Rubriek energie transitie februari

Energie transitie is een duur woord voor de overstap van de ene energiebron naar een andere. Het lijkt misschien heel eng om te doen maar ons land heeft in het verleden al diverse energie transities door gemaakt. In de Middeleeuwen raakten onze bossen op. Hout werd te duur om te verstoken. Het was nodig voor het bouwen van huizen en schepen. Hierdoor gingen we over op het gebruik van turf als brandstof. In de 19e eeuw raakte turf ook op en gingen we over op steenkool. Deze werd eerst geïmporteerd uit Duitsland en Engeland en kwam later uit Zuid Limburg. De steenkool uit Zuid Limburg is niet op. Er ligt nog volop in de grond maar in Groningen ontdekten we een van de grootste aardgasvelden van de Wereld. Dus gingen we over op aardgas. Dat is veel schoner dan kolen en levert de staat ook veel meer geld op. Je ziet het energie transities zijn niet nieuw en zijn geen Groen Links complot om ons geld uit de tuk te kloppen. We hebben al deze transities overleefd. Waarom zou de overgang van fossiel energie naar duurzame energie opeens niet kunnen lukken? Waar een politieke wil is vindt de samenleving haar weg.

Een aantal links uit de Nederlandstalige mainstream media die iets van doen hebben met de overgang van fossiel brandstof naar niet-fossiele;

Wereldbank steekt 200 miljard dollar in strijd tegen klimaatverandering

Scherper toezicht op geothermieputten vanwege lekkagegevaar

Kunnen we de opwarming van de aarde tegengaan zonder kernenergie?

Belgische kernreactoren Doel en Tihange vanaf dinsdag weer in bedrijf

Frankrijk behoudt kerncentrales tijdens eerste termijn Macron

Kernafval door terreurdreiging later of zelfs helemaal niet naar Ahaus

50 procent meer zonnestroom in 2018 opgewekt

Het stroomnet is vol: stop op nieuwe zonnecentrales

‘Banken investeren veel meer in fossiele dan in duurzame energie’

Wiebes: Gaswinning Groningen daalt fors vanaf 2023

Wet om negen grootste verbruikers van Gronings gas af te halen

Russische ambassadeur: ‘Gaslevering is puur commercieel’

Russische ambassadeur: Russisch gas goedkoper voor Nederland

Consumentenprijzen in 2018 flink gestegen door duurder stroom en gas

Prijs van energie afgelopen tien jaar met 14 procent gestegen

Kabinet zegt geen compensatie energienota toe, Kamer is verontwaardigd

Provinciale Statenverkiezingen 2019. Pak ze terug!

Hiermee sluit ik de rubriek energie transitie voor februari af. Ik hoop dat u evenveel plezier beleeft aan het lezen van de stukjes als ik aan het verzamelen van de links.

Voor de liefhebbers ervan wens ik een prettig Carnaval. Moge u er veel lol aan beleven!

 

Advertenties
Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Rubriek mobiliteit februari 2019

Een update voor de rubriek mobiliteit. Mobiliteit is de essentie van ons bestaan. Onze huidige levenswijze is onbestaanbaar zonder het vermogen om je van A naar B te verplaatsen. Het gaat over vervoer en transport van mensen en goederen. Per spoor, over de weg, over het water en door de lucht. Het gaat om fysieke vormen van verplaatsing. Het stipt de problemen aan met mobiliteit en de te nemen maatregelen.

Het gaat over een reeks van links uit de Nederlandstalige mainstream online media;

Over de weg:

Voorlopig geen snelheidslimiet op Duitse snelwegen

Er wordt steeds meer extreem hard gereden op snelwegen

Steeds meer steun voor rekeningrijden

‘Meer dan helft Nederlanders voor vorm van rekeningrijden’

Adviseur Europees Hof: Duitse tolheffing is niet discriminerend

Vooral rijken profiteren van subsidie elektrische auto’s

Elektrische auto voor de meeste mensen nog steeds te duur

Laadpaalklagers remmen groei elektrisch rijden

Door de lucht:

