Zowel globaal en per breedtegraad en via de breedtegraad ook voor het gewogen gemiddelde en kijken wat dit oplevert. Dit resultaat staat in tabel IV en is tevens het nieuwe model dat uit het oude model van de Grand Theorie is afgeleid;

tabel-4-deel-6-ze-et

Tabel IV – Het nieuwe model afgeleid uit het oude model.

Korte beschrijving van het model

In dit model worden twee dingen weer gegeven. Het globale model. Dit gaat uit van gemiddelde waarden globaal. Het is een simpel model en het werkt. Het is aan de hand van dit model dat we verder gaan met de opsplitsing in breedtegraden en kijken naar de uitkomsten voor het gewogen gemiddelde. Deze worden vergeleken met het globale model. Er wordt gekeken wat en of er verschil is tussen beide. Bepaalde waarden die als input voor het model worden gebruikt dienen, nagenoeg, gelijk te zijn. Dat zijn de waargenomen temperaturen, de beschikbare hoeveelheid zonne-energie en de albedo en emissiviteit. Deze zijn inderdaad gelijk. Maar het rekenen is geen doel op zich maar om de waarneming, de temperaturen, te kunnen verklaren aan de hand van de theorie van het Stefan-Boltzmann model. De data die gebruikt werd voor de Grand Theorie bestond uit maximum en minimum temperaturen. Wat in dit model gebruikt wordt is de gemiddelde temperaturen. De data moet opnieuw worden verzameld.

Dataverzameling

Voor de dataverzameling heb ik gebruik gemaakt van de Climate explorer van het KNMI. Daar kun je allerlei data over van alles en nog wat vinden dat betrekking heeft op het klimaat. Het databestand dat gebruikt is is de NCEP/NCAR R1 Van 1948-heden. Het is net als de data die gebruikt is voor het 5 zone model een heranalyse van bestaande data.. Het geeft hetzelfde beeld van de temperaturen en de opwarming van de Aarde en lijkt dan ook heel geschikt. Van deze data is een jaargemiddelde genomen en data per seizoen, dit zowel globaal als per breedtegraad zone. Veel werk maar je hebt nu eenmaal data nodig. Het is de waarneming die je met behulp van het model probeert te verklaren. Bovendien heb je de globaal gemiddelde temperatuur nodig om de effectieve emissiviteit te bepalen. Vanuit de tijdreeks van 1948 tot heden is het gemiddelde afgeleid uit de reeks 1948 tot en met heden en is de opwarming bepaald uit het verschil nemen tussen periode 1, 1950 – 1980 en periode 2, 1990 – 2020. Dit is de zelfde methode die ook gebruikt is vanaf Deel 1 – De opwarming van de Aarde. Nu we het model hebben en de noodzakelijke data kunnen we overgaan tot het berekenen van de gemiddelde temperaturen globaal en per breedtegraad uit gaande van de aanname dat er een stralingsevenwicht bestaat tussen ingaande zonne-energie en uitgaande weerkaatste kortgolvige straling en uitgestraalde langgolvige warmte straling. Als de temperatuur niet of slechts heel gering wijzigt mag men zo’n evenwicht veronderstellen. Is dat ook zo? Daar over gaat de volgende paragraaf.

Berekening van de gemiddelde temperaturen

De berekening van de temperaturen vindt plaats met het Stefan-Boltzmann model voor een stralingsevenwicht. Een stralingsevenwicht verondersteld dat de temperatuur gelijk blijft maar de Aarde warmt op. Volgens de metingen die door de klimaatwetenschappers is opgesteld bedraagt de opwarming iets van 1 graad Celsius per 100 jaar. Is de Aarde dan nog in evenwicht? Strikt genomen niet. Maar 1 graad Celsius in 100 jaar bedraagt “slechts” 0,01 graad Celsius per jaar. Voor de korte termijn, dat is gemiddelde per jaar, mag men aannemen dat de Aarde nog altijd, bij benadering, in een stralingsevenwicht verkeert. De berekening gaat dan als volgt;

I E-in = E-uit
II E-in = (1-α)*ZE
III E-uit = εσ*T-gemeten4

Als je II en III invult in I krijg je de volgende vergelijking;

IV (1-α)*ZE = εσ*T-gemeten4 <=>
T-bereken = 4√ ((1-α)*ZE/ εσ) = T-gemeten

Met;

ZE = Zonne-energie
α = albedo, de fractie ZE weerkaatst
ε = emissiviteit, fractie warmte uitgestraald
σ = Stefan-Boltzmann constante
T-gemeten = Gemiddelde temperatuur uit metingen
T-bereken = Gemiddelde evenwicht temperatuur

Als we kijken naar de berekende waarde van de gemiddelde temperatuur blijkt die voor het globale model heel goed te kloppen. Maar als we kijken naar de breedtegraden en het gewogen gemiddelde zien we opeens grote afwijkingen tussen de gemeten en de berekende waarden voor de gemiddelde temperatuur. Zoals figuur 2 laat zien zijn de verschillen vooral voor de poolgebieden aanzienlijk.

fig-2-verschil-gemeten-bereken-temp-bg

Figuur 2 – Verschil tussen gemeten en berekende temperaturen

Waar ligt dat nu aan? De theorie van het Stefan-Boltzmann model is ouderwets degelijke wetenschap. Daar kan het niet aan liggen. Waar ligt het dan wel aan.?Het is iets dat voor het globale model niet mee telt. En dat is herverdeling van zonne-energie van de tropen naar de poolgebieden. Dit speelt een aanzienlijke rol in het verhaal en daar hebben we nog geen rekening mee gehouden. De hoeveelheid energie die voor een breedtegraad beschikbaar is voor de berekening is zonne-energie plus energietransport dat voor de poolgebieden erbij komt en voor de tropen er af moet. Hierover gaat de volgende paragraaf.

