Zomertijd en het leven is gemakkelijk?

Een evergreen: Summertime and the living is easy. Maar het afschaffen ervan is weer eens niet gelukt en het was zo eenvoudig geweest. Gewoon in Europees verband afspreken dat we met onze vingers van de klokken afblijven. De EU heeft het volledig verknoeid door te besluiten dat de deelstaten dit maar zelf moeten oplossen. Er kwam heel voorspelbaar een wirwar van voorstellen. De een wilde de zomertijd houden zoals het was, de ander wilde het hele jaar zomertijd en de ander de wintertijd en weer anderen wilden iets dat er tussen in hing. Het ene land dacht dat het parlement dit wel kon regelen en het andere land dacht dat een referendum uitkomst kon bieden. Er waren landen zonder regering en landen met regering maar zonder verstand. Wat is erger. Ik heb geen idee. het enige wat ik weet is dat de klokken weer vooruit dienen e worden gezet voor iets wat totaal zinloos is. Enige links uit de Nederlandstalige online mainstream media;

Zomertijd is ingegaan: klok is afgelopen nacht uur vooruit gezet

Allemaal een uurtje minder slaap, de zomertijd is ingegaan

Zomertijd: ‘Avondmensen kunnen hier wekenlang last van hebben’

Een uur korter slapen: vannacht is de zomertijd ingegaan

Een uur korter slapen: de zomertijd is weer ingegaan

Waarom is het niet gelukt om er vanaf te komen? Zie voor u zelf en wordt niet cynisch. Het is zomertijd en het leven hoort eenvoudig te zijn;

Europees Parlement wil af van het verzetten van de klok

EU-Parlement stemt over afschaffen zomertijd, hoe zinvol is dat?

Groot deel Nederlanders wil het liefst het hele jaar wintertijd

Meerderheid van de Belgen wil altijd wintertijd

Zomertijd blijft voorlopig, discussie over afschaffing te ingewikkeld

Kabinet hakt binnenkort knoop door over zomertijd

EU-parlement wil in 2021 af van klok verzetten

Misschien dat het alsnog wordt opgelost maar bedenk wel dat het leven in de wintertijd verre van eenvoudig zal zijn. Maar laat ons eerlijk zijn. I Never Promised You A Rose Garden.

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , | 1 reactie

Rubriek duurzaamheid

Een update voor de rubriek duurzaamheid met daarin aandacht voor ontwikkelingen die door het Corona virus wat op de achtergrond zijn geraakt. Om te beginnen goed nieuws over de bosbranden in Australië. Deze zijn voorbij. Dit is toch vooral te danken geweest aan de komst van massa’s regen. Een aantal links uit de Nederlandstalige mainstream online media;

Veel bosbranden in 2019, hoogste uitstoot van broeikasgassen sinds 1998

Wat is de oorzaak van de verwoestende bosbranden in Australië?

Klimaatverandering vergroot kans op bosbranden in Australië wel degelijk

Australische deelstaat New South Wales na 240 dagen vrij van bosbranden

Over de formule 1 in Zandvoort. Wat het gezond verstand van de regenten niet voor elkaar kreeg deed het virus voor ons. Het feestje van de sponsors gaat niet door. Ergens ook wel jammer. Het zou mooi zijn geweest om Max verstappen te zien winnen in eigen land maar dat zal dan met een jaar worden uitgesteld;

Team Red Bull al druk in Nederland voor terugkeer F1 in Zandvoort

Verstappen verlengt contract bij Red Bull met drie jaar

Forumule 1-teams mogen door uniek natuurgebied

Formule 1-teams mogen omstreden strandroute Zandvoort gebruiken

Zelfs race-organisator staat niet achter strandroute team Verstappen

Formule 1-maatregel: alle spooroverwegen A’dam – Zandvoort dicht

Formule 1-teams zien af van gebruik omstreden strandroute tijdens GP

Juridische strijd om race Zandvoort kostte overheid al 161.520 euro

Verstappen rijdt eerste ronde op vernieuwd Circuit Zandvoort

Eindhoven hoopt in 2021 of 2022 eerste Formule E-avondrace te houden

Eerste race op verbouwd Zandvoort: ‘Geen idee wat de snelste lijn is’