Grote plannen: “Schiphol op zee is financieel haalbaar”

Overleg over groei van Schiphol lijkt op mislukking af te stevenen

‘Opening Lelystad Airport in 2020 wordt steeds ingewikkelder’

Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens

Minister: vliegveld in zee heeft meer nadelen dan voordelen

Met het Openbaar Vervoer:

Pas over dik tien jaar echt sneller met de trein naar Berlijn

Reizigersclub boos over aangepaste dienstregeling om paar centimeter sneeuw

Twitter lacht zich een kriek: “Code geel noemden we vroeger gewoon januari”

Staatssecretaris: ‘Elke 10 minuten trein tussen negen grote steden in 2040’

Tien keer per week valt een hsl-trein stil ‘en niemand weet waardoor’

Nederlandse Spoorwegen bestellen 88 extra sprinters

Over het water:

Derde kolk Beatrixsluis geopend: Nederland weer knap stukje waterinfra rijker

Dit was het weer voor deze maand. Overdaad schaadt. Ook in de politiek schijnt men hier over eens te zijn:

CDA-lijsttrekkers: Nederland moet niet doorslaan in klimaatambitie

 

 

 

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , , , , , | 4 reacties

Het broeikaseffect bestaat wel

Het broeikaseffect Bestaat wel

Inleiding

In dit korte artikel zal ik de vraag of het broeikaseffect wel bestaat proberen bevestigend te beantwoorden. We zullen zien dat het mogelijk is om het door mij ontwikkeld model dusdanig om  te werken dat het mogelijk is om het Broeikaseffect aan te tonen en ook om de sterkte ervan vast te stellen. Daar voor is het nodig om het door mij ontwikkeld model om te zetten in een reeks formules. Deze gaan we eerst gewoon uitrekenen en dan pas proberen te interpreteren, dat wil zeggen uit te zoeken of de berekeningen betekenis hebben. Daarbij zullen we vaststellen dat de uitkomsten vermoedelijk wel degelijk iets betekenen. Voor de Maan zullen we vaststellen dat het meer energie uitstraalt dan op grond van instralende zonne-energie te verwachten valt. Voor de Aarde zullen we vaststellen dat het juist minder uitstraalt. We lanceren de stelling dat we hieruit kunnen afleiden dat de Aarde een broeikaseffect heeft. Het is dus met andere woorden warmer op Aarde dan men op grond van de in gestraalde zonne-energie zou verwachten. Tevens zullen we de omvang van het broeikaseffect vast kunnen stellen. Ook zullen we een poging wagen om iets zinnigs te zeggen over het versterkt broeikaseffect.

Afleiding vanuit het model

We beginnen met het afleiden van de benodigde formules uit het door mij ontwikkeld model van Stefan-Boltzmann voor real bodies zoals de Aarde en de Maan. Het model is al in een eerder artikel uitgewerkt. Het is dan ook niet nodig dit nog een keer te doen. Ook voor real bodies geldt dat in evenwicht ingaande energie gelijk is aan uitgaande energie;

I          E_in = E_uit en E_in alleen aan de dagkant

II         E_in = (1-α)*0,5*TSI

III       E_uit = E_uit_dag + E_uit_nacht

IV       E_uit_dag = ε * σ * T4_dag en  E_uit_nacht = ε * σ * T4_nacht

Substitutie van II en IV in I geeft;

V         (1-α)*0,5*TSI = ε ( σ * T4_dag + σ * T4_nacht) <=>

VI       (1-α) = ε [( σ * T4_dag + σ * T4_nacht)/ (0,5*TSI)] <=>

VII      (1-α) – ε [( σ * T4_dag + σ * T4_nacht)/ (0,5*TSI)] = 0

Met;    E_in is de in gestraalde energie

E_uit is de uit gestraalde energie

α is de albedo of te wel het weerkaatste deel van de in gestraalde energie

ε  is de uitgestraalde energie als fractie wat een black body bij deze temperatuur uitstraalt

σ is de Stefan-Boltzmann constante

TSI is de zonneconstante op 1 AE

T_dag is de gemiddelde temperatuur van de dagkant

T_nacht is de gemiddelde temperatuur van de nachtkant

De variabelen zijn allemaal gemeten waarden die regelmatig in de door mij geschreven artikelen zijn benut. Het zijn afgeronde waarden omdat met cijfers achter de komma een nauwkeurigheid wordt gesuggereerd die niet overeenkomt met de precisie van de schattingen uit diverse metingen en modelberekeningen. In de volgende paragraaf gaan we over tot berekening van de formules.

