Deel 5 – Een 5 zone model voor de Aarde

Deel 5 – Een 5 zone model voor de Aarde

Inleiding

Om tot een sluitende verklaring te komen hoe een stijging van broeikasgassen zoals kooldioxide tot een opwarming van de Aarde leidt heb ik data nodig. De website van Climate Reanalyzer geeft een schat aan informatie waar ik al eerder gebruik van heb gemaakt om kaartjes te maken van de gemiddelde temperatuur van de aarde en van de opwarming van de Aarde. Zie onderstaande kaartjes;

Figuur 1 – Gemiddelde temperatuur van de Aarde

Het is duidelijk dat de tropen veel warmer zijn dan de poolgebieden. Dat zal niemand verbazen. Ook is te zien dat bepaalde gebieden heel erg afsteken ten opzichte van hun omgeving. Het Andes gebergte in Zuid-Amerika is een stuk kouder dan de omgeving. Ook het hoogland van Tibet is een stuk kouder. Maar echt mee analyseren en rekenen kan men hier niet mee. Het is meer een snel overzicht. Wil men dit uitbreiden van het jaargemiddelde naar de seizoenen dan heb je meteen weer een hele serie plaatjes nodig die veel ruimte in nemen. Het is gewoon niet echt de manier om veel verder te komen in het onderzoek naar de vraag hoe de opwarming van de Aarde te verklaren valt. De gemiddelde temperatuur van de Aarde is niet onbelangrijk. Het is iets dat net zo goed verklaard dient te worden. Als men hier geen verklaring voor weet te vinden zal het ook niet lukken om een verklaring te vinden voor de opwarming van de Aarde.
Hoe ziet de opwarming van de Aarde er uit? Daar voor kunnen we gaan kijken naar de temperatuur verandering van de ene periode 1950-80 ten opzichte van de andere periode 1990-2019. Dat geeft meer informatie. Zie hier voor het tweede kaartje;

Figuur 2 – Opwarming van de Aarde

Deze kaartjes geven heel mooi weer hoe de gemiddelde temperatuur en de opwarming van de Aarde er uit zien maar er valt hier niet veel aan te rekenen. Daar is data voor nodig. In de vorm van cijfertjes en getallen waar je wat mee kunt doen. We zien dat de beide poolgebieden veel kouder zijn en veel meer opwarmen dan de rest van de Wereld maar niet hoeveel precies. En dat is nu precies wat we graag zouden willen weten. Nog beter, dat zouden we graag willen verklaren. Want het gehalte aan broeikasgassen is overal gelijk en de toename ook. Waarom zouden de poolgebieden dan veel sneller opwarmen dan de rest van de wereld? Zo voor de hand liggend is dit helemaal niet. Om te verklaren heb je data nodig. Hoe komen we aan die data?
Een van de dingen die mij al eerder opvielen, is dat de site andere definities hanteert voor de poolgebieden dan gebruikelijk is. Het is gangbaar om voor de poolgebieden het gebied tussen 66,5° en 90° te hanteren. Maar de site gaat uit van het gebied tussen de 60° en 90°. Ook voor de tropen hanteert men afwijkende definities. Gebruikelijk is om voor de tropen de gebieden tussen 23,5° NB en 23,5° ZB aan te houden. Maar de site hanteert grenzen tussen 30° NB en 30° ZB. Dit betekent dat er zowel op het noordelijk als wel op het zuidelijk halfrond een gematigde zone overblijft tussen de 30° en de 60°. Dit geeft ons dus 5 zones zoals in de volgende kaart is weergegeven;

Figuur 3 – de 5 zones waarin de site de wereld opdeelt

De vijf zones zijn van noord naar zuid het noordpoolgebied tussen de 90° NB en de 60° NB, de noordelijke gematigde zone tussen 60° NB en 30° NB, de tropen tussen 30° NB en 30° ZB, de zuidelijke gematigde gebieden tussen 30° ZB en 60° ZB en het zuidpoolgebied tussen 60° ZB en 90° ZB. Hier hebben we data voor nodig anders kunnen we nog niks met deze indeling.

5 zone wereld

De website van Climate Reanalyzer geeft per maand, jaar en seizoen zowel globaal voor de hele wereld maar ook per zone de data weer voor de gemiddelde temperaturen over de periode 1948 tot en met 2019 plus de temperatuur anomalie. Hier kun je mee gaan rekenen. Om te beginnen kun je er ook grafieken van maken en kijken of dit iets oplevert;

Figuur 4 – Gemiddelde temperaturen per zone

Het levert niet zo heel veel op. De tropen zijn het warmst, de poolgebieden zijn het koudst en de gematigde zones liggen hier tussen in qua temperaturen. Het zuidpool gebied is een stuk kouder dan het noordpool gebied. Maar men ziet niet goed of en in welke mate er sprake is van opwarming. Hier voor kan men beter kijken naar de temperatuur anomalie globaal en per zone. Dit geeft het volgende plaatje;