Energietransport tropen poolgebieden

De tropen krijgen meer zonne-energie dan ze kunnen verwerken. Dit overschot gaat naar de poolgebieden die veel minder zonne-energie krijgen. Het energietransport loopt zoals in figuur 3 is weergegeven. Dit is bepalend voor beschikbare energie per breedtegraad;

fig-3--et-tropen-polenide_8

figuur 3 – Energietransport van de tropen naar de poolgebieden

Het zijn vooral de poolgebieden waar dit een heel groot verschil uitmaakt. Met alleen maar zonne-energie zouden de poolgebieden veel en veel kouder zijn dan ze nu al zijn. Voor de tropen maakt het ook wel enig verschil maar niet zo extreem. Dit komt omdat het oppervlakte van de tropen veel groter is dan dat van de beide poolgebieden. Hierdoor wordt de hoeveelheid energie die de tropen afstaan aan de poolgebieden aanzienlijk versterkt. Dit scheelt ongeveer een factor 5. Dat wil dus zeggen dat 1 W/m2 aan energie die aan de tropen wordt ontrokken een extra energie oplevert van ca 5 W/m2 voor de poolgebieden. Dat is een stevige versterking van wat dus een aanzienlijke rol speelt in de energiebalans van de Aarde als je het bekijkt opgesplitst naar de breedtegraad. De hoeveelheid extra energie die er bij of er af gaat kun je berekenen door het Stefan-Boltzmann model hier op aan te passen. De berekening voor de breedtegraden gaat dan als volgt;

I E-in = E-uit
II E-in = (1-α)*ZE + ET
III E-uit = εσ*T-gemeten^4

Als je II en III invult in I krijg je de volgende vergelijking;

IV (1-α)*ZE + ET = εσ*T-gemeten^4 <=>
ET = (1-α)*ZE + εσ * T-gemeten^4

Dit geeft per breedtegraad aan wat er te veel of wat er te weinig is aan energie. De tropen hebben te veel en de poolgebieden komen veel te kort. Als het goed is zou het gewogen gemiddelde van het energietransport per breedtegraad nul moeten zijn. Dat is het niet. Er is een klein maar zeker tekort. En dat kan men niet afdoen met afrondingsfouten. Waar dit aan ligt weet ik niet. Ik vermeld het maar voor de zekerheid. Voor de rest ziet het er best wel goed uit. Nu klopt de berekening van de evenwicht temperatuur ook voor de breedtegraden en daarmee ook voor het gewogen gemiddelde. Het lijkt er op dat het gelukt is om een model te maken dat ook naar de breedtegraden goed lijkt te werken. Het eindresultaat staat weergeven in tabel IV. Met dit model is het mogelijk om een reeks van simulaties uit te voeren die aan kunnen geven hoe zowel de opwarming van de Aarde als wel het patroon van de opwarming verklaard kan worden. Dat is waar dit model voor bedoelt is tenslotte. Dit deel sluit ik af met de vaststelling dat het model bestaat. De simulaties komen in een ander deel aan de orde. Het zou een beetje te veel van het goed worden om dit alles in een enkel deel onder te brengen.

Conclusie

Het is een gelukt om een model te maken dat de temperatuur zoals gemeten weet te verklaren met behulp van een simpel Stefan-Boltzmann model. Het was al mogelijk voor het globale model maar het blijkt nu ook mogelijk als je de Aarde opsplitst naar de breedtegraad. Je hebt een gewogen gemiddelde nodig om de waarneming, variabelen en uitkomsten globaal goed te krijgen. Bij een opsplitsing naar de breedtegraad wordt de Aardbol benaderd door een serie cilinders. Daar moet je rekening mee houden bij het berekenen van de hoeveelheid zonne-energie per breedtegraad. Anders wordt het gewogen gemiddelde groter dan het globale gemiddelde en dat kan nu eenmaal niet. De Eerste hoofdwet van de thermodynamica verbied dit nu eenmaal. De albedo is niet gelijk voor de breedtegraden. Op hogere breedtegraden is het hoger dan het globale gemiddelde en voor lagere breedtegraden is het lager. Voor de emissiviteit heb ik geen idee of en hoe dit veranderd met de breedtegraden. De berekening van de evenwicht temperaturen waar alleen rekening wordt gehouden met zonne-energie laten enorme verschillen zien met de waarneming. Vooral de poolgebieden zouden dan veel kouder zijn. Dit toont het belang aan van de herverdeling van zonne-energie over de breedtegraden. Als we hier voor verrekenen klopt het resultaat. Het levert een model op dat in al zijn eenvoud prima lijkt te werken. Het loont om met dit model verder te gaan en simulaties te verrichten ook loont het om te kijken of het ook mogelijk is om het model aan te passen aan de vier seizoenen. De data hiervoor is voorhanden. Dit zowel voor de temperaturen als wel voor de opwarming van de Aarde. Genoeg data om verder te gaan. Daar zal het niet aan liggen. Maar dit alles is voor een andere keer. Dit artikel is veel langer geworden dan de bedoeling was. Het is niet anders. Zonder uitvoerige uitleg is het voor een ander niet te begrijpen wat je doet.