Klassieke raceauto’s en vintage Formule 1-foto’s in Zandvoorts Museum

19/03 – Grand Prix van Nederland in Zandvoort gaat niet door in mei

Directie Zandvoort begripvol: ‘Slecht als race wel was doorgegaan’

Lammers vindt uitstellen GP Nederland ‘volstrekt logisch’ gezien situatie

Formule 1 vervangt uitgestelde races door virtuele esports-variant

Verstappen gaat niet deelnemen aan virtuele Grands Prix van Formule 1

En daar mee is het F1 gebeuren voorlopig wel afgesloten. Nu nog als laatste een update over de stikstofcrisis. Weer een dossier dat voorlopig wel weer de ijskast in kan. het zal van zelf wel weer terug keren als de Corona crisis is afgewend. Maar dat kan nog wel even duren;

‘Milieuvriendelijke boeren hebben steun en zekerheid nodig’

RIVM: alternatieve stikstofcijfers Mesdagfonds kloppen niet

Lage stikstofuitstoot door boeren klopt toch niet: ‘Verkeerd berekend’

RIVM: Mesdagfonds maakte fouten bij stikstofberekeningen

Kabinet: storten granuliet niet schadelijk, maar wel nader onderzoek

Adviescommissie: stikstofberekeningen voldoende, maar ze moeten beter

Onderzoek: stikstofmetingen van het RIVM in orde

Onderzoek: Stikstofberekeningen RIVM kloppen, verbeteringen zijn nodig

RIVM krijgt een ‘voldoende’ voor stikstofmetingen, maar het moet wel beter

Grapperhaus: maximumsnelheid van 100 geldt als het bord er staat

Brits onderzoek: ‘Autobanden produceren tot 1000 keer meer fijnstof dan benzine- en dieselmotoren’

Dit was het voorlopig voor het onderwerp stikstof. het is voorlopig ook een dossier voor in de vrieskist tot het ergens in het najaar weer te voorschijn komt als een duveltje uit een doosje. Volgende maand wil ik het gaan hebben over luchtverontreiniging en hoe vreselijk slecht dit is voor de volksgezondheid. Spoiler; Roken is gezonder dan wonen in een gebied met zware luchtverontreiniging.

Geplaatst in duurzaamheid, Rubriek | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Deel 3 – Het verband tussen CO2 en de opwarming van de Aarde

Deel 3 – Het verband tussen CO2 en de opwarming van de Aarde

Inleiding

In deel 1 hielden we ons bezig met het in kaart brengen van de opwarming van de Aarde. In deel 2 hielden we ons bezig met de stijging van het CO2-gehalte van de atmosfeer. In dit deel gaan we ons bezig houden met het verband tussen CO2 en de opwarming. Om precies te zijn houden we ons bezig met het gehalte aan antropogeen CO2 van de atmosfeer en de temperatuur anomalie. Want dat is wat we willen weten: Leidt een toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer tot een toename van de gemiddelde temperatuur van het oppervlakte van de Aarde. Is er een verband tussen het een en het ander en hoe ziet dit verband eruit. We beginnen met de tijdreeksen van beide variabelen en kijken vervolgens naar de samenhang tussen deze variabelen en toetsen welke vorm van samenhang het beste overeenkomt met de waarneming. Voor dit doel voeren we reconstructies uit van de temperatuur anomalie aan de hand van het antropogeen CO2-gehalte. Dat is het CO2-gehalte minus de beginstand van voor de industriële revolutie. We sluiten het geheel af met de conclusies en de literatuurlijst.

De tijdreeksen

Laat ons eerst naar het grote verhaal kijken. We hebben een prima tijdreeks van 1850 tot heden van de temperatuur anomalie; De Hadcrut versie 4 plus een verlenging van de tijdreeks voor CO2. De Keeling curve begint pas in 1958 maar er is ook nog zoiets als ijskernen. Die van Law Dome laat het toe om  het begin van de tijdreeks voor CO2 een flink eind terug leggen. Dat levert ons dus het verloop op van CO2 en temperatuur anomalie vanaf 1850 tot heden. Omdat men in de klimaatwetenschap niet werkt met echte temperaturen maar met de afwijking ten opzichte van een basisperiode ligt het voor de hand om dit ook te doen voor het CO2-gehalte. Het natuurlijk gehalte aan CO2 aan het begin van de industriële revolutie lag op 275 ppm. In deel 2 hebben we aangetoond dat de toename het gevolg is van het als maar toenemend verbruik van fossiele brandstof. Het gehalte van het hedendaags CO2-gehalte is dus het natuurlijk gehalte plus wat wij mensen hieraan toe hebben gevoegd.  Het ligt dan ook voor de hand dat men uitgaat van het antropogeen CO2 versus temperatuur anomalie.  Antropogeen CO2 is het echte CO2-gehalte minus het niveau voor het begin van de industriële revolutie. Zoals we in deel 2 kunnen zien komt dit  niveau uit op 275 ppm. Dit geeft het volgende plaatje;