Figuur 5 – Temperatuur anomalie per zone

Ook hier zien we opnieuw dat de opwarming van de poolgebieden veel sneller verloopt dan in de rest van de wereld. Maar het is ook duidelijk dat als je dit op wilt delen voor de seizoenen het wel een heel druk plaatje wordt waar je niet zo heel veel meer van kan maken. Laat ons eens kijken of je een beter beeld krijgt als je de gegevens weergeeft in een tabel. Laten we beginnen met de gemiddelde temperatuur over de periode 1948-2019 globaal, per zone en per seizoen weer te geven;

Tabel I – Gemiddelde temperatuur per zone en per seizoen

Dit ziet er een stuk beter uit en hier kun je ook heel wat meer informatie uit halen. De Aarde heeft globaal een duidelijk waarneembaar seizoenspatroon. De tropen zijn duidelijk warmer dan de overige zones. Dat wisten we al maar dat zijn ze dus niet alleen voor het hele jaar maar ook per seizoen. Verder is er nauwelijks sprake van een seizoenspatroon. De beide poolgebieden zijn kouder dan de overige zones maar kenmerken zich door een heel groot verschil over de seizoenen. Voor de gematigde seizoenen zien we weinig verschil voor de temperatuur over het hele jaar maar wel een groot verschil over het seizoen. De noordelijke gematigde zone heeft een heel groot verschil over het seizoen terwijl die van het zuidelijk halfrond heel weinig verschil laat zien. Dit komt doordat de noordelijke gematigde zone veel meer vasteland kent. En vaste land kenmerkt zich door een groter verschil voor de seizoenen dan oceanen. Vandaar dat er een groot verschil is met het zuidelijk gematigde deel. Daar is meer oceaan en dat heeft juist een veel kleiner verschil per seizoen. Ook blijkt dat over het hele jaar maar ook per seizoen een heel groot verschil blijft bestaan tussen de tropen en de poolgebieden. Het lukt de Aarde niet zo heel erg goed om de hoeveelheid zonne-energie gelijkmatig te verdelen over de wereld. Al deze dingen springen meteen in het oog als je de data in tabel vorm weergeeft.
Wat we verder willen weten is hoe de opwarming van de Aarde er uitziet als je dit in de vorm van een tabel weergeeft. Als eerste is gekeken naar het resultaat als je de data van periode I, 1950-1980, vergelijkt met de data van periode II, 1990-2019. Dat ziet er als volgt uit;

Tabel II – Opwarming van de aarde – Periode I vergeleken met periode II

De opwarming voor de poolgebieden is veel hoger dan voor de overige zones van de Aarde. Daar is de opwarming vrijwel gelijk aan de globale opwarming per jaar. Dit geldt echter niet voor de zomers van de poolgebieden. Voor het noordpoolgebied is de opwarming voor de zomermaanden JJA vrijwel gelijk aan de globale waarde. Voor het zuidpoolgebied is de afwijking voor de zomermaanden DJF zelfs negatief. Het is niet duidelijk waarom maar het zou er mee te maken kunnen hebben dat is de zomer de extra warmte gebuikt wordt voor het extra laten smelten van ijs. Zolang er nog ijs is om te smelten zal de temperatuur aan het oppervlakte niet snel kunnen stijgen. Nul graden Celsius is gedefineerd als de temperatuur van smeltend ijs. En er is heel veel ijs dat kan smelten in de poolgebieden. Dit zou een verklaring kunnen zijn van een deel van het vraagstuk.
Je kunt de opwarming van de Aarde ook weergeven in de het tempo dat de opwarming plaatsvindt. Tot 1975 vond er globaal geen opwarming plaats. De trend is dus weergeven vanaf 1975. Dat ziet er als volgt uit;

Tabel III – Opwarming in graad Celsius per jaar vanaf 1975

De trend voor het noordpoolgebied is een stuk hoger dan globaal. Ook het zuidpoolgebied warmt een stuk sneller op dan de rest van de wereld. Dit is het beeld dat steeds weer terugkeert. Het maakt daarbij niet uit hoe je dit weergeeft. Of je nu kaartjes maakt of grafieken of de opwarming in tabellen weergeeft. Het beeld dat opduikt is steeds het zelfde. De poolgebieden warmen veel sneller op dan de rest van de wereld behalve in de zomermaanden. Dit is iets dat ook verklaard dient te worden. Maar daar hebben we eerst een model nodig. We hebben nu de data voor een vijf zone wereld. De volgende stap is om een verklaringsmodel te maken. Dit komt in het volgend deel aan de orde. In deze fase van het onderzoek gaat het minder snel. Voorheen kon ik steeds terug grijpen op eerder onderzoek. Hier gaat dit niet. Het onderzoek vindt al doende plaats en dan pas kun je weer een deel ervan samenvatten in een verslag en het gaan publiceren.