Literatuur

Climate reanalyzer – Climate Change Institute – University of Main
Climate explorer – KNMI
Een maan met Aardse eigenschappen
Heeft de Aarde nu wel of niet een broeikaseffect – De rekensommen
Solar Radiation Basics – Universty of Oregon
Kiehl & Trenberth – Earth’s annual Global mean energy budget

Geplaatst in artikel | Tags: | Een reactie plaatsen

Update corona curven types

In Nederland en de omringende landen zijn we nu een heel eind op de goede weg. Het is nog niet over maar het is veel minder erg dan het was. De maatregelen hebben een gunstig effect gehad op het terug dringen van het virus. Dit geldt voor de meeste landen in West en Zuid Europa. Helaas is Zweden de uitzondering. Ze deden niet wat de rest wel deed en dat is het toepassen van een intelligente lockdown. Naar het waarom van deze blunder kan ik alleen maar raden. Zoals ik ook alleen maar kan raden hoe de Zweden zo met hun gezondheid laten sollen. Zijn ze daar dan zo blind dat ze niet in de gaten hadden wat er in de rest van de wereld plaatsvindt? Ik weet het niet maar het is diep triest zoals er met mensen wordt gesold. Voor zover West en Zuid Europa. In enkele Oost Aziatische landen gaat het ook vrij goed. Dat zijn dan rijke en goed georganiseerde landen zoals China, Zuid Korea en Japan. Ook in Australië en New Zeeland gaat het vrij goed. In de rest van de wereld gaat het een stuk minder. Het verslechterd met de dag. Het is vreselijk. Laat ons de stand van zaken opmaken met de typen van curven van nieuwe besmettingen per dag. De bron is de site van de John Hopkins Universty;

Type I – De epidemie is nagenoeg over; Dat zijn zoals gezegd de West en Zuid Europese en enkele Oost Aziatische Landen; China, Japan, Zuid Korea en Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, Zwitserland en Oostenrijk en Denemarken. Ook in Australië en New Zealand is het beeld vrij gunstig. Het zijn landen waar men gebruik wenst te maken van het gezond verstand dat we geacht worden te hebben mee gekregen.

Type II – Landen die op de goede weg zijn maar waar het nog niet over is; Groot Brittannië, Portugal, Canada, Singapore, Qatar, Koeweit, Verenigde Emiraten, Servië, Tsjechië en Turkije. Men doet zijn best maar het is een heel hardnekkig virus dat steeds weer oplaait.

Type III – Landen waar het virus stabiliseert. men doet wel het een en ander maar het is niet genoeg. Er is meer nodig en waarom men dit niet wenst in te zien weet ik niet. De landen die in deze fase verkeren zijn; Rusland, Peru, Polen, Wit Rusland en Ecuador. De Wereld en de USA en Zweden waren ook in deze categorie maar zijn inmiddels afgedaald naar lagere categorieën. Het loopt duidelijk uit de hand. Een tweede golf dreigt terwijl de eerste nog niet eens over is.

Type IV – Het aantal nieuwe besmettingen toont een duidelijk stijgende lijn. De stijging is niet exponentieel. Met andere woorden de situatie is nog niet helemaal hopeloos maar best is het ook niet. Wie in zo’n land leeft heeft heel erg pech. Want vluchten naar een ander beter land zit er niet in. De grenzen zitten potdicht voor deze landen . Het is te gevaarlijk om uitzonderingen toe te staan; De landen in deze categorie zijn; Chili, Mexico, Colombia, Pakistan, Indonesië, Saoedi Arabië, Egypte, Bangladesh, Oman, Bahrein, maar ook de USA en Zweden vallen in de categorie.

Type V – De stijging is exponentieel. Dat wil zeggen dat het net lijkt of men helemaal niets doet of weinig zinnigs. Er zijn landen bij in deze lijst die geregeerd worden door een gevaarlijk gek die in een gesticht thuis hoort maar wel gekozen is als zodanig. Iets waar je met je verstand niet bij kunt. De landen zijn; Brazilië, India, Zuid Afrika, Argentinië om er maar een paar te noemen. Het is heel erg maar je kunt er zo weinig aan doen.

En dan is er een nieuwe nog ergere categorie van landen ontstaan. Dat zijn de landen waar de zo gevreesde tweede golf van de pandemie begonnen is en dit vaak nog voor de eerste voorbij is. Hier gaat het heel erg fout. Enkele van deze landen zijn; Iran, Oekraïne, Roemenië, Israël en misschien moet je de USA van Trump de Rampzalige er ook wel toe rekenen. Wat heeft de Amerikanen bezield om deze volstrekte malloot als president te kiezen. Het pleit duidelijk tegen gekozen leiders. Dan nog liever de methode die de meeste Europese landen hanteren. Laat de elite zelf de leiders uitzoeken en ervoor zorgen dat hun macht begrenst is tot die van voorzitter van de ministerraad.

Voor zover de update over het corona virus. Het is jammer dat ik geen beter nieuws heb kunnen brengen maar helaas is daar geen aanleiding voor. Maar om toch een beetje positief af te sluiten. In West en Zuid Europa met uitzondering van Zweden zijn we beslist op de goede weg en is er ruimte voor verdere versoepeling.