fig-1-tijdreeks-co2-temp-1850

Figuur 1 – De tijdreeksen van antropogeen CO2 en temperatuur anomalie

In dit plaatje is sprake van een exponentiële toename van CO2. In deel 2 hebben we gezien dat dit veroorzaakt wordt door een toenemend gebruik van fossiele brandstoffen. Ook de temperatuur anomalie lijkt exponentieel toe te nemen. Maar zoals we al hebben vastgesteld in het artikel Reconstructie van de temperatuur anomalie uit antropogeen CO2 is dit niet het geval. Het lijkt alleen maar zo omdat de hele periode 1850 tot heden uiteen valt in een aantal deelperioden met soms wel een opwarming en dan weer niet zoals weergegeven in het volgende figuur;

fig-2-tijd-ta-co2

Figuur 2 – Deelperioden met en zonder opwarming vanaf 1850

In iedere deelperiode stijgt het CO2-gehalte maar dat levert niet altijd een opwarming op. Dit wordt in het artikel uitgelegd. Ook in deel 1 – De opwarming wordt dit uitgelegd. Er zijn naast het versterkt broeikaseffect ook nog andere mechanismen werkzaam die soms een opwarmend effect hebben en dan weer een afkoelend effect. Dimming is een uiterst sterk afkoelend effect geweest dat er voor zorgde dat het versterkt broeikaseffect dat wel aanwezig was werd tegengewerkt in de deelperiode van 1945 tot 1975. In de deelperiode van 1975 tot heden was er naast het versterkt broeikaseffect ook nog het mechanisme van brightening met als gevolg dat de opwarming na 1975 weer aanwezig was en wel sterker dan tevoren. Als we willen weten wat het verband is tussen CO2 en temperatuur anomalie dienen we dan ook een deelperiode te kiezen waarin de temperatuur daadwerkelijk stijgt. Dan ligt het voor de hand om ons te beperken tot de deelperiode 1975 tot heden. Deze deelperiode heeft een duidelijk begin en loopt lang genoeg door om zinvol mee bezig te gaan en te kijken hoe het verband eruit ziet tussen CO2 en temperatuur anomalie.

Het verband

De stijging van het antropogeen CO2 verloopt exponentieel maar de stijging van de temperatuur anomalie vanaf 1975 lijkt lineair te verlopen. Het ligt dan ook voor de hand om een logaritmisch verband te veronderstellen. Maar eerder onderzoek naar het verband laat zien dat een lineair verband ook goed voldeed. Welk verband is dan beter? En hoe bepaal je zoiets? Laat ons voorlopig beide varianten van het verband onderzoeken. En kijken wat er beter uitziet en hoe je dit beoordeeld. Is het op het eerste gezicht al duidelijk of heb je een statistische toets nodig en zo ja welke heb je dan nodig? Laten we eerst maar eens weergeven hoe beide verbanden er uit zien;

fig-3-1975-lin-xy

Figuur 3  – Lineair verband antropogeen CO2 en temperatuur anomalie vanaf 1975

fig-4-1975-log-xy

Figuur 4 – Logaritmisch verband antropogeen CO2 en temperatuur anomalie

In beide gevallen lijkt het een goed verband tussen het een en het ander. De R.kwadraten zijn hoog. Maar we zagen al in deel 2 dat dit niet zaligmakend is. Laten we de reconstructies maken van de temperatuur anomalie uit antropogeen CO2 aan de hand van de regressie vergelijkingen en dit weergeven samen met de temperatuur anomalie zoals die is waargenomen vanaf 1975;

fig-5-1975-hadcrut4-lin-log-recon

Figuur 5 – Reconstructie en waarneming temperatuur anomalie

De R.kwadraten zijn allemaal even hoog. Maar zoals we zagen in deel 2 zegt dit niet zo heel veel. Wat we wel zien is dat de reconstructie van de temperatuur anomalie met een lineair verband met antropogeen CO2 een exponentieel verloop geeft van de temperatuur anomalie en dat wordt niet waargenomen. De reconstructie met een logaritmisch verband geeft geen exponentiële toename en dat klopt weer beter met de waarneming. Er is een betere toets om te bepalen welke reconstructie beter voldoet en dat is de som van de residuen. Daarbij wordt voor iedere waarde gekeken naar het verschil tussen de reconstructie en de waarneming. In een ideale wereld geeft dit een reeks plussen en minnen die keurig netjes tegen elkaar wegvallen en een som opleveren van nul. In de echte wereld valt dit een beetje tegen en houd je altijd iets over. Het gaat er nu om om de variant te kiezen die de kleinste som van de residuen oplevert. Laten we de resultaten van ons onderzoek maar eens samenvatten in een tabel en zien wat hier uit komt;

tab-1975-lin-log-ta-vgl

Tabel I – Samenvatting van de varianten

Uit de R.kwadraten kan men niets afleiden. Die zijn voor alle varianten gelijk. De variant met een logaritmisch verband tussen temperatuur anomalie en antropogeen CO2 geeft beter weer wat wordt waargenomen namelijk een lineaire toename van de temperatuur vanaf 1975. Plus dat de som van de residuen voor deze variant kleiner is hetgeen ook een goed argument is om voor deze variant te kiezen. Navraag bij mijn collega’s van Klimaatveranda leert dat men ook de voorkeur geeft voor de logaritmisch verband op grond van de theorie over hoe een toename van het CO2-gehalte leidt tot een stijging van de temperatuur op Aarde. Goede redenen dus om te kiezen voor de variant met een logaritmisch verband tussen antropogeen CO2 en de temperatuur anomalie. Het maakt echter ook uit voor de verwachting die men heeft van de temperatuur anomalie als het CO2-gehalte in de atmosfeer verdubbeld ten opzichte van het niveau van voor de industriële revolutie. Men kan de afwijking ten opzichte van de basis periode van Hadcrut4 gewoon aflezen uit de regressie vergelijking door de waarde voor antropogeen CO2 van 275 ppm in te vullen en aan te nemen dat deze basisperiode ongeveer 0,5°C hoger ligt dan de waarde voor het begin van de industriële revolutie.  Bij een lineair verband geeft dit een te verwachten temperatuur anomalie van 2,64°C maar bij een logaritmisch verband krijg je een verwachte waarde van slechts 1,84°C. En dat is een stuk lager. Dat scheelt een slok op een borrel. De huidige afwijking ten opzichte van het begin van de industriële revolutie schat men op ongeveer 1,10°C. Het maakt dus wel degelijk wat uit wat men als het meest waarschijnlijke verband ziet tussen het CO2-gehalte van de atmosfeer en de gemiddelde temperatuur van het oppervlakte van de Aarde. Hiermee is ons onderzoek afgerond en kunnen we over gaan tot de conclusies.

Conclusies

Als men, zoals gebruikelijk is in de klimaatwetenschap, werkt met het begrip temperatuur anomalie als afwijking van wat de situatie was voor het begin van de industriële revolutie, ligt het voor de hand om dit ook te doen voor het CO2-gehalte van de atmosfeer. Als men aanneemt dat het gehalte aan het begin van de industriële revolutie normaal was, is de situatie daarna een afwijking hiervan. De afwijking van het natuurlijk CO2-gehalte kan men dan beter antropogeen CO2-gehalte noemen namelijk het door toedoen van de mens verhoogde gehalte. Dit komt ook beter overeen met de reeds in de 19e eeuw gedane aanname dat een toename van het CO2-gehalte leidt tot een toename van de temperatuur. Het gehalte aan antropogeen CO2 is het werkelijke gehalte minus 275 ppm.

