Antropogeen CO2 – deel 4 – Simulatie van het CO2-gehalte van de atmosfeer.

Inleiding

In dit artikel zal ik me eerst bezighouden met de relevantie van het kooldioxide gehalte in de atmosfeer. Aangetoond zal worden dat er een grote samenhang bestaat tussen het CO2-gehalte van de atmosfeer en de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlakte. Dit verband is ook theoretisch verklaarbaar. CO2 is het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer. Als het CO2-gehalte stijgt zal het warmer worden en dat gebeurt dus ook. Verder zal ik een model introduceren dat de toename en het CO2-gehalte in de atmosfeer simuleert. Het zal blijken dat dit model heel eenvoudig is. Het CO2-gehalte aan het eind van het jaar is het CO2-gehalte aan het begin van het jaar plus de antropogene toename. CO2-toename is CO2-emissie minus de CO2-uitval. CO2-uitval kun je op 2 manieren definiëren. Namelijk als fractie van de CO2 emissie (FE-variant) en als fractie van antropogeen CO2, dat is het CO2-gehalte boven het pre-industrieel niveau van 275 ppm (FA-variant). Beide varianten zijn statistisch gezien even goed. Op grond van de statistiek is er geen voorkeur voor de een voor de ander. De voorkeur kan uiteindelijk alleen op grond van de theorie over CO2 uitval worden bepaald.  De kwaliteit van het model blijkt heel hoog te zijn en is dus prima te gebruiken voor het schrijven van scenario’s over hoe de ontwikkeling van het CO2-gehalte er in de toekomst uit kan zien. Er zal gekeken worden naar de rol van el Nino en la Nina. Er zullen een aantal scenario’s worden voorgesteld. Het daadwerkelijk uitwerken van de scenario’s vindt in een volgend artikel plaats.

Lees verder

Advertenties
Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , , | 3 reacties

Reacties van Mainstream online Media op het besluit van Trump

Zoals bekend heeft Trump besloten om de VS uit het Verdrag van Parijs terug te trekken. Het was een verkiezingsbelofte van hem. Trump gelooft niet in door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het zou een hoax zijn van de Chinezen om de Amerikaanse economie te schaden. Trump werd gekozen en probeert nu zijn beloften waar te maken. Dit is wat de kiezers verwachten van hun gekozen leiders. Hij wil een betere deal voor Amerika.

Hier onder een overzicht van de reacties die in de Nederlandse Mainstream online media verschenen over het besluit van Trump. De reacties zijn gerangschikt per media en zijn beslist niet volledig. Het is slechts wat in het oog springt en bevestigt dat het klimaat een onderwerp is dat leeft in de mainstream media.

Lees verder

Geplaatst in artikel, opmerking | Tags: , , , , , , | 1 reactie

De toename van het kooldioxide gehalte in de atmosfeer is antropogeen – Deel 3

De toename van CO2 in de atmosfeer is antropogeen – deel 3

Inleiding

In de vorige twee artikelen hebben we gekeken naar het algemene beeld van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer en naar de omrekening van kiloton CO2 naar ppm CO2 voor een enkel jaar. In dit deel zullen we kijken naar het beeld voor alle jaren waar ik gegevens over heb. Dat is vanaf 1960 tot en met 2016. We zullen zien dat voor al deze 57 jaren geldt dat de emissie van CO2 veel hoger is dan de toename. Dat wil dus zeggen dat voor al deze jaren geldt dat de toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer antropogeen is geweest, dat wil zeggen door toe doen van de mens. We zullen een onderscheid maken tussen de begrippen natuurlijk CO2 en antropogeen CO2. Voor al deze jaren geldt dat de toename van CO2 gelijk is aan de emissies van CO2  minus de uitval van antropogeen CO2. We zullen vaststellen dat er 2 manieren zijn om CO2-uitval te definiëren. Op het eerste gezicht zal het lijken of het niks uitmaakt hoe je de CO2-uitval definieert maar het maakt wel degelijk een groot verschil uit.