Geplaatst in artikel | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Rubriek duurzaamheid – juni

Vandaag gaan we het weer hebben over de stikstof problematiek. Het is een regelrecht hoofdpijndossier. De Politiek worstelt er al jaren mee en veel vooruitgang is er niet. Nederland doet niet genoeg om de aantasting van natuurgebieden te voorkomen. Steeds weer worden de economische belangen voor op gezet en de natuur is dan niet meer dan een sluitpost. Gaat het deze keer anders omdat er corona crisis is? Nauwelijks; Het is business as usual; Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

06/02 – Schouten wil persoonlijk excuses van boeren

05/03 – Onderzoek: stikstofmetingen van het RIVM in orde

01/04 – Boeren boos omdat kabinet ‘zelfs nu stikstofmaatregelen wil doordrukken’

01/04 – Provincie Noord-Brabant biedt excuses aan na opkopen boerderijen

02/04 – Kabinet neemt toch nu klimaatmaatregelen; productie kolencentrales omlaag

04/04 – Brabantse boeren willen niet verder praten over stikstof

20/04 – Kabinet trekt nog 5 miljard uit voor stikstofbeleid

22/04 – Minister reikt weg- en waterbouwsector de helpende hand

25/04 – Milieuorganisaties stappen opnieuw naar rechter vanwege stikstofplannen

29/04 – Twee energiecentrales stoten meer stikstof uit dankzij rekentruc

29/04 – ‘Twee energiecentrales mogen meer stikstof gaan uitstoten dan ze deden’

08/05 – Boerenorganisatie LTO stapt uit ‘turbulent’ Landbouw Collectief

20/05 – ‘Stikstofbeleid kabinet niet voldoende voor herstel natuur’

20/5 – ‘Stikstofaanpak leidt komende tien jaar tot weinig voordeel voor natuur’

05/06 – Rechter: nertsenfokkerijen mogen worden geruimd

08/06 – Advies Remkes: leg halvering stikstof wettelijk vast

10/06 – Omwonenden zijn stankoverlast stallen zat: ‘Het is niet te harden’

10/06 – ‘Het stinkt in Nederland’: burgers dagen staat vanwege overlast megastallen

10/06 – Kabinet kan nertsenbedrijven niet dwingen om te stoppen

10/06 – Ruim 400 boeren met samen een miljoen varkens krijgen ‘stopsubsidie’

15/06 – Commissie: rekensysteem stikstof voldoet niet voor vergunningen

16/06 – 845.000 nieuwe woningen nodig tot 2030 om tekort terug te dringen

17/06 – Coalitie kijkt opnieuw naar stikstofplannen

17/06 – Kabinet past stikstofplannen aan na advies Remkes

17/06 – Kabinet reageert op rapport Remkes: bouwen makkelijker onder stikstofgrens

18/06 – Kabinet bekijkt of bouw bij lage stikstofuitstoot zonder natuurvergunning kan

18/06 – Woonsector roept kabinet op vooral door te bouwen en vraagt om miljarden

18/06 – Woede omdat Baudet minister ‘sluipmoordenaar’ noemt

Het kabinet heeft besloten dat de natuur heel mooi en aardig is maar het mag geen belemmering zijn om veel meer te bouwen dan we nu al doen. Alles voor de economie en de natuurbeschermers moeten niet zo zeuren. Zo gaan de dingen ook in ons land ook in tijden van corona. Wie gedacht had dat alles anders zou worden, denk opnieuw.

Geplaatst in duurzaamheid, Rubriek, stikstof | Tags: , , , , | 2 reacties

Update over de wolven

De wolven zijn de laatste jaren in opmars. Eerst liepen ze Duitsland onder de voet en daarna gingen ze ook naar Nederland en België. Daar lijken ze gezelschap te krijgen van wolven die uit de Alpen op zwerftocht zijn gegaan. Ze voelen zich hier blijkbaar thuis. Dat hoeft niet te verbazen. Tot in de 19de eeuw maakten wolven gewoon deel uit van onze fauna. Daarna werden ze net als zoveel andere soorten uitgeroeid omdat ze schadelijk zouden zijn. Anderen soorten stierven uit door overbejaging, milieuvervuiling of biotoop vernietiging. Sommige soorten zoals de bever werden door de mens weer uitgezet. Wolven wilden daar niet op wachten en gingen zelf op pad. Nieuws over de wolven uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws site;

Voor het eerst in 170 jaar opnieuw een bever in Brugge

Wolf die in Brabant tientallen schapen doodde doorgetrokken naar België

Vogelfotograaf kan Duffelse wolf vastleggen: “Opeens stond hij daar, op amper 50 meter van ons”

Burgemeester Berlaar en Welkom Wolf vragen uitbreiding subsidies wolvenwerende rasters

Wolf bijt koe dood in Berlaar, wolf die toesloeg in Retie was eerste Alpiene wolf in Vlaanderen

Twee schapen doodgebeten in Duffel, naast pootafdrukken wijzen ook deze beelden in de richting van een nieuwe wolf

Hobbyfotograaf André stond oog in oog met wolf: ‘Echt spannend’

Hoe kunnen boeren hun schapen beschermen tegen de wolf?