Rekenkunde

Als eerste gaan we formule VII berekenen. Dit doen we voor zowel de Aarde als de Maan. We willen weten in hoeverre de uitkomst inderdaad nul is of redelijk in de buurt komt van nul. Verder willen we weten wat de term oplevert binnen de rechte haken. De uitkomst staat in tabel I;

tab-1-form-vii

Tabel I – Berekening van formule VII voor de Aarde en de Maan.

Ik ben geneigd om te zeggen dat de uitkomst dicht genoeg bij nul staat om als nul te worden beschouwd. Dit ben ik vooral omdat de uitkomst voor de Aarde veel dichter bij nul uitkomt dan die voor de Maan. De data voor de Aarde is in veel opzichten veel nauwkeuriger dan die voor de Maan. Voor de Maan is het denkbaar dat met nauwkeuriger data dan ik tot mijn beschikking heb formule VII gelijk wordt aan nul.  Rekenkundig is de uitkomst voor formule VII gelijk gezet aan nul. Wat echter ook interessant is, is de term die in formule VI en VII tussen rechte haken achter de emissiviteit ε staat. Deze is voor de Aarde beslist groter dan 1 en voor de Maan lijkt het kleiner te zijn dan 1. Nu is het mogelijk dat de uitkomst voor de Maan gelijk zou kunnen zijn aan 1. De data voor de Maan is lang niet zo nauwkeurig dan voor de Aarde maar voor de Aarde is het onwaarschijnlijk dat de uitkomst 1 zou kunnen zijn bij nauwkeuriger data. Het zou dus kunnen dat we betekenis kunnen hechten aan de uitkomsten. Laat ons eens proberen om de betekenis te achterhalen dat wil zeggen laat ons de uitkomsten interpreteren.

Interpretatie van de uitkomsten

Als we vergelijking VII op nul stellen dan is vergelijking VI waar. Wat aan de ene kant van de vergelijking staat is gelijk aan wat aan de andere kant staat. Hoe kunnen we deze uitkomst interpreteren? Laat ons beginnen met een kort verhaal over het Stefan-Boltzmann model en iets vertellen over over black bodies, grey bodies en real bodies.

Het Stefan-Boltzmann model is oorspronkelijk bedacht voor black bodies. Dit zijn theoretische voorwerpen die in staat zijn om alle straling die op hun valt te absorberen. De weerkaatsing ook wel de albedo genoemd is nul. Deze geabsorbeerde stralingsenergie wordt volledig uitgestraald. De emissiviteit is met andere woorden gelijk aan 1. Als we dit invullen in formule VI krijgen we het volgende resultaat;  1 – 0 = term * 1. Dat wil zeggen dat de term voor black bodies exact gelijk is aan 1. Dit soort voorwerpen bestaan zoals gezegd alleen in de theorie en kunnen in het laboratorium redelijk goed benaderd worden.

