Rubriek temperatuur anomalie – augustus 2022

De maand augustus is weer voorbij. De benodigde data is binnen dus is het weer tijd voor een update van de rubriek. Augustus is zoals gezegd voorbij en daarmee ook de meteorologische zomer. Deze zomer was heet en droog. Daar kan een ieder het wel mee eens zijn. Om te beginnen een aantal links die aangeven dat afgelopen maand en zomer inderdaad heet en droog waren;

Het is weer voorbij die – veel te hete – zomer: kurkdroog en zonnig

Zomer van extremen: het lijkt de klimaatopwarming in actie, maar is dat ook zo?

Juli en augustus 2022 worden droogste zomermaanden sinds 1833, augustus was ook veel warmer dan normaal

Hittegolf in China houdt aan, inwoners gaan op creatieve manieren op zoek naar afkoeling

Europa kampt met ‘ergste droogte in 500 jaar’: zo ziet dat eruit

Europa geteisterd door ergste droogte in 500 jaar: ‘Nederlandse natuur wordt steeds mediterraner’

Nu al zonnigste zomer sinds begin van de metingen

Je zou verwachten dat je dit terug vindt in de temperatuur anomalieën van de maand augustus. Maar dit is niet het geval. Onderstaande tabel laat zien hoe de afwijkingen waren ten opzichte van de basisperiode 1979-2000 en hoe dit zich verhoudt tot de gemiddelden over de waargenomen periode van de afgelopen 3 jaar;

De regio’s zijn de standaard gebieden zoals die door de geografen worden onderscheiden. TA-37 maand is de gemiddelde waarde van de afwijkingen over de afgelopen 37 maanden dat ik nu bezig ben met dit bij te houden. STDEV is de standaardafwijking van de maandgemiddelden, TA-augustus is de gemiddelde afwijking van augustus ten opzichte van de periode 1979-2000. En het verschil is diep in het rood en laat zien dat globaal maar ook per regio de maand augustus beslist geen record is geweest. Het was beslist warm deze zomer in Nederland en Europa en ook in China maar het was dus niet overal warm. Er waren in augustus 2022 dus ook massa’s gebieden waar helemaal geen hittegolf heerste maar waar het kouder geweest moet zijn dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Onderstaand plaatje geeft het geheel weer van alle afwijkingen voor een bepaalde redelijk willekeurig gekozen dag op aarde;

Dit is de situatie voor zondag 14 augustus 2022. Rode gebieden wil zeggen dat het er warmer was dan gemiddeld voor de periode 1979-2000. Blauw wil zeggen dat het er kouder was. Hoe intenser de kleur des de groter is de afwijking ten opzichte van de basisperiode. Wit wil zeggen dat het er nagenoeg gelijk was aan de gemiddelde temperatuur voor de basisperiode. Dit alles is bepaald voor gebieden die 1 graad lengte en breedte in afmeting zijn. Dit is dan grafisch bewerkt om het er gladder uit te laten zien. Je ziet dat er massa’s blauwe gebieden waren. Vooral in het Zuidpoolgebied zien we heel veel koude gebieden. Nu is het daar winter en dan is het altijd koud in Antarctica. Maar het is nog veel kouder dan gebruikelijk. Dit wordt ten dele toegeschreven aan het fenomeen La Nina. Hierover wil ik het hebben in de volgende paragraaf.

La Nina is het in zekere zin het omgekeerde van El Nino. Bij El Nino is het zeewater in de oostelijk tropische gebied van de Grote Oceaan veel warmer dan gemiddeld. Bij La Nina is het zeewater oppervlakte daar juist veel kouder. We verkeren momenteel in wat in de ONI-index een moderate La Nina noemt. Maar aan deze index kleven mijn inziens wat problemen. Deze index vergelijkt de oppervlakte temperatuur van het zeewater in de oostelijke tropen van De Grote Oceaan met het gemiddelde van een basisperiode van 30 jaar. Maar de temperatuur van het zeewater wordt niet alleen bepaald door de fase van het ENSO verschijnsel zoals men La Nina – El Nino wel noemt. De temperatuur wordt ook beïnvloede door de opwarming van de Aarde. Het lijkt er op dat dit niet wordt gecorrigeerd door de stijgende trend van de opwarming er uit te werken. Het gevolg is dat de El Nino, de warme fase steeds sterker worden en de La Nina, de koude fase juist veel zwakker lijkt te worden. Onderstaande grafiek laat zien wat ik hier mee bedoel;

Hier is de ONI-index weergeven van 1950 tot heden. Deze grafiek komt van de site van de organisatie die zich met de index bezighoudt. De brede lijnen in de kleuren rood, groen en blauw heb ik er zelf aan toegevoegd om mijn punt duidelijk te maken. De sterke El Nino’s worden inderdaad steeds sterker en lopen zelfs van de schaal af. terwijl de sterke La Nina’s inderdaad steeds zwakker lijken te worden. Maar zoals gezegd deze index gaat uit van de afwijking van de temperatuur van het tropisch zeewater ten opzichte van een basisperiode. Het zeewater wordt ook opgewarmd door globale opwarming van de Aarde. En dit wordt niet veroorzaakt door El Nino. Dit hoort dan gecorrigeerd te worden in de index. Als je dit achterwege laat kom je halverwege deze eeuw uit in een situatie van een blijvend El Nino en vinden er geen La Nina meer plaats. Je hebt dus een correctie nodig voor globale opwarming van de Aarde. Dit is een voorbeeld van hoe dit er uit zou kunnen zien. Het is slechts simpel lijntjes trekken maar het geeft een indruk van wat ik probeer uit te leggen. Als je deze correctie toepast zie dat de huidige slechts moderate La Nina in feite een sterke La Nina is. Dit verklaard waarom deze La Nina zo veel meer uitwerking heeft op het Zuidelijk Halfrond dan je zou verwachten van een moderate La Nina verschijnsel. Als je de correctie toepast blijkt dat het is helemaal niet moderate is maar sterk. Laat ons verder gaan met de update van de rubriek;

De grafiek met de statistieken van augustus 2022;

Het is weer het vertrouwde beeld wat we hier zien. De globale waarde is aan de lage kant zoals we al in de tabel konden zien. het Noordelijk Halfrond heeft een positieve afwijking en het Zuidelijk Halfrond heeft een negatieve afwijking. De Noordpool gebied heeft een hogere positieve afwijking dan het bijpassende halfrond en het Zuidpool gebied heeft een veel hogere negatieve afwijking dan het halfrond waar het bijpast. De Tropen scoren ook tamelijk aan de lage kant. Nogmaals zoals eerder gezegd het gaat hier niet om de gemiddelde temperaturen van de Aarde en deze regio’s opzichte maar om de afwijkingen ten opzichte van de basisperiode. Wat ook weer te zien is eigenlijk al van de eerste keer dat ik dit plaatje drie jaar geleden plaatse is dat de spreiding rond het gemiddelde steeds vrij gering is met uitzondering van het Zuidpoolgebied. Daar is de spreiding juist heel groot. Het is een duidelijk afwijkende regio.

Laat ons nu eens kijken naar de hele periode van de waarnemingen globaal, voor de regio’s en de bijbehorende statistieken;

De dalende trend zet zich gewoon door en zal dit nog in elk geval tot het eind van dit jaar blijven doorzetten. Het is bekend dat El Nino en La Nina zich het sterkst manifesteren aan het eind van het jaar waarin ze optreden. De R-kwadraat van de trend is aan de lage kant maar dat kan te maken hebben met het optreden van een seizoen patroon. Dit is een van de redenen dat ik in mijn onderzoek meestal gebruik maak van jaarcijfers. Dan ben je deze bron van ruis op het signaal in elk geval weer kwijt. Maar dit zijn nu eenmaal maandelijkse updates.