Zes schapen doodgebeten in Pelt: “Schapenhouders, plaats schrikdraad, want wolven zwemmen”

Wolf valt schapen aan in Brabant, vastgelegd door bewakingscamera

Wolf slaat weer toe: schapen doodgebeten in Drenthe

Het is niet altijd de wolf die schapen dood bijt;

Wolf die schapen doodbeet blijkt… een [loslopende] hond

Vier hooglanders doodgebeten door wolven: ‘Ik geloofde het niet’

Wolvin Noëlla en wolf August verwachten welpen

Wolvin Noëlla heeft welpjes, maar hoeveel is nog niet duidelijk

Vier nieuwe wolven ontdekt in Wallonië: “België wordt een echt Europees wolvenkruispunt”

Schapenhouders moeten wolven gaan weren met stroomdraad

Voor het eerst een wolf gezien in gebied Zuid-Veluwe

Deze exclusieve beelden bewijzen het: wolven op de Noord-Veluwe breiden territorium uit

Nieuwe Kempense wolf steekt als eerste Albertkanaal over

Unieke zaak: Nederlandse jager die wolf doodschoot in Duitsland moet voor rechter verschijnen

Het lijkt er op dat de wolf de corona crisis goed overleefd heeft. Hij is in ons land gekomen en lijkt vastbesloten om te blijven. Natuurliefhebbers zijn er blij mee. Schapen, boeren en jagers beslist niet. Ook het verkeer maakt slachtoffers. Maar voor iedere wolf die sneuvelt komt er zo weer een nieuwe wolf terug. Van mij mogen de wolven. Ze maken vanouds deel uit van onze fauna.

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , | 6 reacties

De impact van corona op de klimaatsverandering

In dit artikel wil ik nader ingaan op de impact die de corona crisis heeft gehad op de klimaatverandering. Hier voor pas ik een simpel stroomdiagram toe. Het begint met de bevolking. Als de bevolking groeit heeft het meer energie nodig voor verwarming, verlichting enzovoort. De volgende stap in het diagram is de economie. Als de economie groeit heb je meer energie nodig. dat leidt tot meer gebruik van fossiel brandstof en dus tot meer CO2-emissies. Deze extra CO2-emissies zorgen ervoor dat het CO2-gehalte toeneemt en dat leidt tot opwarming. Opwarming heeft weer allerlei gevolgen die ik vooral specifiek vermeld voor de Lage Landen aan Zee. Het verhaal bestaat uit een serie links per stap in het stroom diagram. De links komen uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Bevolking of de wel de tol in mensen levens

‘320.000 doden: Wereldwijde sterfte feitelijk 60 procent hoger’

7 miljoen besmettingen, 400.000 doden, maar “coronapandemie wordt nog erger”: waar brandt het vandaag?

In deze link staan grafieken en een animatie die laten zien dat wereldwijd de corona crisis aan het verslechteren is en niet aan het verbeteren. De ellende is nog lang niet voorbij. Gelukkig gaat het in de Lage landen aan Zee wel een stuk beter. Veel beter zelfs.

Wereldwijd meer dan 400.000 coronadoden

Lockdowns redden miljoenen levens in Europa, “een ware tragedie vermeden, maar dit is nog niet voorbij”

In landen zoals Zweden waar geen lockdown is gehouden is de situatie aanzienlijk slechter. Wat heeft de Zweedse regering bezielt om te menen dat ze beter weten dan de rest van de wereld. Ze zijn net de kamergeleerde die op puur theoretische gronden vast stelde dat links rijden veel veiliger is dan rechts. Met deze kennis van zaken ging onze geleerde op weg met zijn auto. Hij kwam niet ver. Hij vloog hoog tegen een tegenligger aan die deed wat iedereen doet namelijk rechts aanhouden. Gewoon doen wat de rest doet is soms veel beter dan uitgaan van wereldvreemde theorietjes van kamergeleerden.

De 10 landen met de meeste coronadoden per inwoner

België scoort heel slecht. Ze zijn eerlijker dan de rest. Eerlijkheid duurt het langst.

De prijs niet van het virus maar vooral de lockdown; De economie in puin

Twaalf weken coronacrisis: wat voelt de economie daarvan?

OESO: Diepste wereldwijde recessie in vredestijd ooit op komst

Wereldbank voorspelt diepste recessie sinds Tweede Wereldoorlog

De Nederlandse bank: 6,4 procent krimp, 700.000 werklozen

Rabobank: economie krijgt ongekend harde klap

‘Coronacrisis kost honderdduizenden Nederlanders hun baan’

Natuurlijk het zijn maar voorspellingen en wie kan er nu in de toekomst kijken. Misschien valt het allemaal reuze mee maar het kan ook heel erg tegen vallen.

Wall Street staat op winst over 2020, Nasdaq op hoogste punt ooit

Rijkste Amerikanen nog veel rijker sinds coronacrisis

Het gevolg is dat er minder energie wordt verbruikt

OPEC+ bereikt overeenstemming over verlenging productieverlaging

Brent-olie stijgt boven $40 per vat

Qatar Petroleum telt 17 miljard euro neer voor tankers voor vloeibaar gas

Gasprijs in twintig jaar niet zo laag als nu

Lage stroomprijs maakt subsidieloos windpark op zee ‘tijdelijk feestje’

Meer duurzame energie opgewekt door zonnepanelengroei en stralend weer

Zonnepanelen niet alleen op daken maar ook op gevels

Energie-investeringen naar historisch dieptepunt door coronacrisis

Minder energie betekent minder CO2-emissies

Onderzoek: Coronacrisis leidt tot grote CO2-daling, maar het is niet genoeg

CO2-heffing kost industrie voorlopig weinig en dat is een slechte zaak!