Conclusie

Om de opwarming van de Aarde te willen verklaren of zelfs maar te beschrijven heb je data nodig. Die is beschikbaar op het internet. Deze data kun je op veel manieren weergeven. Je kunt er kaartjes van maken. Ze geven een goed globaal beeld. Patronen van opwarming worden goed zichtbaar. Je weet nu wat te verklaren valt. Je kunt ook grafieken maken. Ook dit geeft een globaal beeld hoe de opwarming van de Aarde verloopt. Maar om een echt goed overzicht te krijgen kun je da data het beste weergeven in de vorm van tabellen. Hier kun je mee aan het rekenen gaan en uitzoeken hoe je de opwarming van de Aarde het beste kunt verklaren. De grote lijn is wel duidelijk. Een toename van broeikasgassen leidt tot een stijging van de gemiddelde temperatuur van het oppervlakte van de Aarde. Maar er is ook een geografisch beeld dat verklaard dient te worden. Waarom warmen de poolgebieden veel sneller op dan de rest van de wereld behalve in de pool zomer? Dat is wat verklaard dient te worden en dat is niet zo eenvoudig. Het is een vrij complex verhaal. Dat hoeft geen reden te zijn om het dus maar te laten voor wat het is. In het volgende verhaal ga ik een eerste poging doen om tot een verklaring te komen.

Literatuur

Website Climate Reanalyzer of the
Climate Change Institute, Univesity of Main

P.S. Op het moment dat ik dit deel online online zet weet ik nog niet zeker of het gaat lukken met een 5 zone model van de Aarde. Ik heb iets soortgelijks geprobeerd met een model opgesplitst naar de breedtegraden dat uit 19 zones bestond van elk 10 breedtegraden en het is uiteindelijk vastgelopen. Waarom zou het nu welk lukken met een veel grover model? Het blijft nog even afwachten of het gaat lukken. Het is omdat ik nog niet aan de slag kan met het 5 zone model, ook niet zeker of er iets zinnigs uitkomt. Maar dat is de charme van zelf dingen uitproberen. Je weet nooit van te voren of het iets oplevert. Als je dit van te voren wist kon je het ook achterwege laten. Onderzoek kost veel tijd en energie en daar hoor je zinvol mee om te springen. Als het lukt hou ik u op de hoogt en als het niet lukt net zo goed. Veel plezier gewenst met het lezen van mijn artikel.

P.S.S. De nieuwe editor is een regelrechte ramp. Opnieuw een voorbeeld waarin een verandering beslist geen verbetering is. Gelukkig kun je nog terug naar de klassieke editor.

Over Raymond Horstman

Onderzoeker, analist, schrijver. Havo B-pakket, HBO analytische chemie en propedeuse Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Een brede belangstelling in algemene zaken en een bijzondere interesse in klimaatstudies. Mijn woonplaats wordt door een bekend schrijver die er gewoond heeft omschreven als het "onliefelijk stadje E.". Een bekend dichter had het over het einde van de spoorlijn. Het is een fijne stad om in te wonen. Kort samengevat: E. heeft het!
Dit bericht werd geplaatst in artikel en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Deel 5 – Een 5 zone model voor de Aarde

 1. Leuk dat je bij mij ‘ Le Soleil – De Zon’ gelezen hebt,
  Natuurlijk kom ik ook even hier rondkijken, hoewel ik absoluut geen ‘cijfer-mens’ ben neem ik ook wel de veranderingen op onze Aardbol waar, maar, gezien de ‘ ères terrestre’ waren en zullen er àltijd veranderingen zijn… Van ijstijden , hete periodes, meer turbulentere eeuwen tot nu wéér een andere periode op komst zijnde…
  Er zijn en blijven Aardse,en in het hele Universum cycli gaande.
  Mogelijk dat de manier van doen door onze huidige maatschappij het versnelt, maar we ontkomen er niet aan…
  Als dit nooit eerder gebeurde zouden er nu ook nog dinosaurussen rondlopen ;
  Ik weet niet hoe het de mensheid zal vergaan, maar bestaande door en in de Natuur
  ( wat velen die dènken dat ze erboven staan vergeten )
  komt / is / er best weer ander Leven ergens op de een planeet in het immense Universum.
  De Energie blijft, in welke vorm dan ook .
  Zuid-franse groet,
  hanny

  Geliked door 1 persoon

 2. Pingback: Deel 6 – Verklaring, modelvorming en dataverzameling | Raymond FANTASTische Horstman

 3. Pingback: Overzicht van de nieuwe serie artikelen | Raymond FANTASTische Horstman

 4. Pingback: Deel 7 – De simulaties en verklaring voor opwarming | Raymond FANTASTische Horstman

 5. Pingback: Deel 8a – De vier seizoenen – model en dataverzameling | Raymond FANTASTische Horstman

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.