Uit ons onderzoek blijkt dat het logaritmisch verband tussen antropogeen CO2 en de temperatuur anomalie het beste overeenkomt met de waarneming. Dit heeft wel gevolgen voor de te verwachte stijging van de temperatuur. Die zal lager uitvallen dan voor een lineair verband te verwachte stijging. Bij een verdubbeling van het CO2-gehalte komt men met het logaritmisch verband uit op een temperatuur anomalie van 1,84°C ten opzichte van het begin van de industriële revolutie. De huidige temperatuur anomalie is al in de buurt van 1,10°C. We zijn al een heel eind op weg. Maar of het een verstandige weg is waag ik te betwijfelen. Overigens dient men wel de kanttekening plaatsen dat de temperatuur stijging vanaf 1975 deels verklaard kan worden door het mechanisme van brightening. Als brightening niks anders is dan het omgekeerde van dimming en dit mechanisme over de periode van 1945 tot 1975 sterk genoeg was om het mechanisme van het versterkt broeikaseffect volledig te onderdrukken dan zou het best kunnen zijn dat de klimaat gevoeligheid voor het verdubbelen van het CO2-gehalte een stuk lager uitvalt.

Literatuurlijst

Deel 1 – De opwarming van de Aarde

Deel 2 – De toename van CO2

Brightening vooraf gegaan door dimming

Waarom neemt het verschil tussen dag en nacht toe?

Reconstructie van de temperatuur anomalie antropogeen CO2

Klimaatveranda.nl – Is er bewijs dat CO2-emissies het klimaat opwarmen?

 

 

 

Geplaatst in artikel, opwarming | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Een update over de wolven

Hoe gaat het met onze wolven? Lukt het ze om voldoende voedsel te vinden. Is het hun gelukt om de jagers uit de buurt te blijven? Lukt het de wolven om van de schapen af te blijven? Tijd voor een update over deze nieuwkomers. Een serie links uit de Nederlandstalige online mainstream nieuws sites;

13/11/2017 – Doodgereden dier bij Duitse grens Overijssel vrijwel zeker wolf

06/06/2018 – Zes verschillende wolven bezochten Nederland in voorjaar

08/08/2018 – Roedel wolven komt naar Nederland

10/08/2018 – Wolf in Nederland is ‘kroon op onze natuur’, ondanks problemen voor boeren

24/12/2018 – Tien wolven dit jaar in Nederland, één bijna gevestigd

25/01/2019 – De wolf is bijna gevestigd in Nederland: Is er ruimte voor zo’n roofdier?

18/02/2019 – Wolven officieel terug op de Veluwe

16/03/2019 – De wolf heeft Nederland massaal ontdekt (en er komen er nog veel meer)

26/03/2019 – Experts: Wolven op Veluwe gaan niet naar Nationaal Park Hoge Veluwe

14/08/2019 – Boswachters op Veluwe bekeuren ‘toeristen’ op zoek naar wolven

16/08/2019 – Waar komt dat wolventoerisme op de Veluwe toch vandaan?

27/12/2019 – Vlaanderen is het wolvenkruispunt van Europa: een ambitieus en bindend wolvenplan, het is nu of nooit

31/12/2019 – De nieuwe wolf is een wolvin volgens de eerste beelden: vinden zij en wolf August elkaar om te paren? 

31/12/2019 – Hoe krijgen de ‘Belgische’ wolven een naam?

03/01 – De lastige vragen die niemand durft stellen over de komst van de wolf in Vlaanderen

24/01 – Loopt er na August en Noëlla een derde wolf rond in Limburg? “95 procent kans van wel”

13/02 – Paartijd bij de wolven: krijgen Noëlla en August weldra welpjes?

14/02 – Bekijk hier de eerste beelden van wolvin Noëlla bij daglicht

14/02 – Met vergunning mogen Duitsers binnenkort wolven doden, om boerderijen te beschermen

19/02 – Is er een nieuwe wolf in ons land? En levert dat binnenkort een historisch wolvenkoppel op?

04/03 – Jonge wolf doodgereden op Noord-Veluwe

12/03 – Wolven krijgen hoogste beschermingsgraad in Vlaanderen

Gaat het de wolf lukken om zich in ons land te vestigen? het zal niet eenvoudig zijn. De wolf dient zich aan te passen aan regels en wetten waar het geen weet van heeft. Maar de mens dient zich eveneens aan te passen aan de gewoonten van de wolf waar het ook weinig van weet. Met een beetje goede wil moet het mogelijk zijn om een regeling te treffen. Wolven zijn schuwe dieren die de mens zo veel mogelijk uit de weg gaan. Ze hebben de gewoonte om schapen te eten. Dat kunnen ze niet helpen. Het is de aard van het beestje. Maar daarom hoef je wolven nog niet dood te schieten. Er dient gezocht te worden naar andere wegen die ook ruimte laten voor deze jager die ook recht heeft op een plaats onder de zon.

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Rubriek energie transitie

Het is weer tijd voor een update over de energie transitie. Energie transitie is de overgang van de ene energiebron naar een ander. Het is niets nieuws onder de zon. In een ver verleden gebruikten we vooral brandhout om ons te verwarmen en het eten op te koken. Maar op een gegeven moment was het grootse deel van het bos opgestookt. Men moest toen overgaan op wat anders en ging turf verstoken. Dat ging prima tot men de beschikking kreeg over steenkool. Dat ging veel beter. Dus ging men massaal over op de kolenkachel. Toen vond men een enorme gasbel in Groningen en besloot de regering dat steenkool uit de tijd was en ging men over op gaskachels en fornuizen en daarna op de CV met HR-ketels. Nu raakt het aardgas op en moeten we weer op iets anders overgaan. Zoals u ziet is er niets nieuws onder de zon. De mens is vindingrijk en niets maakt zo inventief dan nood. het breekt wet en gewoonte en tradities. Alles wat nodig is wordt opeens mogelijk. Kijk naar het corona-virus. Wat nu noodzakelijk wordt gevonden was een paar weken geleden nog volstrekt ondenkbaar. Nu is het voor menigeen onvoldoende en moet het hele land op slot. Maar deze blog gaat niet over corona. het gaat niet over politiek. Ik streef geen revolutie na, slechts een noodzakelijk geachte energie transitie van fossiel energie naar duurzame energie. Vandaar een serie links uit de Nederlandstalige mainstream online nieuws sites;

Economie

Twee derde van geïmporteerde goederen gaat weer naar het buitenland

Energie

Saudi Aramco pompt nog meer olie op

Benzineprijs duikt omlaag

Oliekartel OPEC wil olieprijs stutten met productiebeperking

Oliemaatschappijen verliezen bijna helft van hun omzet als we groene stroom tanken in de plaats van diesel en benzine

Klimaatvraag: Waar komt over tien jaar onze stroom vandaan?

Energierekening gemiddeld 170 euro lager dan in 2019

Nog nooit zo veel windenergie als afgelopen stormweekend

Kerncentrale Borssele blijft mogelijk langer open

Groen licht voor reactor in Petten

Vervroegde sluiting dreigt voor kernreactoren Doel 1 en 2

Afschakeling reactor oudste nog werkende Franse kerncentrale gestart

Zonnestroom in China voorbij belangrijk kantelpunt

CO2-emissies

Gemiddelde CO2-uitstoot van personenwagens in Europa opnieuw hoger

CO2-uitstoot daalt met 2 procent: “Hoopvol, maar niet voldoende”

CO2-uitstoot stabiel, daling vooral in westerse landen

Veel bosbranden in 2019, hoogste uitstoot van broeikasgassen sinds 1998

Klimaatvraag: Hoeveel CO2 stoot een mens gemiddeld uit?

Uitbraak coronavirus heeft onverwacht effect: uitstoot broeikasgassen in China is drastisch gedaald

Klimaatvraag: heeft de CO2-uitstoot zijn hoogste punt bereikt?

Opwarming

Januari 2020 wereldwijd warmste ooit gemeten, natuur in de war

Deze winter was in Europa verreweg de warmste ooit

3 graden: winter 2019-2020 is nu al op één na warmste

2019 is definitief het op één na warmste jaar ooit gemeten

2019 was het op een na warmste jaar sinds het begin van de metingen

Het wordt de komende 5 jaar bij ons zeer heet

Afgelopen vijf jaar wereldwijd heetste ooit, ook record voor Europa

Oceanen waren sinds begin metingen nooit warmer dan in 2019

Trend zet zich voort: oceanen waren in 2019 opnieuw recordwarm

Voorbije 10 jaar waren wereldwijd de warmste ooit gemeten, ook 2019 in top 3 van warmste jaren ooit

VN: afgelopen decennium warmste ooit

Gevolg

Na maandenlange ‘herfst’ eindelijk lenteachtig weer op komst

Waterpeil van onze waterlopen en rivieren staat erg hoog, komende dagen worden belangrijk

Het niveau van het grondwater herstelt zich na felle regen de voorbije weken

De voorbije winter telde geen enkele ijsdag: welke trend zien we eigenlijk voor onze winters?

Waarom hadden we drie stormen na elkaar, en waarom blijft het zo hard waaien?

Vijfde storm van deze winter vastgesteld, golven van 4 meter hoog

De winter was nat, winderig en zeer zacht

En hier wil ik het verder bij laten. Laat ik niet meteen de hele emmer met rampzalig nieuws over u heen gooien. Er verandert heel heel door de klimaatverandering en door de noodzakelijke aanpassing in onze levenswijze maar veel dingen blijven het zelfde. Elektrische auto’s hebben nog steeds parkeerplaatsen nodig. En als je niet kunt koken zal dit op stroom net zo min een succes worden. Veel plezier met het lezen van het nieuws. Als we straks allemaal thuis moeten blijven vanwege Covid-19 hebben we tenminste wat te doen. Volg de voorschriften en doe wat het gezond verstand dicteert en het zal voor de meesten van ons hopelijk meevallen. Sterkte allemaal!

 

Geplaatst in energie transitie, Rubriek | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Rubriek mobiliteit maart

Het is weer eens tijd om de rubriek mobiliteit bij te werken. Ook deze maand wil ik proberen om het verhaal positief te houden door de nadruk te leggen wat allemaal mogelijk is en wat al plaats vindt om de CO2-emissies terug te dringen. Een reeks van links uit de Nederlandstalige mainstream online media;

NS: tevredenheid reizigers blijft groeien

ProRail werkt aan nieuwe planningssoftware voor meer treinen

Wordt iedereen beter van lightrail als openbaar vervoer?

Eurostar rijdt vanaf eind april direct van Amsterdam naar Londen

Vanuit de trein, tram of bus op de fiets: 9292 gaat deelfietsen toevoegen

De waterstoftrein rijdt in Duitsland: de (schone) trein van de toekomst?

Groningen showt de eerste waterstoftrein van Nederland

Maakt vlucht meer of minder binnen Europa nu een verschil of niet voor het klimaat?

Het vliegtuig of de trein naar Spanje? Voor de CO2-uitstoot maakt het weinig uit

Last van vliegschaamte? Wat je eet op vakantie veroorzaakt meer CO2-uitstoot dan de vlucht zelf

2019 liep op wieltjes voor MIVB: reizigers reden recordaantal ritten op Brusselse metro’s, trams en bussen

ACM: KLM en Schiphol houden zich aan de regels

Dit zijn de 20 veiligste vliegmaatschappijen (en de onveiligste)

Nederlandse luchthavens verwerken recordaantal passagiers in 2019

Nederlandse satelliet gaat controleren of zeeschepen niet te veel uitstoten

Lowlands bouwt gigantisch zonnepark boven parkeerplaats

Tesla toont nu ook laadpalen van derden in navigatiesysteem

‘Bijna drie kwart bezitters elektrische auto vindt rijbereik voldoende’

Elektrisch rijden: dit moet je weten over de stekkerauto

Nooit een lege accu: alles over laadpalen en snelladers

Elektrische auto van 15.000 euro vanaf volgend jaar op de markt

Duizenden euro’s subsidie maken elektrische auto stukje goedkoper

Hiermee sluit ik deze update van de rubriek mobiliteit af. Veel plezier met het lezen van de artikeltjes in de media. Er is in elk geval in Nederland en België veel aandacht aan het probleem van de klimaatverandering maar ook veel aandacht over hoe iets te doen aan het probleem. De grote lijnen zijn duidelijk. CO2-emissies leiden tot opwarming van de Aarde. Dit levert weinig voordelen op en veel nadelen. De emissies zullen dus omlaag moeten. Dat kost tijd en inspanning maar het loont.