EU steunt verzoek van luchtvaart aan VN om uitstootregels te versoepelen

Grootste daling in CO2-uitstoot ooit, maar zelfs het stilleggen van de economie is lang niet genoeg

De CO2-uitstoot is flink lager, en niet alleen door coronamaatregelen

Nieuw record voor CO₂-concentratie in atmosfeer ondanks lockdown

Door corona schijnt de zon feller, en dat is zeker niet alleen maar goed nieuws

Klimaatvraag: Zijn vliegtuigstrepen ‘goed’ voor het klimaat?

Luchtkwaliteit verbetert overal, maar het is slechts tijdelijk

Om dat het CO2-gehalte blijft stijgen gaat de opwarming van de Aarde door

Klimaatvraag: Hoe komt het dat de temperatuur stijgt door broeikasgassen?

We hebben de zwakste zon in jaren, maar daar merk je (bijna) niks van

We krijgen een prachtzomer met veel hete droge dagen

April 2020 was warmste aprilmaand ooit, samen met april 2016

Maand mei was warmste ooit

Heel Europa warmt sneller op dan het gemiddelde wereldwijd

Dit kan niet zonder gevolgen blijven

Na kletsnatte winter begint Nederlands groeiseizoen toch weer met droogte

April en mei waren samen nog nooit zo droog sinds 1833, maar hoe komt dat nu eigenlijk? En wat brengt de toekomst?

Droogte: waterstand in Vlaanderen staat laag of zeer laag

Natuur en landbouw hebben nu al onder de droogte te lijden

Meer droogte in Nederland door opwarming, maar geen link met Noordpool

Nieuwste modellen: klimaatverandering leidt wereldwijd tot toename droogten

Droogte in Nederland, voor het derde jaar op rij

Onderzoekers roepen steden op: bereid je voor op (extreme) hitte

Ook de zeespiegel blijft vrolijk door gaan met stijgen

En dan die andere crisis: zeespiegel stijgt in 2 maanden tijd met 2,2 millimeter

Klimaatverandering zorgt voor meer dan alleen maar mooi weer. Het brengt allerlei uiterst vervelende dingen met zich mee. De winters zijn veel te zacht met veel te veel regen. Het voorjaar is warm en droog en in de zomer weet je niet meer waar je het zoeken moet met hittegolf na hittegolf. Misschien is het beter om toch maar de nodige maatregelen te nemen. Ze kosten veel geld;

Klimaatbeleid kost tussen 2020 en 2030 3 miljard euro per jaar

Maar wat kost het als je niets doet?

Geplaatst in artikel, energie transitie, opwarming, Rubriek | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Rubriek mobiliteit juni

Het corona virus lijkt in Nederland en ook de omliggende landen over de top en op de terugweg. Dat wil niet zeggen dat alles weer terug bij af is. Dat is echt niet zo. Daar heeft de crisis te diep ingegrepen. Te veel ook overhoop gehaald. Een kort overzicht hoe we er volgens de Nederlandstalige mainstream online media voorstaan qua mobiliteit;

Algemeen

‘Minder vliegen, minder autorijden: klimaat voor meer mensen belangrijk door corona’

Ernstige geluidsoverlast voor miljoen Nederlanders, gezondheid in gevaar

Slechts een kwart van vakantiegangers gaat toch naar het buitenland

Annuleringsverzekeringen aangepast: tweede coronagolf niet gedekt

Duitsland heft per 15 juni reisverbod op voor Europese landen

Planbureaus: Thuiswerkers kunnen weer één dag per week naar kantoor

Thuiswerk nog lang nodig om chaos op spoor en weg te voorkomen

Klimaatvraag: Hoe ziet het vervoer in onze steden er straks uit?

Automobilisme

Minder verkeersboetes door corona, toch nog 2,5 miljoen

Verkoop van gebruikte auto’s door ov-mijders in de lift

Na een flinke coronadip piekt de verkoop van tweedehands auto’s in mei

Particulieren komen nu in aanmerking voor subsidieregeling elektrische auto

Luchtvaart

Vrachtvluchten in april fors minder geraakt dan passagiersluchtvaart

Zo rustig: je zou bijna op de landingsbaan van Schiphol kunnen slapen

Staatssteun voor luchtvaartsector loopt op tot 123 miljard dollar

We vliegen al weer meer

Vliegtuigen weer gewoon propvol. Ook van de KLM

Vliegschaamte? Hoogopgeleide, milieubewuste stedeling vliegt het meest van iedereen

Waarom vliegen wél veilig is (volgens vliegmaatschappijen)

‘Met mondmaskers en gezondheidscheck weer veilig vliegen’

KLM-toestel vertrekt later vanwege passagier die weigert mondkapje te dragen

Ministers overleggen in Parijs over steun KLM

‘Airbus sluit rechtszaken tegen luchtvaartmaatschappijen niet uit’

Nederlandse vliegmaatschappijen lappen regels nog steeds aan hun laars

Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen mogen weer naar China vliegen

Chinese passagiersvliegtuigen vanaf 16 juni niet meer welkom in VS

Scheepvaart

Haagse horizon gevuld met immense cruiseschepen

Bemanning al maanden vast op cruiseschepen: ‘Erger dan ik had verwacht’

‘Schade aan huizen langs Twents kanaal niet veroorzaakt door werkzaamheden’

Ook na Waddenramp veel mis met belading containerschepen

Schipper krijgt fietsbrug niet onder de brug door

De Donau is 134 kilometer korter en 40 procent smaller dan 150 jaar geleden

Openbaar vervoer

NS klaar voor 1-juni-rooster, personeel krijgt mondkapje en spatscherm

Vanaf 1 juni mondkapjes in openbaar vervoer

Meeste ov-reizigers houden zich aan mondkapjesplicht, ‘wel wennen aan benauwdheid’

‘Druk op ov beheersbaar door thuiswerk en -onderwijs’

Tweedehandsje, deelauto, scooter of e-bike; alles beter dan het ov

Alles rijdt weer, waarom moeten we het ov dan toch blijven mijden?