Vanuit dit black body concept kan men proberen om de theorie uit te breiden tot voorwerpen die misschien daadwerkelijk zouden kunnen bestaan. Dan komt men uit op voorwerpen die niet alle stralingsenergie kunnen absorberen. Een deel van de energie wordt weerkaats. De albedo is dan groter dan nul. Ook zal niet alle geabsorbeerde energie worden uit gestraald. De emissiviteit zal dan kleiner zijn dan 1. Nu geldt in zijn algemeenheid dat (1-α) = ε * term. Maar wat kunnen we nu zeggen over de term? Bij het uitbreiden van de theorie van Stefan-Boltzmann komt men in de eerste plaats uit op zo genoemde grey bodies. Voor grey bodies is de term nog steeds 1. Ook van deze voorwerpen is het niet waarschijnlijk dat ze in het echt kunnen bestaan. Het blijven nog steeds theoretische voorwerpen. Om de theorie uit te breiden tot echte voorwerpen zoals de Aarde en de Maan dienen we de theorie verder uit te breiden en te accepteren dat de term niet langer gelijk hoeft te zijn aan 1. Wat betekent dit in simpele woorden? Het komt er op neer dat real bodies, voorwerpen die echt kunnen bestaan in staat zijn om (schijnbaar) meer of minder energie uit te stralen dan dat ze daadwerkelijk absorberen. Laat ons proberen om iets zinnigs te zeggen over de onderzochte voorwerpen namelijk de Aarde en de Maan.

De Maan

Voor de Maan komt het er op neer dat als de term tussen rechte haken kleiner is dan één, de emissiviteit van de Maan groter is dan op grond van geabsorbeerde zonne-energie aannemelijk is. Het straalt met andere woorden meer energie uit dan verwacht. Waar haalt de Maan deze extra energie vandaan? Uit het artikel Simulaties voor de Maan blijkt uit modelberekeningen dat de nieuwe Maan dusdanig veel weerkaatste zonne-energie van de Aarde mee krijgt dat dit tot een iets hogere temperatuur leidt. In hoeverre dit werkelijk zo is weet ik niet. Ik ken geen literatuur waaruit blijkt dat dit daadwerkelijk zo is. Wat we voor de Maan kunnen zeggen is dat de extra energie die de Maan uitstraalt afkomstig zou kunnen zijn van de Aarde. Daarmee is de Maan afgehandeld en kunnen we ons bezig houden met de Aarde. Daar over gaat de volgende paragraaf.

De Aarde

Voor de Aarde is de term tussen rechte haken beslist groter dan  één. Dat wil zeggen dat de emissiviteit van de Aarde van het oppervlakte naar de top van de atmosfeer kleiner is dan op grond van de geabsorbeerde zonne-energie aannemelijk is. Waarom wordt slechts een deel van de zonne-energie weer uitgestraald? Het antwoord is dat de Aarde een atmosfeer heeft en deze atmosfeer bevat moleculen die in staat zijn om een deel van de door het oppervlakte van de Aarde uitgestraalde energie te absorberen en vast te houden. Deze moleculen noemt men ook wel broeikasgassen. Kooldioxide is een heel bekend broeikasgas. Het absorberen van de energie door de atmosfeer noemt men ook wel het broeikaseffect. Dat de term tussen rechte haken groter is dan één geeft aan dat het oppervlakte van de Aarde warmer is dan op grond van de invallende zonne-energie aannemelijk is. Het toont aan dat er een broeikaseffect is. In de volgende paragraaf gaan we proberen om de omvang van het broeikaseffect te bepalen.

De omvang van het broeikaseffect

In deze paragraaf probeer ik aan te tonen wat de omvang van het broeikaseffect is. Dit wil ik zowel proberen aan te tonen zowel in graad Celsius als wel in termen van extra energie die nodig is om het broeikaseffect tot stand te brengen.

Als de term tussen rechte haken gelijk is aan één dan is de emissiviteit voor een Aarde die dus geen broeikaseffect heeft gelijk aan (1-α) = ε. Dat levert dan een emissiviteit op zonder broeikaseffect van 1 – 0,3129 = 0,6871. De emissiviteit van de Aarde met een broeikaseffect is gelijk aan 0,6026. Met behulp van het door mij ontwikkeld model kun je dan aantonen wat de temperaturen zullen zijn met een broeikaseffect en zonder. Het verschil tussen beide temperaturen is dan de omvang van het broeikaseffect in graden Celsius. Het resultaat staat vermeld in tabel II;

tab-2-met-zonder-bke

Tabel II – Temperaturen Aarde met en zonder het broeikaseffect

Het broeikaseffect zorgt er voor dat de gemiddelde temperatuur van het oppervlakte van de Aarde ruim 9 °C hoger is. Dit lijkt erg weinig maar tijdens het dieptepunt van de ijstijd schijnt de Aarde circa 4,5 °C kouder te zijn geweest. Er was toen veel minder kooldioxide in de atmosfeer maar de atmosfeer was toen veel kouder en dus ook veel droger. Waterdamp is een heel sterk broeikaseffect. Het verschil in temperatuur zou dus best kunnen kloppen.