Geplaatst in mobiliteit, Rubriek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Temperatuur anomalie februari

De maand februari is om dus is het tijd om de rubriek temperatuur anomalie bij te werken. Temperatuur anomalie is zoals gezegd de afwijking van een temperatuur ten opzichte van een normaal geachte waarde. In dit geval is de normale waarde vastgesteld over de periode 1979-2000. De gebruikte bron is van de website van Climate Reanalyzer.org.

In het overzicht beginnen bepaalde tendensen zichtbaar te worden. Het valt op dat de temperatuur anomalie voor het noordelijk halfrond iedere keer hoger uitvalt dan die voor het zuidelijk halfrond. Ook lijkt het er op dat de temperatuur anomalie voor de tropen iets lager uitvalt dan die voor het globaal gemiddelde. Dit is niet iedere keer te zien maar er lijkt wel een tendens te zijn. Verder lijkt het er op dat de spreiding rond het gemiddelde voor de beide poolgebieden meestal groter is dan die voor globaal en de andere regio’s die we onderscheiden. Maar dit is evenmin iedere keer het geval. Er kan sprake zijn van een seizoenspatroon voor de beide poolgebieden maar het is niet zeker of we dit ook voor de wel heel korte periode al kunnen vaststellen. Dit kunnen we wel vaststellen in Deel 1 – De Opwarming van de Aarde. Daar is dit seizoenspatroon duidelijk waarneembaar. Waarom dit plaatsvindt weet ik nog niet. Dat komt aan de orde in deel 4 – De verklaringen voor waargenomen opwarming. Dit houdt u dus nog te goed.

Nu de temperatuur anomalie voor februari. Laten we beginnen met het globale plaatje;

glob-ta-stat

De temperatuur anomalie globaal is in de zelfde orde van grootte dan die van de afgelopen 2 maanden. De spreiding rond het gemiddelde valt iets hoger uit. Verder valt er niet zo heel veel aan te zien. Laat ons eens kijken hoe dit er uit ziet als we naar de regio’s gaan kijken;

stat-feb-regio

We krijgen het zelfde plaatje wat we al eerder zagen. Veel spreiding rond het gemiddelde voor de beide poolgebieden en weinig spreiding globaal en voor de overige regio’s. Het Noordelijk halfrond heeft een hogere afwijking dan het zuidelijk halfrond en voor de tropen is de afwijking iets minder dan globaal. het zijn vooral de poolgebieden die sterk afwijken. Ze scoren veel hoger en hebben veel meer spreiding rond hun gemiddelde waarde. Laat ons nu eens gaan kijken hoe de gemiddelde waarden van de afwijkingen er uit zien over de periode dat de waarneming loopt;

gemid-reg-ta

Het is mogelijk at er met name voor de poolgebieden sprake s van een seizoenspatroon. Maar dat is nog niet zeker. Daarvoor zou ik data moeten hebben over een complete kalenderjaar. Dat is nog niet het geval.

Nog een korte uitleg over hoe de website de klimaatzone’s onderscheid en wat voor mogelijk hier in schuilt voor de onderzoeker. Op de website van Climate reanalyzer blijkt dat men de poolcirkels bij 60 graden laat vallen en de keerkringen bij 30 graden. Dit levert 5 klimaatzone’s op voor de onderzoeker. De twee poolgebieden van 60 tot 90 graden, twee gematigde zone’s van 30 tot 60 graden en de tropen van 30 graden noorderbreedte tot en met 30 graden zuiderbreedte. Dat geeft dus 5 zone’s. Voor al deze zone’s kan men data verkrijgen per zone en per maand en per seizoen. Zowel voor de gemiddelde temperatuur als wel in de vorm van temperatuur afwijking. Dit kan men dan verder gaan onderzoeken. Hier ga ik in deel 4 de verklaringen mee beginnen. Maar eerst dien ik nog deel 3 – Het verband tussen CO2 en de opwarming van de Aarde uit te werken. De berekeningen en de plaatjes zijn af Nu nog het verhaal dat het geheel bij elkaar praat. Dat moet dus nog gebeuren. Zo blijf je bezig en hoef je nooit last te hebben van verveling. Veel plezier met het lezen van mijn stukjes. Hopelijk helpen ze u met het verkrijgen van wat meer inzicht hoe de klimaatverandering plaatsvindt.

Geplaatst in artikel, Rubriek, temperatuur anomalie | Tags: , , | 2 reacties