Auto’s populairder door vrees voor corona in openbaar vervoer

1,5 miljard euro coronacompensatie voor ov-bedrijven

Thalys rijdt vanaf volgende week weer naar Parijs

Fietsen

Angst voor corona zorgt wereldwijd voor extra fietspaden

De meeste dingen zullen wel gauw weer terug bij af zijn maar ik heb mijn twijfels over het openbaar vervoer. Het wordt zo systematisch de nek omgedraaid. Het is regelrechte antireclame die nu plaatsvindt. Het was in de ogen van veel mensen al niet veel. Nu is het helemaal niks meer. Een restcategorie voor mensen die geen keuze hebben maar er toch door moeten.

Geplaatst in mobiliteit, Rubriek | Tags: , , , , | 1 reactie

Temperatuur anomalie voor de maand mei

De maand mei is voorbij. Het rijmt en dat is mooi mee genomen. Tijd voor een update voor de temperatuur anomalie. De bron die ik hier voor gebruik is de website Climate Reanalyzer van het Climate Change Institute van de University of Maine. Je kunt er massa’s informatie vinden over het weer en het klimaat en vooral de klimaatverandering. Bij het veranderen van het klimaat denken we vooral aan het opwarmen van de Aarde en dat meten we met de temperatuur anomalie. Dat is de afwijking van de temperatuur ten opzichte van de gemiddelde temperatuur van een basisperiode. Voor De Climate Reanalyzer is dat de periode 1979-2000.

Laat ons eerst eens kijken naar het globale plaatje;

glob-stat-ta-mei

De temperatuur anomalie voor mei valt iets lager uit dan voor de afgelopen maanden. Is er sprake van een seizoenspatroon? Dat is mogelijk. Maar het kan ook gewoon ruis zijn op een opgaande trend. Men is te snel geneigd om ergens patronen te ontdekken. Ook waar ze helemaal niet blijken te bestaan of puur fantasie zijn. Laat ons nu eens kijken naar de afzonderlijke regio’s;

reg-stat-mei

Het beeld is hier wel duidelijk. De tropen en de beide halfronden volgen keurig netjes het globale patroon maar de poolgebieden gaan alle kanten op. Het is daar heel wisselvallig en meestal erg koud. Het Noordpoolgebied lijkt meer op te warmen dan het Zuidpoolgebied. Laat ons tenslotte eens kijken hoe het plaatje re uit ziet per regio voor de maand mei met alle statistieken erbij;

reg-stat-mei-2

De tropen laten ongeveer het zelfde beeld zien als globaal. Het Noordelijk halfrond is warmer dan het zuidelijk halfrond. Dat is al zo vanaf het begin. En het Noordpoolgebied laat veel meer opwarming zien dan het zuidpoolgebied. Ook is de spreiding rond het gemiddelde veel groter voor de poolgebieden. Ook dit beeld vindt je steeds terug. Voor zover de update voor de maand mei.

In mei legt iedere vogel een ei en wordt de lockdown stapsgewijs weer afgebouwd. Laten we hopen dat dit goed gaat en de voorschriften van de 1,5 meter samenleving zorgvuldig in acht nemen. In West en Zuid Europa is er ruimte voor versoepeling. Het gaat weer de goede kant op.

Geplaatst in artikel, Rubriek, temperatuur anomalie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Update type curven corona epidemie

Het is nu een maand geleden dat ik een artikel heb geschreven over de stand van zaken betreffend het corona virus. Daarbij viel me op dat als je uitgaat van dagelijkse nieuwe besmettingen, landen maar ook de wereld als geheel in een aantal typen van curven zijn in te delen. Van curve type 1 het meest gunstige geval want namelijk bijna geheel voorbij tot curve type 5 waar het heel slecht gaat en het aantal dagelijkse besmettingen nog steeds exponentieel stijgt. We zijn inmiddels een maan verder en het is de moeite waard om een update uit te brengen en te kijken of er vooruitgang is te zien ook aan de hand van de curven. Het antwoord is voor een heleboel landen dat er inderdaad een verbetering is te melden en dat is goed nieuws. Het is zelfs beter nieuws omdat dit ook geld voor ons land en de meeste andere landen in West en Zuid Europa. Er is ruimte voor versoepeling van de lock down en dat is hard nodig. De economie heeft veel schade geleden . Dat was te verwachten. Hele sectoren van de economie werden zonder pardon stilgelegd en dat voor nu al twee maanden. Dat is een heel groot verlies aan inkomen. Er zijn maar weinig mensen in de wereld die zo veel spaargeld hebben dat ze dit kunnen doorstaan. Dat is dus een goed argument om toch te sparen ook al is de rente nagenoeg nihil. Maar laten we eerst eens een blik werpen op de landen en in welk curve type ze nu vallen en dit vergelijken met vorige maand.