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , , | 4 reacties

Klimaatverandering en de mainstream media in Nederland

Ik heb een nieuwe bladzijde toegevoegd op mijn blog. Op deze bladzijde wil ik proberen om aan te geven dat de mainstream media in Nederland een duidelijk beeld proberen te geven van klimaatsverandering. Er wordt vrij veel aandacht aan gegeven en men lijkt geneigd te zijn om klimaatverandering als wetenschappelijk bewezen te beschouwen. Het is niet een kwestie van de mening van alarmisten en activisten versus die van ontkenners. Klimaatverandering is voor de Nederlands mainstream media een feit. Het wordt dan ook meestal weergegeven in de wetenschappelijke bijlage en die is een beetje verborgen. Via deze bladzijde wil ik proberen om het nieuws over de klimaatverandering wat beter zichtbaar te maken. Het is geen uitgebreide analyse van wat de media brengen. Het is slechts een lijst van verwijzingen naar de websites zelf. Het resultaat van een maand turfen. Handig voor iedereen die geïnteresseerd is in klimaatverandering en wat dat voor ons kan betekenen.

Geplaatst in opmerking | Tags: , , , | 2 reacties

De toename van het kooldioxide gehalte in de atmosfeer is antropogeen – Deel 2

Inleiding

In dit artikel gaan we proberen om de kool-dioxide emissie van kiloton (gewicht) om te zetten in ppm = parts per milion (volume). Dit om uit te zoeken of de toename van kooldioxide inderdaad door de mens is veroorzaakt. De emissie van kooldioxide moet dan minstens genoeg zijn om de toename te verklaren. Voor de omzetting van gewicht in volume gebruiken we het begrip molair volume. Dit is het volume dat een mol gas in neemt bij een gegeven druk en temperatuur. Een mol gas is de massa die overeenkomt met de molecuulmassa van in dit geval kooldioxide in grammen. We gaan dan ook de kooldioxide emissie die gegeven is in kiloton omrekenen in grammen en deze delen door de molecuulmassa van kooldioxide. Dit levert ons de hoeveelheid mol op en dat vermenigvuldigen we dan met het molair volume. Dit volume vergelijken we met de inhoud van het deel van de atmosfeer waarin de kooldioxide emissie plaats vindt en dat is de troposfeer. Dat is een schil die om de Aarde ligt. Als alles goed gaat levert dit ons de kooldioxide emissie op in p.p.m. Dan kunnen we gaan kijken of dit inderdaad genoeg is om de toename van het kooldioxide gehalte van de troposfeer te verklaren. We gebruiken hiervoor eerst de data voor één jaar. Als het voor  één jaar lukt zullen we in het volgend artikel dit ook uitzoeken voor de overige jaren waarover data voor handen is.

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , | 5 reacties

Mijn paashaas en ik

Er was eens een paashaas
Een mooier exemplaar bestond er niet
Maar nu is hij dood, helaas

Overleden, in stukken gehakt
Een onvoorstelbaar bloed vergiet
Zijn hoofd er finaal afgehakt

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Midden in de vastentijd, verdriet
Ik zal nog lang om hem treuren

Hij was niet erg aaibaar
Het echter wel onweerstaanbaar
Hij was van chocola…

Geplaatst in gedicht | Tags: | 4 reacties

De toename van het kooldioxide-gehalte in de atmosfeer is antropogeen – Deel 1

Een bewering die vaak wordt gedaan. Maar hoe weten we nu zo zeker dat dit inderdaad zo is? Er is onderzoek gedaan en er zijn allerlei metingen gedaan. Ongetwijfeld is dit het geval en daar heb ik ook nooit aan getwijfeld maar hoe kunnen we nu zo zeker zijn dat de toename van het kooldioxide-gehalte in de atmosfeer antropogeen is, dat wil zeggen door de mens veroorzaakt?

Lees verder

Geplaatst in artikel | Tags: , , , , | 4 reacties