We kunnen ook proberen om het broeikaseffect te bepalen in de vorm van extra energie die vanuit de atmosfeer het oppervlakte van de Aarde bereikt en daarmee het oppervlakte ruim 9 °C warmer maakt. Dit kan men bepalen door vast te stellen hoeveel energie het oppervlakte uitstraalt met en zonder het broeikaseffect. De emissiviteit van het oppervlakte naar de atmosfeer is zo goed als een. Het verschil in energie moet ergens vandaan komen. Het komt voort uit het bestaan van een broeikaseffect.  Dit resultaat staat vermeldt in tabel III;

tab-3-omvang-bke

Tabel III – Het broeikaseffect bepaalt in W/m2

De omvang van het broeikaseffect komt overeen met ruim 9 °C in temperatuur en 48 W/m2 in termen van extra energie die de atmosfeer uitstraalt naar het oppervlakte.

In de volgende paragraaf wil ik proberen om of er iets zinnigs te zeggen valt over het versterkt broeikaseffect.

Het versterkt broeikaseffect

Voor het uitproberen van het versterkt broeikaseffect gebruik ik de variabelen die in een eerder onderzoek is gebruikt. Deze is nauwkeurig genoeg om weer te geven waar het om gaat namelijk de verschillen die optreden als we er van uit gaan dat gemiddelde temperatuur van het oppervlakte van de Aarde 1°C warmer is geworden in de afgelopen 100 jaar.  De resultaten zijn weergegeven in tabel IV;

tabel-4a-agw-1-graad

Tabel IV – Het versterkt broeikaseffect met een opwarming van 1°C

De term tussen rechte haken is iets groter geworden en de emissiviteit is iets kleiner. Het lijkt dus te kunnen kloppen. Terwijl de uitkomst van formule VII zo goed als nul is en ook zo blijft. We gaan er van uit dat de albedo en de zonne-energie het zelfde zijn gebleven. We beperken ons volledig op wat er gebeurd bij een opwarming van 1°C. Het resultaat komt overeen met de verwachting.

Conclusie

Het broeikaseffect is een eigenschap van de atmosfeer. Het zorgt ervoor dat de gemiddelde temperatuur hoger is dan zonder deze eigenschap mogelijk is. Maar hoe toon je aan dat deze eigenschap bestaat? Met behulp van de door mij ontwikkelde methode lijkt het mogelijk om aan te tonen dat het broeikaseffect bestaat. De term tussen rechte haken is dan groter dan één. Dat wil zeggen dat de Aarde minder energie uitstraalt dan op grond van geabsorbeerde zonne-energie verwacht mag worden. Het broeikaseffect is ruim 9 °C in temperatuur en 48 W/m2 in termen van extra energie die de atmosfeer uitstraalt naar het oppervlakte. Ook lijkt het mogelijk om iets zinnigs te zeggen over het versterkt broeikaseffect. Dit zorgt er voor dat het warmer wordt op Aarde. De term tussen rechte haken neemt toe. Het geen overeenkomt met de verwachting.

 Literatuurlijst

Wikipedia – Broeikaseffect

Wikipedia – Greenhouse effect

Wikipedia – Greenhouse gas

Wikipedia – Stefan-Boltzmann Law

Wikipedia – Zwarte straler

Ontwikkelen van een simpel model

Simulaties voor de Maan

Een serie artikelen over het broeikaseffect

Bestaat het broeikaseffect eigenlijk wel?