Ook voor de regio’s heb ik de trends bepaald. Alle trends zijn negatief. De Aarde is de afgelopen 3 jaar bezig geweest niet met opwarmen maar met afkoelen. Dit kan verklaard worden met het feit dat de Aarde in 2015-16 een heel sterk El Nino beleefde. Dan is het globaal een stuk warmer dan je zou verwachten. Nu verkeren we in een La Nina fase. Vandaar de afkoeling die plaatsvindt. Dit is niet zo heel bijzonder. Na het zeer sterke El Nino in 1997-98 zag je de zelfde ontwikkeling. Ook toen werd vol op gespeculeerd dat de opwarming van de Aarde voorbij zou zijn en we misschien wel een nieuwe Kleine IJstijd krijgen. Helaas pindakaas. Toen kwam er weer een heel sterk EL Nino en de temperaturen spoten globaal omhoog naar record waarden. Maar eerst de trends. De trends staan in de volgende tabel;

Deze tabel is uitgebreid ten opzichte van de vorige keer. Deze keer is ook de r-kwadraat van de trend lijnen er aan toegevoegd. Zoals u ziet zijn die erg laag zowel voor de globale trend als wel voor alle regio’s. Alleen voor de tropen ziet het er iets beter uit. Als de R-kwadraat zo laag is kan dit betekenen dat de dalende trend statistisch niets voorstelt. Er is dan veel te veel ruis op het signaal om er nog betekenis aan toe te kennen. Dat is mogelijk. Maar als deze lage waarden worden veroorzaakt door een seizoenspatroon is dat een andere zaak. Voor seizoensinvloeden kun je in principe corrigeren. Maar dan moet je dit wel aantonen. Ik heb een tijd geleden aangekondigd dat ik dit beslist nog een keer wil doen maar daar ben ik niet aan toegekomen. Er komen steeds te veel andere dingen tussen door die ook mijn tijd en aandacht vragen en het is heel vel werk om dit te doen. Onderzoek kost altijd veel werk en tijd en die moet je wel hebben wil je er mee aan de slag kunnen gaan. Misschien dat ik later in het jaar de tijd vindt om me hier mee bezig te houden. Maar deze belangrijke informatie over de vermeende trends wil ik u niet onthouden. De r-kwadraten zijn veel kleiner dan de verlangde waar de van 0,5 zoals de vuistregel dit voorschrijft.

Last but not least de tijdreeksen voor de Aarde als geheel en de regio’s. Die staan in het volgende figuur weergegeven;

De tijdreeksen van de Aarde als geheel, de Tropen en het Noordelijk en Zuidelijk Halfrond liggen dicht bij elkaar en laten slechts geringe schommelingen zien. Zonder de tabel met de trends zou de daling van de temperatuur niet opvallen. Misschien hechten we inderdaad te veel waarde aan de trendlijnen. Zoals gezegd waren de r-kwadraten vaak ver onder het verlangde minimum van 0,5 om er veel betekenis aan te hechten. Het Noorpoolgebied en het Zuidpoolgebied schommelen heftig heen en weer. Ook hier heb je de tabel met trends nodig om te zien waar het naar toegaat. Misschien gaat het de afgelopen 3 jaar nergens naar toe en gaat de opwarming van de Aarde niet netje volgens trends maar eerder sprongsgewijs door steeds weer een sterk El Nino te veroorzaken die voor de opwarming zorgt. Misschien moet er steeds weer een drempelwaarde overschreden worden om de opwarming in gang te zetten. De Aarde heeft een behoorlijk hoog bufferend vermogen tenslotte in de oceanen opgeslagen. Blijkbaar moet die buffer eerst gevuld en dan pas komt het geheel van processen opgang. De weer op Aarde is een complex systeem. Iedere meteoroloog zal dat bevestigen. Klimaat is tenslotte niets anders dan het gemiddelde weer over een langere periode. Hiermee wil ik deze update van de rubriek afsluiten. Het was weer een waar genoegen om hier mee bezig te zijn. Ik hoop dat u evenveel plezier beleeft aan het lezen van de rubriek als ik aan het schrijven er van. Ik leer nog steeds iedere keer weer wat bij.

Advertentie

Over Raymond Horstman

Onderzoeker, analist, schrijver. Havo B-pakket, HBO analytische chemie en propedeuse Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Een brede belangstelling in algemene zaken en een bijzondere interesse in klimaatstudies. Mijn woonplaats wordt door een bekend schrijver die er gewoond heeft omschreven als het "onliefelijk stadje E.". Een bekend dichter had het over het einde van de spoorlijn. Het is een fijne stad om in te wonen. Kort samengevat: E. heeft het!
Dit bericht werd geplaatst in artikel, hittegolf, opwarming, Rubriek, temperatuur anomalie, wetenschap en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Rubriek temperatuur anomalie – augustus 2022

 1. meninggever zegt:

  Het is en blijft een complex geheel. Maar ik zou nog steeds wel eens willen weten in hoeverre de mens met zijn gedrag bijdraagt aan het ene of andere scenario. Immers de door velen benutten term klimaatverandering baseert op soortelijke onderzoeken. Onderzoeken die ook 40 jaar geleden werden gedaan, inclusief effecten van el Nina/Nino. En waarbij men tot de conclusie kwam dat de luchtvervuiling oorzaak was van klimaatafkoeling met catastrofale gevolgen. Deze weermachinerie werd door het schoner maken van de atmosfeer en meer (..) ineens de andere kant op geduwd. Opwarming het gevolg. Daarbij zien we dat in China en India de bevolking enorm groeit, het gedrag daar niet al te klimaatvriendelijk is en de gevolgen daarvan via de atmosfeer onze kant opkomt. Leg het mij maar uit….

  Geliked door 1 persoon

  • Luchtvervuiling en het tegen gaan ervan is antropogeen dat wil zeggen door de mens veroorzaakt. Verder is er de door het alsmaar stijgend verbruik van fossiele brandstof de toename van het CO2-gehalte. Ook dit is antropogeen. Verder de vele bosbranden waarvan er heel veel aangestoken zijn. Ook heel antropogeen. Kortom de opwarming van de aarde kan wel degelijk toegeschreven worden aan de mens. Maar het blijft een complex systeem.

   Like

   • meninggever zegt:

    Dus de mens als middelpunt van de schepping, want antropogeen, maar de overbevolking weg wuiven. Het is wel een stelling. Gaat toch voorbij aan mijn vragen. Immers, toen we dus nog uitgebreid de lucht vervuilden zo tot en met de jaren tachtig, daalde de temperatuur op aarde. En vreesden wetenschappers voor de nieuwe IJstijd. En echt, neem van mij aan, de metingen van toen waren overtuigend en zijn gewoon terug te vinden. Daarna ging de mens werken aan verbetering van de uitstoot, de lucht werd schoner, de uitstoot door de mens nam in sommige gebieden met tientallen procenten af. Nederland (Madurolandje) deed het prima. En toch ging ineens de temperatuur omhoog en praten we weer over het omgekeerde van wat in de jaren 70/80 het credo was. Wat daarbij opvalt, mij zeker, is dat bosbranden vaak werden toegeschreven aan klimaatverandering terwijl in 50% van de gevallen gewoon crimineel gedrag oorzaak is. Men brandt hele stukken jungle af om landbouw of wat ook ruimte te geven. Maar er is nog iets meer…Zoals uitstoot van vulkanen, steeds ontkend door met name de linkse kerkgangers. Of de effecten van bovengronds kernproeven tot in de jaren 70. De mens oorzaak, zeker, maar altijd?? Vast niet. Als dat wel zo is blijkt mijn stelling bewezen dat te veel mensen op deze Aarde de oorzaak zijn van alle ellende en dat verdichting van de bevolking in ons kleine land een ramp op zich is of wordt. Want echt, al die mensen die deze kant op komen stoten nu en op termijn meer uit dan in het verleden door die 6-10 miljoen Nederlanders met hun kolenkachel en bromfiets. Als antropogeen de kern is van het probleem, moeten we ook niet vrezen om daar een dam toe op te werpen. Hier als start maar zeker elders. Geboortebeperking, geen mensenstromen over de aarde, een rem op al die groei bij de Chinezen en Indiase mensen…. Maar of dat ooit lukt? Met dat beleid van de Nederlandse regering om ons terug te werpen op het niveau van 1000 jaar geleden komen we er niet. Of je moet ook bereid zijn tot een drastische beperking van de bevolking tot het niveau van toen. Zijn we dat? Nee! Dus doen we er maar het zwijgen toe…

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.