Rubriek Energie Transitie November

Energie transitie is de overgang van fossiel brandstoffen zoals aardgas, steenkool en aardolie producten als kerosine, benzine, diesel en stookolie naar hernieuwbare bronnen zoals windenergie, zonne-energie en als de VVD haar zin krijgt kernenergie.

Deze energie transitie is nodig anders gaat het nooit lukken om de doelstellingen van Parijs te halen. In het verdrag van Parijs staat dat alle landen ter Wereld met uitzondering van de VS die onder Trump uit het Verdrag zijn gestapt, alles zullen doen wat nodig is om te verhinderen dat de Aarde met meer dan 2° C opwarmt. Voorlopig doet de Wereld nog veel te weinig. Een serie links naar de Nederlandstalige mainstream Media;

Minister zet gaskraan tijdelijk open in drie noordelijke provincies

IEA: grotere vraag naar energie, overheden bepalen lot van de wereld

Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen

Scholen die willen verduurzamen kunnen terecht bij speciaal fonds voor zonnepanelen

Grootste zonnepark van Twente geopend

VVD: Tel zonnepanelen niet mee bij waardebepaling huis

Waar laten we straks onze zonnestroom?

De geschiedenis van turf: Een oude brandstof

Kernenergie is door Lubach de VVD weer op de politieke agenda geplaatst en blijkt onverwachts veel meer steun te hebben dan gedacht;

Kernenergie is ingewikkelder dan Lubach het voorstelt

VVD wil snel nieuwe kerncentrales

Dijkhoff: klimaatdoelen onhaalbaar zonder nieuwe kerncentrales

Helft van de Nederlanders is voor bouw nieuwe kerncentrales

Meerderheid Tweede Kamer voor kernenergie, maar of het ervan komt?

Kolencentrales mogelijk eerder dicht als CO2-doel niet wordt gehaald

Stedin: Ruim helft van nieuwbouwwoningen heeft geen gasaansluiting meer

Maar bij al het enthousiasme om maatregelen te nemen is er hier en daar ook een kritisch geluid te horen. Geen mainstream media maar wel kritisch;

Marcel Crok – Overpeinzingen bij de klimaatwet: tijd voor bezinning

Dit was het weer voor de maand november voor zover het over de energie transitie gaat.

Advertenties
Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , | 1 reactie

Rubriek mobiliteit november

Een update van de rubriek mobiliteit. Hierbij kunnen we niet om de stint heen. Een hoop gedoe met dit transportmiddel. Is het echt wel veilig? Het heeft de schijn tegen. Toch willen ouders en kinderopvang het onding terug. Hoort veiligheid voor onze kinderen niet boven alles te gaan? Blijkbaar denkt niet iedereen er zo over. Dat is jammer om het maar heel zwak uit te drukken. Het is ronduit absurd. Een aantal links uit de Nederlandstalige mainstream online media;

Vier kinderen omgekomen bij bakfietsongeluk op het spoor in Oss

Het einde van de stint: Tweede Kamer is boos

Ouders en opvang willen Stint zo snel mogelijk terug

Verbod Stints op openbare weg blijft gehandhaafd

Fabrikant Stint vraagt faillissement aan

Voor zover de Stint. Meer nieuws over mobiliteit dan alleen stints;

NS vreest minder reizigers door btw-verhoging treinkaartje

NS maakt kaartjes onder protest duurder vanwege btw-verhoging

NS test snellere verbinding tussen Amsterdam en Groningen

’Elektrische auto zorgt voor meer files’

Meer asfalt, het r-woord of toch het ov: hoe lossen we het fileprobleem op?

Vijf redenen waarom het aantal files toeneemt

Oorzaak fileprobleem ontdekt: Sanne met d’r Suzuki Alto

Overheid geeft slechte voorbeeld: koopt amper elektrische auto’s

D66 wil verlaging van maximumsnelheid op snelwegen

‘Aanschafprijs van nieuwe auto fors omhoog door nieuwe bpm-tarieven’

Rijkswaterstaat mag binnenvaart niet stilleggen bij extreem weer

Rijkswaterstaat keurt ontwerpen voor fietsbrug over Amsterdams IJ af

Dit was het weer voor de rubriek mobiliteit. het streven is om een beter evenwicht te vinden tussen positief en negatief nieuws. Het probleem is dat goed nieuws geen nieuws is voor de media. Dat maakt het wat lastig om dit te doen.

 

 

 

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Rubriek duurzaamheid oktober

Een update voor de rubriek duurzaamheid. Alle links zijn van oktober. Duurzaamheid valt niet mee. Soms is het alleen maar duur. Maar het is wel nodig. We kunnen niet door blijven gaan op de huidig manier. Dan gaat het een keer fout.

Een setje links uit de Nederlandstalige mainstream media;

‘Bedrijven laten miljarden aan duurzaamheidssubsidie liggen’

Hoe duurzaam is onze kleding? (Nog niet heel erg)

Plastic afval belandt in arme landen nu China met import is gestopt

‘Fraude door Britse recyclingindustrie, deels via Nederland’

Zo veel herrie maken wij achter de horizon

Sociale huurwoning blijft een tochtgat. Verduurzaming is onbetaalbaar

Energie besparen doen we vooral voor de portemonnee, niet voor het milieu

Kachelbranche: ‘Ook Nederland moet strenge fijnstofnorm invoeren’

Geheim olielek vervuilt al veertien jaar de Golf van Mexico

Europees Parlement stemt voor verbod op wegwerpplastic

‘EU-programma’s voor schone energie zo goed als mislukt’

Keurmerken helpen arme plantage-arbeiders nauwelijks

En als laatste een wel heel schrikbarend bericht;

Het gaat snel met de orkaannamen dit jaar, we zijn al bij de W van Willa

Dit was het voor de maand oktober.

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , | 4 reacties

Rubriek energie transitie oktober

Een update voor oktober soms ook wel stoptober genaamd. Een serie links over de noodzakelijke energie transitie. Met opnieuw sensationeel nieuws. Ook Trump gelooft in klimaatverandering! Wie durft nu nog te twijfelen? Een serie links uit de Nederlandstalige mainstream media;

Trump: ‘Klimaatverandering bestaat toch, maar lost vanzelf op’

Trump: “Het klimaat verandert vanzelf wel weer terug”

Niet iedereen deelt het optimisme van Trump. De meeste politici denken dat er toch echt maatregelen nodig zullen zijn. Dat is niet eenvoudig te doen en zeker niet goedkoop. Maar business as usual is dat net zo min.

Klimaat: Het moet anders, maar beleid maken blijkt nog niet zo makkelijk

Ja, die CO2-kraan moet dicht, maar wat helpt nog meer?

KOSTEN ENERGIETRANSITIE: MAXIMAAL €159 MILJARD

Techneutentekort bedreigt energietransitie

Dat weerhoudt slimme ondernemers er niet van om een begin te maken. Het kost veel geld, dus er zijn veel mogelijkheden voor de ondernemers met initiatief en ook een kans op veel omzet en winst. Als je het niet voor het klimaat of milieu wilt doen, doe het dan om de poen. Maar doe wat en vlot wat. No Time to Waste. Een paar initiatieven;

Nederlandse batterijenmaker investeert 1,6 miljard in Chinese fabriek

Bill Gates en Ban Ki-moon in Nederlandse klimaatcommissie

Bill Gates en Europa investeren samen in duurzame energie

Proef met (klimaatvriendelijke) waterstof in de cv-ketel van start

Amsterdam en Tata Steel willen grote waterstoffabriek bouwen

Tata start grootste waterstoffabriek Europa

Ook gewone burgers zoals U en ik kunnen bijdragen aan de transitie. Betalen er voor moeten we toch maar de manier waarop maakt een verschil uit;

Wat is beter voor het milieu: met kaart of met cash betalen?

Dit was het weer voor oktober. Een maand met prachtig weer. Veel te warm en veel te droog voor de tijd van het jaar. Met vervelende gevolgen maar ook met positieve zaken;

Temperaturen blijven hoog door orkanen Leslie en Michael

Vennen staan droog, de bodem is keihard: natuurgebieden snakken naar water

Warmer klimaat bedreigt bierproductie

Er is heel veel geld verdiend door strandexploitanten

Dit was de update energie transitie voor de maand oktober.

 

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , | 1 reactie

Breaking the news

Een sensatie zo mag men de uitspraak van het gerechtshof in den Haag wel noemen.

In de zaak die Urgenda tegen de Staat heeft aangesponnen hebben ze opnieuw gelijk gekregen. De Staat der Nederlanden moet veel meer doen om de CO2 uitstoot te verminderen. Wat de uitspraak zo bijzonder maakt is dat het Gerechtshof zich beroept op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit is een internationaal verdrag dat als zodanig hoger is dan Nationale wet. De Staat kan deze uitspraak niet ongedaan maken door een Klimaatwet waarin staat dat de Rechter geen oordeel mag uitspreken over de vraag of de Staat wel genoeg doet om de burger te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is het opzeggen van het Europees Verdrag. Andere manieren zijn er niet. Een uitspraak met grote gevolgen. Als Urgenda of iemand anders vindt dat de Staat te weinig maatregelen neemt kan men naar de Rechter stappen en eisen dat de Staat meer maatregelen neemt.

Hof kraakt verweer Staat: Nederland moet uitstoot sneller terugdringen

Staat verliest opnieuw in klimaatzaak Urgenda, moet meer doen om CO2-uitstoot te verminderen

Hof: Staat moet uitstoot broeikasgassen sneller verminderen

De reactie van het kabinet op de uitspraak van het Gerechtshof;

Kabinet overweegt uit principe nieuwe stappen in zaak-Urgenda

Komt het principe voort uit de vrijblijvendheid die het kabinet prefereert in het nemen van maatregelen?

Geplaatst in opmerking, Rubriek | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Rubriek klimaatverandering

Vandaag een extra rubriek over het waarom van de te nemen maatregelen. Het is de overtuiging van de meeste klimaatwetenschappers dat als we niets doen de meest vreselijke rampen op ons af zullen komen. Het gaat hierbij niet om toekomstvoorspellingen. Dat is iets wat wetenschappers net zo min kunnen als gewone mensen. Ze hebben geen kristallen bol tot hun beschikking die hun vertelt wat er gebeuren zal. Ze maken scenario’s waarin ze hun verwachtingen uitspreken wat er zal gebeuren als wij er niet in slagen om op tijd de te nemen maatregelen te treffen om de doelstellingen te halen die politici heel lichtzinnig in hun plannen en akkoorden opnemen. Maar zonder maatregelen die op tijd en in voldoende mate plaatsvinden is het “”Too little and too late”” Het zijn de te verwachten gevolgen van een beleid dat er in de praktijk neerkomt op “”business as usual”” . Een aantal links uit de Nederlandstalige mainstream media;

VN verwacht desastreuze gevolgen als CO2-uitstoot niet aangepakt wordt

‘Houd temperatuurstijging op 1,5 graad, anders zijn gevolgen desastreus’

Niet eerder vertoonde maatregelen nodig om opwarming te beperken tot 1,5 graad

‘Grote gevolgen als temperatuur 2 graden stijgt’

Grote gevolgen voor de mens als temperatuur twee graden stijgt’

‘Verschil 1,5 en 2 graden opwarming erg groot, zeker voor Nederland’

Infografiek: dit gebeurt er als de aarde niet met 1,5 maar met 2 graden opwarmt

Wetenschappers schatten dat de gemiddelde temperatuur van het Aardoppervlakte sinds het begin van de Industriële Revolutie in 1750 al met 1 graad Celsius gestegen is. Er is niet zo heel veel ruimte of tijd meer over. Als we wachten tot het eind van deze eeuw zijn we te laat. Wachten tot halverwege deze eeuw is dit vermoedelijk ook. We moeten nu beginnen met maatregelen. There is no time to waste!

Stijging zeespiegel van 1.80 m deze eeuw niet uitgesloten

Zijn de Deltawerken klaar voor een zeespiegelstijging van twee meter?

(2035) Dit is de deadline voor de opwarming van de Aarde

Klimaatdoelen Parijs zijn ver weg, situatie ‘alarmerend’

Waarom we niets doen tegen klimaatverandering (en wat je wél kunt doen)

Mike Pompeo(minister van buitenlandse zaken van de VS) gelooft niets van klimaatprobleem

Uniek: IJs op de Noordpool zo dun dat schip er zo door heen vaart

Harde milieudoelen vastgelegd in eerste Klimaatwet

Het is mogelijk om milieuproblemen op te lossen. Ook als daar internationale samenwerking voor nodig is. Zie onderstaande link;

Ozonlaag herstelt en dat geeft een beetje hoop voor het klimaatprobleem

Het wordt tijd dat we ophouden om milieu en klimaat als een linkse hobby voor te stellen. Het is een probleem dat iedereen aangaat. Tijd voor concrete maatregelen.

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , | 3 reacties

Rubriek mobiliteit oktober

Deze keer gaat het over de auto. De meeste kilometers en personen worden verplaatst en gemaakt per auto. Dit vervoersmiddel is niet weg te denken uit ons straatbeeld. Het zal nog decennia zo blijven. Er is nu eenmaal geen alternatief. Trein, metro en bus zitten in de spits overvol. Daar kan niemand meer bij en de fiets is leuk en aardig voor korte afstanden en bij mooi weer. Maar voor de rest van de verplaatsingen is het toch een stuk minder geschikt. Al dit autoverkeer heeft een schaduwkant. Het maakt lawaai, het emitteert kooldioxide maar ook fijnstof en dat laatste is niet fijn maar schadelijk voor de gezondheid. Tal van initiatieven vinden plaats om als het autogebruik al niet omlaag te krijgen is dan in elk geval de negatieve effecten te verminderen. Vandaag een serie links uit de Nederlandstalige mainstream media:

Toyota roept 2,4 miljoen hybrideauto’s terug wegens kans op stroomuitval

Aantal files in zomer flink toegenomen door hoge temperaturen

Vrachtwagens testen rijden in treintjes

VS wil zelfrijdende auto’s zonder stuur, pedalen en spiegels toestaan

Duitse inruilactie voor vieze diesels, maar wat doet Nederland?

Autoproductie Tesla in derde kwartaal fors hoger

Tesla-auto in semi-zelfrijdende stand bij fatale botsing

We hebben meer auto’s, maar rijden er iets minder mee

‘Er is een hetze tegen dieselauto’s ontstaan’

‘Jaguar Land Rover schrapt duizend banen na terugloop vraag dieselauto’s’

‘Inzet op emissieloos vervoer biedt Nederlandse bedrijven kansen in China’

Eerste kwartaal ruim twee keer meer elektrische auto’s verkocht dan jaar ervoor

Elektrische auto veel vaker gestolen

Voorlopig geen elektrische Ford-modellen uit Europa

Er is nog een lange weg te gaan voor vervoer en transport zelfs maar in de buurt kan komen van begrippen als duurzaam, groen, emissieloos, klimaatneutraal enz. Het zit er gewoon weg niet in. Mensen mogen auto’s kopen en dus ook gebruiken. Zo vaak als ze willen en waar en wanneer. Er is geen enkel draagvlak om een “”War on cars”” te beginnen.

Geplaatst in Rubriek | Tags: , , , , , , , | 2 reacties