 

 

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Rubriek duurzaamheid januari 2019

De update voor de rubriek duurzaamheid voor januari. Waarom moeten we duurzaam worden. Kunnen we niet net zo goed zo gelukkig zijn. Waar is al dat gedoe voor nodig? Een reeks links over duurzaamheid van de Nederlandstalige online mainstream media;

Wetenschappers: lekkerste koffiesoort haalt mogelijk het einde van de eeuw niet

Natuurrampen zorgen voor schadepost van 140 miljard euro in 2018

Vve’s (verenigingen van eigenaren) luiden noodklok: verduurzamen te moeilijk

‘CO2-uitstoot zal in 2019 wederom naar recordhoogte stijgen’

Duitsland moet uiterlijk in 2038 van gebruik kolen af

Waarom het sluiten van kolencentrales het klimaat niet gaat helpen

China bouwt windmolens in eigen land… en kolencentrales in de rest van de wereld

Moskou verwacht zwaarste sneeuwval in 70 jaar

Zeker 70.000 mensen in Brussel de straat op voor klimaat

Klimaatspijbelaars breken record: 35.000 scholieren betogen in Brussel

Wat willen de internationale ‘klimaatspijbelaars’ bereiken?

Snikheet in Australië: 49,5 graden, gratis bier en paard in het zwembad

‘Tientje van Rutte’: benzine- en dieselrijders financieren elektrische subsidies

Strijd rond zandwinning in IJsselmeer: ‘Van natuurgebied naar industrieterrein’

LTO wil teveel aan wolven in Nederland afschieten

‘Deltawerken moeten door zeespiegelstijging eerder worden vervangen’

Planbureau: Staat haalt klimaatdoelen niet, uitstoot zelfs toegenomen

‘Kabinet gaat ‘Urgenda-klimaatdoelen’ voor 2020 niet halen’

Het is zo langzamerhand wel duidelijk dat er iets moet gebeuren om de doelstellingen qua CO2-reducties te halen. Uit zichzelf gebeurt dit niet. Zoals de oude Bayers al wisten “Von Nixs kommt Nixs.”. No time to waste!

 

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Rubriek energie transitie januari 2019

Een hoop gedoe over het klimaatakkoord. Opeens had de VVD geen zin meer in het akkoord. De overige partijen van de coalitie waren verdeeld. Het CDA vond het ook maar niks en de CU en D66 vonden dat de afspraak nageleefd diende te worden. Tot dus ver heeft het kabinet de crisis, of was het slechts een storm in een glas water, overleefd.

Het Klimaatakkoord; Klimaatakkoord: de belangrijkste plannen op een rij

Ook toen al; Applaus en zorgen bij presentatie klimaatakkoord

Maar dan is er opeens onenigheid. De VVD heeft moeite met het Akkoord;

De VVD is niet van plan het klimaatakkoord op alle punten uit te voeren

Coalitie lijkt verdeeld over het klimaatakkoord

Klaas Dijkhoff zou klimaatdrammers ‘het liefst in elkaar slaan’

VVD wil klimaatakkoord niet uitvoeren, spanning in coalitie

Dijkhoff jaagt links in de gordijnen

Dijkhoff neemt afstand van ‘klimaatdrammer’ Jetten

Slecht klimaatnieuws: Oceanen warmen razend snel op

Hooikoortspatiënten kunnen zich nu al opmaken voor elzenpollen

Spanning in coalitie over klimaat maar ‘vertrouwen dat het gaat lukken’

D66 en CU willen ‘stevig gesprek’ met VVD over afwijzen klimaatakkoord

Segers: “Als we geen klimaatakkoord hebben, hebben we geen kabinet”

Coalitie denkt dat VVD-uitlatingen over klimaatakkoord weinig effect hebben

Stevig coalitiegesprek over klimaat, ‘afspraken staan’

Rutte: bedrijfsleven moet fair meebetalen aan klimaatmaatregelen

PvdA doet nog een poging: CO2-heffing voor industrie

Meer dan 12.000 jongeren protesteren in Brussel voor het klimaat

291 miljard euro geïnvesteerd in schone energie in 2018

‘Vertrouwen binnen coalitie heeft flinke deuk opgelopen’

Wordt vervolgd.