Type I – Corona nagenoeg volledig overwonnen. Vorige keer gold dit voor maar 4 landen. Dat waren China waar alles begonnen is, Zuid Korea, Australië en Nieuw Zeeland. De laatste twee landen hadden misschien gewoon geluk. Ze liggen heel afgelegen, zijn dun bevolkt en er komen niet zo heel veel bezoekers. Maar misschien deden ze het gewoon beter en vooral eerder dan de rest. Bij deze groep is inmiddels een reeks van landen bij gekomen; Zwitserland, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Noorwegen, Israël en Japan. Het zijn goed geregeerde landen waar verstandige mensen wonen die snappen dat corona veel gevaarlijker is dan een griepje en de noodzakelijke maatregelen namen. Hier is volop ruimte om de maatregelen te versoepelen. En dat gebeurd dan ook volop.

Type II – Landen die over de top zijn en hard op weg om het virus er onder te krijgen. Maar het is nog niet helemaal over. Er sterven nog dagelijks mensen aan het virus. Deze groep van landen bestond uit Spanje, Italië, Duitsland, Turkije, Portugal en Griekenland. Sommige landen zijn heel zwaar getroffen maar ze zijn nu op de goede weg. Bij deze groep hebben zich een reeks van landen aan gesloten; België, Nederland, Singapore, Denemarken, Frankrijk, Groot Brittannië, Roemenië, Finland en Hongarije. Ook hier zijn landen die zwaar getroffen waren en waar het er een maand geleden slecht uitzag. Maar ze hebben zich hervonden en gedaan wat gedaan moest worden. En met resultaat. Ook hier is voorzichtig ruimte om te versoepelen.

Type III – In deze landen is nauwelijks sprake van herstel. Het aantal dagelijkse besmettingen blijft dag in dag uit even hoog. Dit is de situatie voor de wereld als geheel. De wereld als geheel is een optelsom van landen die op de goede weg zijn en landen waar dat helemaal niet het geval is. We zijn nog lang niet van het virus af. Globaal hebben we nu 5,5 miljoen besmettingen en bijna 350.00 mensen die aan het virus overleden zijn. Dit zijn de officiële cijfers en die onderschatten aanzienlijk. Laat ons kijken naar de landen in dit type; De USA, Polen, Iran waar een tweede golf inmiddels al begonnen is, Canada, Zweden dat weigerde om een lock down in te voeren, Wit-Rusland waar men denkt dat hard wreken en wodka voldoende is en Oekraïne.

Type IV – Landen waar men duidelijk niet genoeg doet om het virus er onder te krijgen. Het aantal nieuwe besmettingen blijft stijgen en dat is een slechte zaak. De landen die tot deze categorie behoren zijn onder anderen; UAE, Indonesië, Koeweit, Colombia, Rusland, Peru, Saoedi Arabië, Pakistan en Bangla Desh. Landen waar men maar beter niet heen kan gaan. Thuis blijven is nog steeds het verstandigste maar steeds moeilijker vol te houden. Gek genoeg wil men ook in deze landen versoepelen terwijl daar geen enkele ruimte voor is. Er zijn juist meer en strengere maatregelen nodig om het virus er onder te krijgen.

Type V – Landen waar het aantal nieuwe besmettingen nog altijd exponentieel toeneemt. Verloren landen, landen met soms gekozen presidenten die openlijk bezig zijn om maatregelen die door lagere overheden worden genomen onderuit te halen. Dit pleit niet voor gekozen bestuurders eerder het tegendeel. Laat regeren over aan degenen die er verstand van hebben. Geef het volk brood en spelen en spelletjes en quizzen. De lijst van deze landen wordt aangevoerd door Brazilië waar een Trump met tropenkolder regeert, India, Mexico, Chili, Zuid Afrika, Qatar en Egypte.

Dan zou je nog een categorie nul kunnen toevoegen. Dat zijn landen die niet of nauwelijks getroffen werden door corona. Vaak zijn dit afgelegen eilandstaten. Deze zijn makkelijk af te sluiten. Men heeft gewoon veel geluk gehad.

Uit dit alles komt een beeld te voorschijn dat West en Zuid Europa hard geraakt is door het corona virus maar uiteindelijk gelukt is om er uit te komen. De prijs is hoog geweest. Een derde van alle besmettingen was in deze groep van landen en ruim een derde van alle overledenen ook. Maar men gaat zoals gezegd de goede kant op. Het zelfde kan men zeggen voor een groep van hoog ontwikkelde en uiterst welvarende landen in Oost Azië.

In Oost Europa gaat het niet goed. Het aantal besmettingen is hoog en stijgt nog steeds.

In de nieuwe wereld gaat het ook slecht. Dit geld voor Noord Amerika, Centraal Amerika en Zuid Amerika. Het verhaal dat het virus slecht tegen de hitte kan is een sprookje. Het virus is overal tegen opgewassen. Er is geen vaccin en geen geneesmiddel. Het enigste wat helpt is een stevige lock down die desnoods maanden wordt volgehouden plus social distances. Maar er zijn te veel idioten die dit niet willen snappen. Wat is het nut van onderwijs als mensen besluiten om dwaas te willen zijn? Maar laten we proberen om met een positieve noot af te sluiten. Er is vooruitgang geboekt in ons land en dat deel van de wereld waarin we leven. Dat is goed nieuws.

Geplaatst in artikel | Tags: , | 1 reactie