De toename van het kooldioxide gehalte in de atmosfeer is antropogeen – Deel 3

De toename van CO2 in de atmosfeer is antropogeen – deel 3

Inleiding

In de vorige twee artikelen hebben we gekeken naar het algemene beeld van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer en naar de omrekening van kiloton CO2 naar ppm CO2 voor een enkel jaar. In dit deel zullen we kijken naar het beeld voor alle jaren waar ik gegevens over heb. Dat is vanaf 1960 tot en met 2016. We zullen zien dat voor al deze 57 jaren geldt dat de emissie van CO2 veel hoger is dan de toename. Dat wil dus zeggen dat voor al deze jaren geldt dat de toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer antropogeen is geweest, dat wil zeggen door toe doen van de mens. We zullen een onderscheid maken tussen de begrippen natuurlijk CO2 en antropogeen CO2. Voor al deze jaren geldt dat de toename van CO2 gelijk is aan de emissies van CO2  minus de uitval van antropogeen CO2. We zullen vaststellen dat er 2 manieren zijn om CO2-uitval te definiëren. Op het eerste gezicht zal het lijken of het niks uitmaakt hoe je de CO2-uitval definieert maar het maakt wel degelijk een groot verschil uit.

Lees verder

Advertenties
Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , | 3 reacties

Klimaatverandering en de mainstream media in Nederland

Ik heb een nieuwe bladzijde toegevoegd op mijn blog. Op deze bladzijde wil ik proberen om aan te geven dat de mainstream media in Nederland een duidelijk beeld proberen te geven van klimaatsverandering. Er wordt vrij veel aandacht aan gegeven en men lijkt geneigd te zijn om klimaatverandering als wetenschappelijk bewezen te beschouwen. Het is niet een kwestie van de mening van alarmisten en activisten versus die van ontkenners. Klimaatverandering is voor de Nederlands mainstream media een feit. Het wordt dan ook meestal weergegeven in de wetenschappelijke bijlage en die is een beetje verborgen. Via deze bladzijde wil ik proberen om het nieuws over de klimaatverandering wat beter zichtbaar te maken. Het is geen uitgebreide analyse van wat de media brengen. Het is slechts een lijst van verwijzingen naar de websites zelf. Het resultaat van een maand turfen. Handig voor iedereen die geïnteresseerd is in klimaatverandering en wat dat voor ons kan betekenen.

Geplaatst in opmerking | Tags: , , , | 2 reacties

De toename van het kooldioxide gehalte in de atmosfeer is antropogeen – Deel 2

Inleiding

In dit artikel gaan we proberen om de kool-dioxide emissie van kiloton (gewicht) om te zetten in ppm = parts per milion (volume). Dit om uit te zoeken of de toename van kooldioxide inderdaad door de mens is veroorzaakt. De emissie van kooldioxide moet dan minstens genoeg zijn om de toename te verklaren. Voor de omzetting van gewicht in volume gebruiken we het begrip molair volume. Dit is het volume dat een mol gas in neemt bij een gegeven druk en temperatuur. Een mol gas is de massa die overeenkomt met de molecuulmassa van in dit geval kooldioxide in grammen. We gaan dan ook de kooldioxide emissie die gegeven is in kiloton omrekenen in grammen en deze delen door de molecuulmassa van kooldioxide. Dit levert ons de hoeveelheid mol op en dat vermenigvuldigen we dan met het molair volume. Dit volume vergelijken we met de inhoud van het deel van de atmosfeer waarin de kooldioxide emissie plaats vindt en dat is de troposfeer. Dat is een schil die om de Aarde ligt. Als alles goed gaat levert dit ons de kooldioxide emissie op in p.p.m. Dan kunnen we gaan kijken of dit inderdaad genoeg is om de toename van het kooldioxide gehalte van de troposfeer te verklaren. We gebruiken hiervoor eerst de data voor één jaar. Als het voor  één jaar lukt zullen we in het volgend artikel dit ook uitzoeken voor de overige jaren waarover data voor handen is.

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , | 4 reacties

Mijn paashaas en ik

Er was eens een paashaas
Een mooier exemplaar bestond er niet
Maar nu is hij dood, helaas

Overleden, in stukken gehakt
Een onvoorstelbaar bloed vergiet
Zijn hoofd er finaal afgehakt

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Midden in de vastentijd, verdriet
Ik zal nog lang om hem treuren

Hij was niet erg aaibaar
Het echter wel onweerstaanbaar
Hij was van chocola…

Geplaatst in gedicht | Tags: | 4 reacties

De toename van het kooldioxide-gehalte in de atmosfeer is antropogeen – Deel 1

Een bewering die vaak wordt gedaan. Maar hoe weten we nu zo zeker dat dit inderdaad zo is? Er is onderzoek gedaan en er zijn allerlei metingen gedaan. Ongetwijfeld is dit het geval en daar heb ik ook nooit aan getwijfeld maar hoe kunnen we nu zo zeker zijn dat de toename van het kooldioxide-gehalte in de atmosfeer antropogeen is, dat wil zeggen door de mens veroorzaakt?

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , | 3 reacties

Een tweede reeks van artikeltjes

De webmaster van deze blog is voornemens een tweede reeks van artikeltjes te publiceren. Net als de vorige reeks komt ook deze reeks voort uit een verzameling van veelal losse notities die ik de afgelopen maanden heb verzameld in mijn nimmer eindigende speurtocht naar het klimaat en dan met name de klimaatverandering. Deze reeks gaat niet zozeer over het broeikaseffect maar over het broeikasgas kooldioxide ook wel CO2 genoemd.

In het eerste artikeltje gaan we bekijken of het mogelijk is om aan te tonen dat de toename van kooldioxide inderdaad door de mens is veroorzaakt dus antropogeen is. Daarvoor kijken we naar de emissies in gewicht en rekenen dit om naar volume. Zo komen we van tonnen CO2  naar p.p.m.v dat wil zeggen het aantal deeltjes per miljoen. Dat is de eenheid waarin het CO2 gehalte in de atmosfeer wordt weergegeven. Hiervoor gebruiken we het begrip molair volume. Dat is het volume dat 1 mol kooldioxide inneemt onder atmosferische condities.

Het tweede artikel is een poging om te zien of we de toename van het CO2 gehalte in de atmosfeer kunnen beschrijven met een heel simpel model waarin we de CO2 emissies gebruiken en kijken wat er gemiddelde van blijft hangen in de atmosfeer. Dit deel dat blijft hangen wordt ook wel de airbornfractie genoemd. We zullen kijken of het model goed voldoet. Dat wil zeggen goed genoeg om een derde artikel hier aan toe te voegen.

In het derde artikel worden een aantal scenario’s verkend over mogelijke CO2-emissies en hoe zich dit vertaald naar het toekomstige CO2 gehalte van de atmosfeer voor veel genoemde tijdstippen als halverwege deze eeuw en het einde van deze eeuw. De scenario’s zijn doorgaan zoals het de afgelopen zestig jaar is gegaan, beperking van de emissies op huidig hoog niveau en een schatting van wat nodig is om de stijging van het CO2 gehalte tot staan te brengen. Omdat, zoals in de reeks artikeltjes over het broeikaseffect is aangetoond, kooldioxide een broeikasgas is, zal een stijging van het CO2 gehalte leiden tot een verdere temperatuurstijging. Althans daar is 97 tot 99 procent van alle klimaatwetenschappers van overtuigd en wie ben ik om dat niet te vinden.

Dit is de reeks die ik het komende halfjaar hoop te publiceren. Je moet er wel de tijd en gelegenheid toe hebben. Tot nu toe is dit redelijk gelukt.

Geplaatst in artikel, opmerking | Tags: , , | 2 reacties

Zoals belooft een nieuw gedicht.

Op de vlucht!

Exoten uit ontheemde landen
Neerstrijkend op vreemde stranden
Ze trekken in grote getale
Geruchten doen zingend hun verhalen

Ze overtreden grenzen en wetten
Kan dan niemand dit beletten
Sommigen kunnen niet eens vliegen
Ze doen niets dan liegen en bedriegen

OK, ze zijn dan op de vlucht
te land, te zee en door de lucht
Maar bij God en al zijn geboden
Dit is toch hartstikke verboden

Wat moeten we toch met al die vogels
Trakteer ze op schroot, haat en kogels
Aldus sprak de borreltafelende man.

Mijn inzending voor de Willem Wimink dichtwedstrijd 2016

 

Geplaatst in gedicht | Tags: , , | 1 reactie