 

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Rubriek mobiliteit januari 2019

Een nieuw jaar en dus een nieuwe kans om iets te doen om het klimaat te redden. Hier voor is inzet nodig op alle gebieden en mobiliteit is een belangrijk gebied om iets meer te doen dan dusver om de CO2-emissies omlaag te krijgen en helaas dat betekent minder reizen, minder auto’s en als we al willen reizen wordt dat dus openbaar vervoer of de elektrische auto. Veel meer manieren zijn er eigenlijk niet om de CO2-emissies omlaag te krijgen als het om verkeer en vervoer gaat. Verkeer en vervoer dat is over de weg, over het spoor,  over het water en door de lucht. Dus mobiliteit in de breedste zin van het woord.

Een aantal links uit de Nederlandstalige mainstream online media over mobiliteit;

Europees luchtruim raakt overvol: chaos dreigt

Omwonenden Schiphol verzetten zich tegen beperkte groei luchthaven

71 miljoen passagiers voor Schiphol in 2018

Nog meer goedkope vluchten vanaf Schiphol

Kapitein van containerschip deed Bird Box-challenge

Netflix waarschuwt voor ’Bird Box Challenge’

Nieuwe beelden: containers als dominostenen omgevallen op schip

Militairen starten opruimactie op Wadden, opnieuw goederen aangespoeld

Strafrechtelijk onderzoek naar rederij aangespoelde containers Wadden

Volkswagen verkoopt recordaantal auto’s in 2018

Topman Volkswagen: ‘Dieselschandaal kost bedrijf nog miljarden euro’s’

TNO ziet minder gesjoemel met brandstofverbruik door automakers

Ford en Jaguar Land Rover schrappen duizenden banen in Europa

Verkoop elektrische auto’s haalt nieuw record

Veel meer elektrische auto’s verkocht in 2018

Bus en trein 23 procent duurder geworden in afgelopen tien jaar

(Openbaar) Vervoersdiensten in Nederland duurste van EU

Treinen rijden steeds vaker op tijd: 2018 was beste jaar ooit

Vertraging in verkeer door files nam afgelopen jaar 20 procent toe

Aantal files afgelopen jaar extreem toegenomen. Tijd voor kilometerheffing?

Voor zo ver de rubriek mobiliteit voor januari.

 

 

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Rubriek duurzaamheid december

De laatste post van 2018. Een bewogen jaar waarin veel gebeurd is. Eén ding gebeurde niet. De CO2-emissies zijn weer niet gedaald terwijl dat toch sinds jaar en dag beloofd wordt. Alle Conferenties, akkoorden , verdragen, resoluties, moties en wetten hebben daar niets aan weten te veranderen. Jammer maar het is niet anders.

Een setje links uit de Nederlandstalige mainstream media over klimaat, milieu en duurzaamheid:

2018 komt in top drie van warmste jaren ooit gemeten terecht

49 graden in de schaduw: hitterecords sneuvelen in Australië

Droogte in Nederland is officieel voorbij

Het Nederland van Rutte is smeriger dan de VS van Trump

Nederlandse industriegiganten stoten weer méér broeikasgas uit

Kabinet steekt 2 miljard euro minder in subsidieregeling duurzame energie

Wiebes: ontwerp-klimaatakkoord is nog maar eerste stap

Milieuorganisaties en FNV vinden klimaatakkoord onvoldoende

Klimaatakkoord: woningcorporaties motor achter verduurzaming huizen

Grote meerderheid Tweede Kamer stemt definitief in met Klimaatwet

‘Bestuurders te veel gericht op winst en te weinig op duurzaamheid’

Kortom, er is veel gespin maar weinig wol. Veel mooie woorden maar nauwelijks resultaten. Jammer, we kunnen zoveel beter en ik ben er van overtuigd dat er genoeg draagvlak is in de samenleving. Maar zoals gewoonlijk is de overheid niet de oplossing maar eerder het probleem namelijk een sta in de weg. Het verdedigt slechts de belangen van de grote vervuilers die niet voor de kosten van hun vervuiling willen opdraaien. Jammer.

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen