Worstcase scenario’s

De laatste paar weken worden we door ook door de mainstream media overspoelt met rampzalige voorspellingen over wat de Klimaatverandering voor ons in petto heeft. Het zijn geen visioenen van cultuurpessimisten of mensen die ons alle ellende denkbaar toewensen. Het zijn voorspellingen van wetenschappers. Voorspellingen niet in de zin van kermisattracties waar zigeunerinnen in kristallen bollen kijken wat de toekomst voor je in petto heeft. Het zijn scenario’s waarin wetenschappers kijken wat je kunt verwachten als bepaalde ontwikkelingen in het heden zich blijven voordoen naar de toekomst toe. Daarbij worden ook rampscenario’s op genomen om te zien wat er allemaal heel erg fout kan gaan. Hoe realistisch zijn deze worstcase scenario’s nu precies. Zijn ze niet veel te pessimistisch en waarom worden we er mee dood gegooid?

Laten we eerst eens kijken wat de mainstream media aan worstcase scenario’s voor ons in petto heeft;

Om te beginnen gedoe met de Golfstroom. Dat is een brede band met warm water die van de Golf van Mexico door de Florida Straat lang de kust van het zuiden van De VS vervolgens de Atlantische Oceaan schuin oversteekt en waarvan een uitloper om het Scandinavisch Schiereiland heen loopt en er voor zorgt dat in de winter de havens helemaal tot aan Moermansk in Rusland ijsvrij blijven. Het levert massa’s warmte op voor West Europa. Zonder deze Golfstroom zou het veel kouder zijn in ons land.

Golfstroom in Atlantische Oceaan nu zwakker dan in afgelopen duizend jaar

NASA waarschuwt: In West-Europa kan de temperatuur fors gaan dalen door veranderde golfstroom

Zwakste Golfstroom in 1000 jaar, ‘maar nog geen Day After Tomorrow’

In Nederland merken we mogelijk nu al dat de Golfstroom zwakker wordt

Hoe veel kouder zou het nu werkelijk worden? Om hier achter te komen dienen we een vergelijking te maken van de temperaturen aan beide kanten van de oceaan. Hiervoor hebben we twee even grote rechthoeken nodig aan beide kanten van de Atlantische oceaan die beide op de zelfde breedtegraad liggen. Doordat ze op de zelfde breedtegraad liggen krijgen ze iedere dag en over het hele jaar even veel zonne-energie. Als er geen effect van de Golfstroom zou zijn zouden beide rechthoeken even warm dienen te zijn. Dat wil zeggen gemiddelde weer over een langere periode. Er zijn nu eenmaal heel veel schommelingen van dag tot dag die het weer beïnvloeden. Het is het gemiddelde weer over een langere periode die we dienen te vergelijken. Het is dus het verschil in klimaat waar het om gaat.

Om de ze vergelijking te kunnen maken heb ik gebruik gemaakt van de voorzieningen van het European Climate Assessment & Dataset KNMI en via de Climate Explorer een databestand gebruikt om aan de benodigde temperatuur gegevens te komen. Het databestand dat ik heb uitgekozen is het NCEP/NCAR R1 1948-now bestand. Dit bestand heb ik al vaker gebruikt voor mijn onderzoek.

Ik heb hier de volgende vier breedtegraden uitgezocht voor beide kanten van de Atlantische Oceaan; de breedtegraden van 30-40 NB, 40-50 NB, 50-60 NB en 60-70 NB. Nederland licht in de rechthoek van 50-60 NB. Van deze gebieden is de maand temperaturen gekozen. Deze zijn in een werkblad geplaatst en hiermee zijn de berekeningen gemaakt en zijn er ook grafieken gemaakt van de temperatuurgegevens per maand en per jaar. Tevens is er de trendlijn in geplaatst om de opwarming van de Aarde te illustreren. Dit geeft de volgende twee grafieken. De eerste is van de Europese kant van de oceaan en de tweede is van de Amerikaanse kant;

Het is zonder meer duidelijk dat de Europese kant van de oceaan op de zelfde breedtegraad warmer is dan aan de Amerikaanse kant ervan. De vergelijkingen van de beide trendlijnen maken dit zonder meer duidelijk;

De Europese kant: T = 0,012*J + 9,418 en de Amerikaanse kant: T = 0,002*J – 1,070. De gemiddelde jaar temperatuur voor de Europese kant over de periode 1948-2020 is 9,86 °C en voor de Amerikaanse kant geldt dit -0,98 °C is. Dat is veel kouder namelijk maar liefst 10,84 °C. Aangezien beide gebieden op de zelfde breedtegraad liggen kan dit verschil niet verklaard worden uit een verschil aan zonne-energie. Die is immers voor elke dag en dus over het hele jaar gelijk. Het verschil dient dan ook te worden toegeschreven aan het effect van de Golfstroom. Als de Golfstroom wegvalt of aanzienlijk verzwakt zal het in West Europa aanzienlijk kouder worden. Laat ons nog een paar tabellen aan het verhaal toevoegen om te zien hoe dit precies zal plaatsvinden;

Voor alle breedtegraden geldt dat de Europese kant warmer is dan de Amerikaanse kant. Met de breedtegraad koelen beide zijden van de oceaan af. Het verschil tussen de Europese kant met de Amerikaanse kant loopt flink op. Aangezien voor iedere breedtegraad geldt dat gebieden aan beide zijden van de oceaan even veel zonne-energie krijgen kun je dit verschil toeschrijven aan het effect van de Golfstroom. Het brengt het hele jaar extra energie van de Golf van Mexico naar de andere kant van de oceaan. En dat maakt natuurlijk een groot en oplopend verschil uit. Voor de breedtegraad van 30-40 NB maakt het nog niet veel uit omdat de Golfstroom dan lang de kust van Amerika loopt. Het zuidelijk deel van de Golfstroom loopt vrijwel re3cht naar de oude wereld toe en vertakt ergens bij de Azoren in een noordelijke tak die lang West Europa stroom en om Scandinavië heen loopt. Hoe ziet het effect eruit als we een opsplitsing maken naar de zomer en de winter voor beide kanten van de oceaan? dat ziet er als volgt uit;

Ook hier geldt dat voor alle breedtegraden en voor beide seizoenen de Europese kant van de Atlantische Oceaan warmer is dan aan de Amerikaanse kant. De temperaturen dalen voor beide seizoenen voor beide kanten van de oceaan met het toenemen van de breedtegraad. Dit is logisch want heeft te maken met de hoeveelheid zonne-energie die beschikbaar is en die neemt nu eenmaal af met het toenamen van de breedtegraad. Voor de breedtegraad waar Nederland in ligt geldt dat het verschil voor de winter groter is dan voor de zomer. Als de golfstroom niet bestond waren zowel de zomer als de winter in Nederland veel kouder. Dan hadden niet een handvol dagen sneeuw en ijsplezier maar maanden achter elkaar ijs wekkende temperaturen. Dan kunnen we ieder jaar Russische winters verwachten en dan zou het minder leuk worden. Dus dit worstcase scenario is beslist iets om rekening mee te houden. Als de Golfstroom inderdaad veel zwakker wordt kunnen we een terugval van de temperaturen verwachten die we in de IJstijd hebben gehad. Dat is niet prettig en er is weinig aan te doen om dit te verhinderen. Maar zoals gezegd het is een scenario. Het is wat zou kunnen gebeuren als bepaalde ontwikkelingen zich blijven voortzetten. Of dit werkelijk gebeurd weet niemand. Ook de wetenschappers niet maar dat hebben ze ook nooit beweerd. Wat ze doen is het schrijven van scenario’s, dat zijn dingen die kunnen gebeuren als bepaalde ontwikkelingen die nu plaatsvinden zich blijven voortzetten.

Wat hebben we nog meer aan worstcase scenario’s aangereikt door de media;

Nederlanders denken dat we over 100 jaar onder water staan: hoe reëel is dat?

Hogere dijken voor Nederland geen oplossing bij sterkere opwarming

Dit klinkt redelijk pessimistisch zo niet rampzalig maar hoe realistisch is dit scenario nu precies. Om te beginnen ligt al een groot deel van Nederland meters diep onder de zeespiegel en we houden onze voeten prima droog. De huidige dijken voldoen heel goed om de zee buiten de dijk te houden. En we kunnen altijd nog proberen om hogere dijken te bouwen. Maar het houdt een keer op. Als de zeespiegel te snel stijgt en steeds sneller stijgt dan lukt dit niet meer. Maar hoe snel stijgt de zeespiegel nu precies. Hier is data over voorhanden. Ik heb dit al eerder onderzocht en de zelfde data opnieuw bekeken en er grafieken van gemaakt. De eerste grafiek geef het tempo van de zeespiegel aan door middel van een trendlijn;

Het tempo waarop de zeespiegel stijgt was de afgelopen 150 jaar 1,5 millimeter per jaar. Dat lijkt niet zo heel erg veel. Dit geeft een zeespiegelstijging van 2100-2018 = 82*1,5 mm = 123 mm aan zeespiegelstijging. Dat is dus 12,3 cm er boven op. Het lijkt me dat het geen enkele moeite mag kosten om onze dijken hiervoor op te hogen. Dit hebben we al veel vaker gedaan en waarom zouden we dit opeens niet meer kunnen? Maar dit is alleen waar als de zeespiegelstijging lineair verloopt. Dat wil zeggen dat er geen versnelling plaatsvindt van het tempo. Dit kunnen we eveneens onderzoeken voor de periode waarover we data hebben. We kijken dan naar het tempo waarop de zeespiegel van jaar tot jaar stijgt. Dat plaatje ziet er als volgt uit;

Het is duidelijk dat er veel ruis op de trend ligt van de jaarlijkse stijging van de zeespiegel. Er zijn heel wat jaren waarin de zeespiegel helemaal niet is gestegen maar juist gedaald. De trend van de jaarlijkse stijging van de zeespiegel heeft een negatieve waarde voor de stijging. Dat wil zeggen dat er over de onderzochte periode helemaal geen aanwijzing is voor een versnelling van het tempo van de stijging van de zeespiegel. Er lijkt eerder spraken te zijn van een lichte daling van het tempo. Zet deze trend zich voor? Dat is moeilijk te zeggen. Er is immers heel veel ruis op de trend. Misschien krijgen we een duidelijker beeld als we niet per jaar kijken maar over langere perioden. Dat is tenslotte wat klimaatwetenschap over gaat. Namelijk niet over het weer op korte termijn maar het klimaat, het gemiddelde weer over een langere periode. De perioden waar men in de klimaat mee werkt zijn perioden van 30 jaar die men elk decennium laat verspringen. Dit plaatje ziet er als volgt uit;

Een deel van de ruis is nu verdwenen. Over perioden van 30 jaar zijn er geen dalingen van de zeespiegel. Maar het tempo van de zeespiegelstijging laat ook dan veel spreiding rond het gemiddelde van 1,5 mm/j zien. Het s duidelijk dat men voor de data voor de Nederlandse kust geen uitspraak kan doen wat het tempo van de zeespiegelstijging gaat doen in de decennia tot het einde van deze eeuw. Dus dit rampenscenario is niet feitelijk onderbouwd. Er is op grond van wat we nu weten geen reden om aan te nemen dat na ons de zondvloed komt. Nederland kan aan het eind van deze eeuw nog steeds voort bestaan. Zolang we bereid zijn om de dijken te blijven verhogen zal het ons niet aan de middelen noch aan de know how ontbreken om het land te laten voort bestaan.

Wat was er nog meer aan worstcase scenario’s in het nieuws;

“Code rood” voor wereldwijde klimaatplannen: “Zitten aan 1% minder uitstoot tegen 2030 in plaats van 45%”

Dit is al eerder aan de orde gekomen. De wil is er maar de uitvoering laat te wensen over. Men blijft maar doorgaan om de meest ambitieuze doelstellingen te formuleren maar laat de totstandkoming ervan graag over aan het spel van de vrije markt en dat werkt dus van geen meter. Dit moet beslist anders en veel beter. Het is ook voor de uitvoering van de plannen van belang dat de overheid het initiatief neemt en zorgt dat de plannen worden uitgevoerd. Dit scenario is dus beslist juist. En als men niet genoeg doet zal het volgende scenario ook kunnen uitkomen;

Worstcasescenario voor klimaat komt beste overeen met werkelijkheid

“Kwart klimaatonderzoek veel te pessimistisch”

Topwetenschappers waarschuwen voor duistere toekomst: “Mensen hebben het niet door”

‘Opwarming van de aarde maakt tropen onleefbaar’

Het wemelt de laatste tijd van de worstcase scenario’s. Sommigen kunnen heel goed kloppen maar andere lijken ver gezocht. Lang niet alles klopt. Soms is het heel simpel zelfs voor een amateur als ik om te achterhalen of iets realistisch is of overdreven. Maar het is voor de wetenschappers zaak om kritisch te blijven kijken naar hun scenario’s en zich af te vragen of dit wel kan kloppen. De voorspellingen over de zeespiegelstijging zijn beslist niet onderbouwd en dienen dus achterwege te blijven. Als wetenschapper moet je het hebben van je reputatie dat je deskundig, eerlijk en ter zake doende bent in het publiceren van je scenario’s. Als je de wetenschap niet meer kunt vertrouwen wie blijft er dan over?

Voor zover het onderwerp van de worstcase scenario’s. Het is altijd weer genoegen om dingen uit te zoeken. Dat wil zeggen in zoverre dat dit in mijn vermogen ligt.

Over Raymond Horstman

Onderzoeker, analist, schrijver. Havo B-pakket, HBO analytische chemie en propedeuse Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Een brede belangstelling in algemene zaken en een bijzondere interesse in klimaatstudies. Mijn woonplaats wordt door een bekend schrijver die er gewoond heeft omschreven als het "onliefelijk stadje E.". Een bekend dichter had het over het einde van de spoorlijn. Het is een fijne stad om in te wonen. Kort samengevat: E. heeft het!
Dit bericht werd geplaatst in artikel, europa, gevolgen, ijssmelten, opwarming, zeespiegel en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Worstcase scenario’s

 1. Het ergste van al dit gebeuren is, dat als je over al deze feiten vertelt, de mensen je meewarig bekijken en je min of meer voor gek verslijten…
  Nu ja , er lopen zelfs nog idioten rond die denken dat de wereld plat is…

  Geliked door 1 persoon

 2. meninggever zegt:

  Als we n u eens kijken naar wat Al Gore ons 20 jaar gelden voorhield en wat er van terecht kwam. Binnen enkele decennia stonden we hier in het water te soppen. Gebeurde niet! We zouden nooit meer sneeuw zien, en verhip dat spul viel toch! Maart is killer dan gemiddeld…klopt ook al niet met de voorspellingen. Noordelijk Halfrond hartstikke koud, al weken tot maanden, en de ijslaag groeit als een dwaas in de streken waar dat hoort. Linkse voorspellers hebben graag dat het scenario vreselijk is om zo opnieuw extra lasten op te kunnen leggen die naar de schatkist gaan en waar men dan de kennelijk nooit verzadigbare behoefte aan volksverhuizingen te financieren. Dan speelt uitstoot niet, is opwarming geen thema en blijkt verstenen van groene ruimten no problemo! Kortom, realisme is gevraagd. Het klimaat is een roller-coaster. De historie vertelt ons meer dan glazen bollen.

  Geliked door 1 persoon

  • Het is een slechte gewoonte van klimatologen om zich met weerextremen bezig te houden. Hun wetenschap, en dus hun gereedschap is het gemiddelde weer. Laten ze zich hier toe beperken en niet bij ieder extreem meteen conclusies verbinden op wat het onderwerp van de weermensen is. Het wordt nog erger als politici zich hier mee bemoeien. Klimaatverandering vindt plaats maar het is veel complexer dan alleen maar de stijging van broeikasgassen. Ik probeer voor mezelf uit te vinden wat waar is en wat niet meer is dan een opinie. Feit is dat zonder de golfstroom het klimaat in Nederland veel kouder zou zijn met Russische winters die ieder jaar plaatsvinden maar dan zonder Russische zomers. Het zou heel koud worden in ons Land. In zekere zin zou je kunnen beweren dat Nederland een geschenk is van de Golfstroom.

   Like

 3. natuurfreak3 zegt:

  Zoveel informatie dat we soms de bomen door het bos niet meer zien

  Geliked door 1 persoon

 4. natuurfreak3 zegt:

  Ik vind je blog erg interessant en vind daar vaak ook verklaringen

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.